היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבודת מחקר

המחקר הינו חיבור אקדמי, אשר במרכזו מתקיים מחקר בתחום מסוים, שיביא לממצאים הגיוניים.

מקובל לחלק את המחקרים למחקרים כמותיים, המשתמשים במדגם גדול של נשאלים, ולמחקרים איכותניים, המתארים מציאות, תוך כדי עריכת תצפיות וקיום אינטראקציות שונות עם אוכלוסיות המחקר.

כל מחקר מתבסס, בצורה זו או אחרת, על נתונים קיימים, או מקיים השוואות עם מידע קיים, כך שבמהותו הוא נחשב לחיבור אקדמי ודרך כתיבתו והצגתו זהים לאלו של החיבור האקדמי, כאשר מתווספים לו גם היסודות המחקריים, כמו התהליך המחקרי, הצגת הממצאים, ריבוי טבלאות וגרפים וכיו"ב.

מחקר פירושו מציאת רעיונות וידע חדש ופיתוחם.

המחקר עשוי לסייע לנו להבין תהליכים שונים בדרך טובה יותר ולהבהיר מגמות, המשתנות מעת לעת, בעיקר בתחומי החברה.

הדברים החשובים ביותר שיש לזכור כאשר ניגשים למחקר:

  • מיקוד - על המחקר לבדוק את ה'מה' באופן מוגדר ומדויק ולא להתפשט מעבר לידע המחקרי והספרותי ולשאלות המחקר, הנוגעות ספציפית לגבי אותה מהות.
  • מטרת המחקר - קיים צורך לדעת ולהגדיר בבירור את הסיבה לפיתוח המחקר.
  • הנמען - עבור מי נערך המחקר. שאלה זו חשובה לגבי גודל המדגם ואוכלוסייתו, אם הלקוח הוא מסחרי. מכל מקום, לאחר הגדרת נושא המחקר ובחירת האוכלוסייה, יש לערוך את המדגם בשיטות המקובלות (עיין נחמיאס ונחמיאס, 1982).

לעיתים קרובות, הן במחקר האיכותני והן במחקר הכמותי, אנו ניגשים למחקר מתוך נקודת הנחה שנראית לנו הגיונית לגבי תוצאות המחקר. נקודת הנחה זו נובעת מההיגיון הבריא, המבוסס על נתונים קיימים. ניתן לומר כי מדובר בחשיבה רציונאלית, המושתתת על התפיסה הפילוסופית של החוקר, הנובעת אף היא מעיבוד ידע מוקדם המצוי בידי החוקר, למרות שידע זה אינו מבוסס מבחינה מדעית. אותה נקודת הנחה שממנה אנו ניגשים למחקר, כאשר הדבר בא לידי ביטוי במקרים רבים בתחומי החינוך, החברה וההתנהגות, קרויה 'הרציונאל'. עוד על הרציונאל מומלץ לקרוא בספרו של רוט (ROTH, 1987).

דוגמאות למחקרים:

עבודת מחקר 50293: מחקר על מאפייני הצריכה של מוצרים ירוקים

עבודת מחקר 62464: שיווק דירות בשכונת מגורים לדתיים בלבד

עבודת מחקר 61873: חשיבותם של שטחים פתוחים

כל הרוכש עבודה באתר יקבל, ללא תשלום נוסף, את המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי (נשלח כקובץ PDF).