היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 1146
עבודה מס' 70772
האם חלה עליה בשיעורי הגירושין בקרב הקהילה המוסלמית במדינת ישראל בעת המודרנית, ואם כן, באילו מנגנונים משפטיים משתמשים בני הזוג - גברים ונשים - כדי להשיג גירושין?
10,236 מילים (כ-31.5 עמ'), 30 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 70747
כיצד מתמודדים - המחוקק והמערכת המשפטית - עם תופעת נישואי קטינים בישראל?
12,686 מילים (כ-39 עמ'), 35 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70746
בחינת גיוס בני הישיבות, בראי הפגיעה בזכות לשוויון בנטל, מול הפגיעה בזכות המיעוט החרדי לחופש דת.
10,403 מילים (כ-32 עמ'), 31 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70742
האם האיגוד המקצועי מגן על עובדי הקבלן?
9,012 מילים (כ-27.5 עמ'), 55 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70739
העבודה עוסקת בעיקר בזכות השביתה בשירותים חיוניים, שכן שביתות במגזר הציבורי הן למעשה לרוב השבתה של שירות חיוני.
3,878 מילים (כ-12 עמ'), 17 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70735
באיזו מידה קיימת אחידות בפסיקה בעבירות אינוס ?
11,323 מילים (כ-35 עמ'), 60 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70734
הדין הישראלי בתחום אחריותם של נושאי משרה ודירקטורים.
9,917 מילים (כ-30.5 עמ'), 15 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70729
כיצד באה לידי ביטוי העסקה פוגענית כלפי עובדי קבלן בישראל של שנות ה-2000?
10,283 מילים (כ-31.5 עמ'), 44 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70726
סקירת ההיבטים השונים בתקנה.
8,424 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 279.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 1146