עבודות [1-9] מתוך 1098 :: [עמוד 1 מתוך 122]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70478 SHOPPING CART DISABLED
ביו-אתיקה - הולדה בעוולה, 2015.
דיון בהיבטים משפטיים, מוסריים, דתיים ועוד.
9,024 מילים (כ-28 עמודים), 27 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי בחרתי לכתוב על נושא הולדה בעוולה, מהסיבה שנושא זה הוא אמביוולנטי, שנוי במחלוקת, המעורר תהיות ושאלות ערכיות ומוסריות והן שאלות מקצועיות פרקטיות רבות.
גם כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה והמדע עדיין אין תשובה ברורה, פתרון, דרך התמודדות או דרך שפיטה אחת וחד משמעית, זהו עדיין נושא שכל אדם בחברה הישראלית רואה ותופס בצורה שונה תלוי במצבו, תפקידו, הסטטוס שלו וכו'.
הלכת זייצוב מעלה לראשונה במשפט הישראלי שאלות רבות ושיקולים מוסריים רבים אותם אסקור בעבודתי בהרחבה: כיצד ניתן לכמת נזק במובן של חיים במום או חיים בנזק, איך קובעים מהו נזק חמור דיו עד כדי פיצוי בגינו?
שיקולי צדק והגינות בגינם יש לחייב את המעוול על הנזק שגרם, במקרה זה הם ההורים-גורמי העוולה הישירים.
עיקרון קדושת החיים- אמנם נולד הקטין במום אך זכה למתנת החיים עצמם.
שיקולי הרתעה כלפי רופאים וגורמים רפואיים לביצוע עבודתם כראוי.
שיקולים חברתיים כלכליים לפיהם שימוש נרחב בעילה תגרום לריבוי מדיקליזציה, חדירה לגופה של האישה ואף חשש לריבוי הפלות, רפואה מתגוננת ועיקרון "המדרון החלקלק".
שיקולים תרבותיים וחברתיים: היחס לשונים ומוגבלים בחברה ומגמת הולדת "הילד המושלם-perfect baby syndrome".
דיון פילוסופי בשאלה כיצד חי קטין עם הורים שטענו במפורש כי אם הייתה בידם האפשרות, לא היו מביאים אותו לעולם, כיצד חי קטין את חייו כאשר הוא עצמו טוען כי היה עדיף ולא היה נברא.

בעבודה זו אנסה לגעת בכל הצדדים הנוגעים להולדה בעוולה: עמדת ההורים, עמדת הילד, עמדתם של הרופאים ואנשי המקצוע וכמובן דעתי שלי כאדם, כאישה החווה את הבדיקות וההתערבות הרפואית בזמן הריון ולידה וכאמא לילד הרוצה את הטוב והבריא ביותר עבורו.

תוכן העניינים:
הקדמה
חיים והולדה בעוולה-ניתוח ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ
השינוי בדין-ניתוח ע"א 1326/07 המר נ' עמית
הרחבת המסגרת המשפטית באופן תקדימי בעילת הולדה בעוולה-מחשבות בעקבות ת"א 259/02 פלוני נ' מדינת ישראל
הרחבת הלכת זייצוב-מקרים נוספים בהם נפסק לתובעים פיצוי בעילת הולדה בעוולה בגין נזקים שאינם מסכני חיים
תהיות על עצם מהות החיים, קדושת החיים ומעמד העובר
מעמד העובר במשפט הישראלי
ריבוי מדיקליזציה, רפואה מתגוננת ובעיית המדרון החלקלק
גוון חברתי בעייתי המתגבש בחברה הישראלית
אותנסיה ומבצע  4 T
הנדסה גנטית-מחשבות על עיצוב  דור תינוקות "מושלמים"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
עילות חיים בעוולה והולדה בעוולה הינן עילות תביעה במסגרת עוולת הרשלנות, עילת "חיים בעוולה" הינה תביעה של הילוד כנגד מי שגרם ברשלנותו להולדתו עם מום חמור ולפיכך נועד לחיים הכרוכים בסבל. לדבריה של השופטת מ' בן-פורת בפרשת זייצוב(1), ניתן לנסח את טענתו של הקטין כך: "מדוע גרמתם ברשלנותכם (הישירה והשילוחית) שאהיה קיים".
עילת "הולדה בעוולה" הינה תביעה של ההורים כנגד רופא ו/או מוסד רפואי בגין התרשלותו אשר גרמה להולדתו של היילוד במומו.
פסק הדין המנחה לעניין הולדה בעוולה הוא זייצוב נ' כץ משנת 1982, פסק דין זה נחשב פסק דין מכונן בתחום, בו נתקל לראשונה בית המשפט עם הסוגיה החדשה שנקראת הולדה בעוולה ובו פסק לראשונה בית המשפט העליון פיצויים ליילוד על כך שנולד.
 
עבודה מס' 70464 SHOPPING CART DISABLED
פליטים הומוסקסואלים בישראל ובעולם, 2016.
בחינת יחסה של מדינת ישראל לפליטים להט"בים לאור אמנת הפליטים.
5,207 מילים (כ-16 עמודים), 20 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החלטתי להתמקד בנושא הפליטים הלהט"בים ובהגנה לה הם זכאים על פי אמנת הפליטים. אמנת הפליטים, שישראל היא צד לה, היא אחד המסמכים החשובים בתקופה זו, במיוחד בישראל, נוכח העובדה שהיא בין המדינות הדמוקרטיות היחידות באזור. מדינת ישראל דחתה בקשות מקלט של להט"בים ודרשה מהם לחזור למדינותיהם, זאת עם התעלמות מקוממת מפסיקה שניתנה על ידי בתי המשפט בארץ ובעולם במהלך השנים.
בנוסף, אציג מקרים של מבקשי מקלט הומואים פלסטינים, שבאופן מקומם אף לא בקשה אחת שהוגשה על ידם התקבלה.
במהלך העבודה אסקור את אמנת הפליטים ואנסה להציג עמדות שונות דרך המשפט המשווה ביחס לפליטים להט"בים דווקא. כחבר בקהילת הלהט"בים, היה חשוב לי להתעמק ביחס של מדינות העולם לאזרחים להט"בים, ובפרט ביחס של מדינת ישראל אליהם.
לצערי הרב גילתי אטימות רבה כלפי מבקשי המקלט בישראל ונשארתי עם תחושה חזקה שעל ישראל לנהוג כמו מדינות רבות בעולם המערבי ולהגן על זכויותיהם של פליטים להט"בים ללא קשר למוצאם.

תוכן עניינים:
מבוא

האמנה בדבר מעמדם של פליטים
חובת המדינות החברות
זכויות הפליטים

אמנת הפליטים ומקומה בישראל
נוהל הטיפול בפליטים בארץ
פסיקה, חקיקה והצעות חוק

פליטים להט"בים
איך ישראל נוהגת בפליטים להט"בים
פליטים הומוסקסואלים פלסטינים בישראל
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אמנה בדבר מעמדם של פליטים(2) היא אמנה בינלאומית אשר נחתמה בישיבה מיוחדת של האומות המאוחדות בז'נבה ב-28 ביולי 1951, ונכנסה לתוקף ב-22 באפריל 1954 .
האמנה מגדירה מיהו פליט, ומפרטת בין השאר, את זכויות בני האדם שמבקשים מקלט מדיני ואת אחריות המדינה המעניקה להם מקלט. האמנה מפרטת מי אינו נכלל במסגרת הגדרת ה"פליט", כגון פושעי מלחמה, וכל מי שקיבלו אזרחות במדינה מוכרת. האמנה איננה מגדירה כפליט את צאצאיו של הפליט.
 
עבודה מס' 70462 SHOPPING CART DISABLED
הזרעה מלאכותית במשפט העברי , 2014.
הזרעה מלאכותית הטרו לוגית והזרעה מלאכותית הומו לוגית בהיבט המשפט העברי
1,896 מילים (כ-6 עמודים), 3 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחיבור זה אסקור את עמדת המשפט העברי ופוסקי ההלכה לעניין הליך הזרעה מלאכותית הטרו לוגית, הזרעה על ידי זרע של אדם זר והליך הזרעה מלאכותית הומו לוגית, הזרעה על ידי זרע של בעלה של האישה.  
אציג בקצרה את ההתפתחות של הליך זה על ציר הזמן, אמנה מספר סוגים של היווצרות הריון ללא קיום מגע מיני, אציג את הנימוקים בעד ונגד הכרה באבהות של תורם זרע בהליך שכזה מבחינת המשפט העברי, אציג גישות מקלות יותר ופחות של פוסקים שונים להליך הזרעה מלאכותית על ידי זרע מתורם זר ולבסוף אסביר מהי עמדת הפוסקים השונים בנושאי ייחוס הוולד ומעמדו והפריה לאחר מותו של אדם.  

תוכן:
מבוא
הזרעה מלאכותית מזרע הבעל - הזרעה הטרו לוגית
הזרעה מלאכותית מזרע תורם זר - הזרעה הטרו לוגית
גישתו המקלה של הרב פיינשטיין במאה ה-20
ייחוס ולד ומזונותיו
הפריה לאחר מיתה
סיכום

מתוך העבודה:
השימוש בהזרעה מלאכותית בכלל ובהזרעה מלאכותית מזרע הבעל (AIH) בפרט, הם הליכים חדשים למדי. המקור הקדום ביותר לקיום הריון ללא יחסי מין באמצעות חדירת זרע של מתווך חיצוני מצוי בתלמוד הבבלי, המקבל אפשרות כי בתולה נכנסה להריון לאחר רחצה באמבטיה, לתוכה הטיח קודם לכן גבר את זרעו. מאות שנים לאחר מכן, ניתן למצוא בספרות הרפואית הכללית התייחסות לאפשרות כזו של כניסת אישה להריון ללא קיום יחסי מין. במאה ה-17 כבר החלה הסתייגות רפואית מאפשרות זו.
 
עבודה מס' 70461 SHOPPING CART DISABLED
היסטוריית הגנת אי שפיות, 2015.
הצגת מקרים מהארץ ומהעולם.
5,251 מילים (כ-16 עמודים), 17 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא עבודה זו הוא "הגנת אי שפיות". הגנת אי השפיות היא אחד ממיני הזכויות המשפטיות שמעניקה החברה המודרנית לאנשים הסובלים ממחלות נפש שונות, שהגיעו לספסל הנאשמים בבית משפט. דוגמאות נוספות הן: "אי כשירות לעמוד לדין", ו"ענישה מופחתת בשל הפרעה נפשית" (גרינשפון, מרגולין וויצטום, 2009). מושג זה משלב בתוכו שני עולמות - הפסיכיאטרי-שרואה בנאשם אובייקט טיפולי, והעולם המשפטי, הרואה בנאשם גם אדם שיש להגן עליו מפני משפט לא צודק (לדוגמא - אשפוז פסיכיאטרי במקום מאסר רגיל, לאחר שעבר עבירה), וגם לפעמים כאובייקט שיש להגן על החברה מפניו. כמובן בכדי שהנאשם יזכה בהגנה מסוג זה, צריך הוא לעמוד בפני מספר תנאים (כרמון, 2013), ובתנאים אלו תדון העבודה.
בעבודה זו, יוסברו המושגים "אי שפיות" ולאחר מכן כנגזרת משפטית שלו גם "הגנת אי שפיות". בסיס עבודה זו, יהוו מקרים היסטוריים, אשר המושג "הגנת אי שפיות" בא לידי הביטוי בהם, בשלב זה או אחר. מקור מקרים אלו הן מהיסטוריה העולמית: אגמנון ואכילס מיוון העתיקה, ציד המכשפות מימי הביניים(Robinson, 1996), ניסיון התנקשות בראש ממשלת אנגליה על ידי דניאל מקנוטן במאה ה-19 (Lafave, 2004), רודריק מקלין שירה על מלכת אנגליה ויקטוריה (בזק, 2000), ג'יון הינקלי שירה על הנשיא האמריקאי רונלד רייגן(Ewing, 2006).
כמו כן, יוצגו מקרים מההיסטוריה הישראלית - ערעור פלילי פורץ דרך של זלמן מנדלברוט בראשית המדינה, וערעור פלילי של ויקטור מיזאן שקיבע את ההלכה המשפטית שהחלה בע"פ מנדלברוט, מקרים טרגיים שזעזוע את המדינה- תיקים פליליים נגד מרינה דוידוביץ', גד כרמי ויריב ברוכים שהמשותף בהם, הוא שבסופו של הדבר, בית משפט העניק להם את "הגנת אי שפיות", לעומת המקרים של שושנה ברזאני, יוסף גרמה ועליזה פאנו, שלא זכו בהגנה זו. בסופו של הדבר, תסוכם התפתחות החקיקה בארץ ישראל בנושא "הגנת אי שפיות" (נבו, 2015).

תוכן עניינים
מבוא
1. הגדרת המושג "הגנת אי שפיות"
2. מקרי "הגנת אי שפיות"
2.1 סקירה היסטורית בעולם העתיק
2.2 סקירה היסטורית בעולם- ממאה 19 עד ימינו
2.3 סקירה היסטורית מאז קום מדינת ישראל
3. סיכום התפתחות החקיקה בנושא "הגנת אי שפיות" בישראל
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
נכון להיום, מבחינה המשפטית, "הגנת אי שפיות" מוגדרת על ידי המחוקק הישראלי ב"חוק העונשין", תשל"ז 1977, בפרק ה' 1, שעוסק בסייגים לאחריות פלילית, כך: "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש: (1) להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו: או (2) להימנע מעשיית המעשה." סעיף 34ח (תיקון 39) (לדרמן,שפירא-אטינגר ולביא, 2010).
 
עבודה מס' 70459 SHOPPING CART DISABLED
תום לב בדיני חוזים , 2015.
הגנתו של רוכש בתום לב בדגש על סעיף 73 לחוק הירושה.
12,591 מילים (כ-38.5 עמודים), 34 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחיבור זה, אפתח בסקירה כללית של נושא תום הלב במשפט הישראלי, מקורותיו והתפתחותו עם השנים בספרות ובפסיקה. לאחר מכן אמנה סעיפים שונים בחקיקה הישראלית המעגנים בתוכם את החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, הן בשלב מו"מ לקראת חוזה והן בשלב כריתת החוזה. אסקור מספר פסקי דין מרכזיים בהיסטורית הפסיקה הישראלית בביהמ"ש העליון שקבעו הלכות חשובות בנושא חובת תום הלב, כאלה המלוות את המשפט הישראלי עד היום.    
לאחר מכן אסקור את ההגנות השונות החלות, בנסיבות מסוימות, על אדם הרוכש דבר מה בתום לב. גם בנושא זה, אדון במספר חוקים בחקיקה הישראלית, בספרות האקדמית ובפסיקה המרכזית הנוגעים להגנות השונות ולתנאים שיש לקיים על מנת לזכות בהגנות אלו.
אתמקד יותר בסעיף 73 לחוק הירושה, הנושא המרכזי בעבודה זו ובהגנות המעוגנות בו והחלות על רוכש זכות או המקיים חיוב בתום לב, בנסיבות מסוימות.
בפרק האחרון בחיבור זה, אערוך השוואה בין שיטות המשפט השונות בהתמקדות על נושא חובת תום הלב, מקורותיה והמצב המשפטי כיום. אסקור את המשפט העברי, המשפט האמריקאי, המשפט הגרמני והמשפט הצרפתי. אנסה למנות את הדברים הדומים והשונים בין שיטות המשפט השונות ולראות אם קיים מכנה משותף ביניהן.  

תוכן עניינים

מבוא
פרק ראשון: תום הלב במשפט הישראלי
תחולה
יישום עקרון תום הלב
פרשנות חוזה בתום הלב
פרק שני: הגנות רוכש בתום לב בהוראות סעיפים שונים בחקיקה האזרחית בישראל
פרק שלישי: הגנות רוכש בתום לב המעוגנות בסעיף 73 לחוק הירושה
פרק רביעי: משפט משווה
תום הלב במשפט העברי
תום לב במשפט האמריקאי - good faith
תום לב במשפט הגרמני
- המשפט הגרמני בימי הביניים
- המשפט הגרמני המודרני
תום לב במשפט הצרפתי
- המשפט הצרפתי בימי הביניים
- המשפט הצרפתי המודרני
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מקור עקרון תום הלב נמצא בסעיף 242 ל-B.G.B, ספר החוקים האזרחי הגרמני. בסעיף זה מתבטאת חובת החייב לבצע את חיוביו על פי עקרון תום הלב, תוך התחשבות בנוהגי המסחר. עקרון תום הלב נחשב ל"עקרון על" החולש על כל ספר החוקים הגרמני ועל חלקים גדולים נוספים במשפט הגרמני. החל מסוף שנות ה-20 עקרון תום הלב כיסה את כל שיטת המשפט הגרמנית. סעיף 242 הוגדר כ"מלכת ההוראות" וכסעיף החשוב ביותר בכל החקיקה הגרמנית.
 
עבודה מס' 70455 SHOPPING CART DISABLED
תרומת זרע , 2014.
זכות צאצא תרומת זרע להתחקות אחר זהות אביו הביולוגי.
7,310 מילים (כ-22.5 עמודים), 17 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחיבור זה, אפתח בסקירת נושא תרומת זרע, אדון בסוגיות המורכבות הנגזרות ממנו ואערוך ניתוח של המצב המשפטי הנוהג בנושא זה בישראל ובמדינות שונות בעולם, בעבר וכיום, תוך התמקדות בשאלת המחקר שלי: זכותו של צאצא תרומת זרע להתחקות אחר זהות אביו הביולוגי אל מול זכות האב מאידך, לשמירה על חיסיון זהותו.  

כפי שניתן לראות, מבנה המשפחה הגרעינית, הקבוע, שהיה קיים עד לתקופה האחרונה בישראל ובעולם, עבר שינוי, וכיום, ניתן לראות מספר סוגי משפחות המורכבות מגורמים שונים מבעבר. מגוון סוגי משפחות אלו מתאפשר, בין היתר, על ידי שימוש בטכניקות הולדה מלאכותיות וביניהן הזרעה מלאכותית באמצעות תרומת זרע מבעליהן של נשים במקרים מסוימים ומתורמים זרים במקרים אחרים. על פי הסדר שנקבע בתקנות בנק הזרע בישראל- חקיקת משנה המעגנת בתוכה את כל נושא תרומת הזרע וחלק מהסוגיות הנגזרות מנושא זה, בתהליך בו מתבצע שימוש בתרומה שמקורה הוא בנק הזרע, מוטל חיסיון על זהות תורם הזרע. החיסיון חל על התורם ועל הנתרמת גם יחד ופירוש אפשרי שניתן לתקנות, מחיל את החיסיון גם על צאצא תרומת הזרע. בניגוד לזכויות אחרות, שמעמדן איננו מוטל בספק, טרם התגבשה זכות ברורה וחד משמעית המאפשרת לצאצא תרומת זרע, להתחקות אחר זהות אביו הביולוגי, אולם בדומה לזכויות נגזרות רבות אחרות, ניתן לחזק טענת קיום זכות התחקות זו על ידי פרשנות מרחיבה לזכויות חוקתיות הקיימות בישראל וביניהן, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כמו כן, בחלק מהמדינות המתקדמות בעולם חלה מגמת שיפור בנושא חשיפת פרטי הורים ביולוגיים בפני צאצאי תרומת זרע, וכבר כיום ישנן מדינות בהן הצאצאים יכולים לפנות למאגרי מידע ממשלתיים ולקבל מידע גנטי על הוריהם. בשוודיה, המהווה מדינת הדגל בנושא חשיפת פרטים בפני צאצאי תרומת זרע, החוק מעניק גישה מלאה לילד בהגיעו לגיל 18 לאינפורמציה בנוגע לזהות תורם הזרע קרי, אביו הביולוגי.  

אי לכך, בחיבור זה, אנסה לעמוד על זכותו של צאצא תרומת זרע, להתחקות אחר זהות אביו הביולוגי, גם בישראל. זאת, בטענה המרכזית כי זכות זו היא זכות נגזרת מזכויות חוקתיות שונות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: תרומת זרע בישראל
פרק שני: המצב המשפטי בישראל והמקורות לזכותו של תורם זרע לשמירה על חיסיון זהותו ולזכותו של צאצא תרומת זרע לקבל פרטים אודות זהות אביו הביולוגי
פרק שלישי: זכות צאצא תרומת זרע להתחקות אחר זהות אביו הביולוגי - מחקר השוואתי
פרק רביעי: עיגון זכותו של צאצא תרומת זרע לקבל פרטים אודות זהות אביו הביולוגי בחקיקה בישראל
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנת 2008, יצא לאור ספרו העתידני של הסופר אלדוס האקסלי "עולם חדש מופלא". בספר מתוארת מציאות בה אין צורך יותר ברחם האישה בכדי להביא ילדים לעולם אלא ההולדה מתבצעת על ידי הפרית תאי זרע עם תאי ביציות במעבדות והתפתחותם באינקובאטורים. השימוש הגובר בשנים האחרונות בטכניקות הולדה מלאכותיות, מהווה התפתחות דרמטית בעולמנו שיוצרת מציאות חדשה מבחינה חברתית ומשפטית. כעת, על המשפט לעקוב אחר התפתחות הרפואה ולהתאים עצמו להתקדמות המהירה שלה(1).
 
עבודה מס' 70454 SHOPPING CART DISABLED
הסתה לגזענות , 2016.
האם די בדובר גזעני או בביטוי גזעני או שמא נדרש גם פוטנציאל התממשות נזק על מנת שיתקיים האיסור הפלילי שבסעיף 144ב(א) לחוק העונשין?
9,748 מילים (כ-30 עמודים), 25 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"אני מביע מורת רוח על דבריך אך אגן בחיי על זכותך להביע אותם".
- וולטייר -

השאלה המרכזית שעומדת לנגד עיני בכתיבת חיבור זה היא: האם ניתן לאכוף את האיסור הפלילי מאחורי סעיף 144ב(א) לחוק העונשין, לפיו כל אדם המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, ייאסר, על ידי הוכחת קיומו של דובר או ביטוי גזעניים או שמא נדרש גם פוטנציאל התממשות נזק, בנוסף לכך.
בחיבור זה אסקור את נושא חופש הביטוי ואנסה להביא לידי ביטוי את משמעות מונח זה, בספרות המשפטית ובפסיקה. המדובר בנושא מרכזי, המעסיק אנשים רבים, בפן המשפטי ובכלל. זהו נושא נפיץ שחברה מתוקנת לא יכולה להתקיים בלעדיו אך מאידך, הגבלתו או שימוש מופרז בהגנתו יכולים לגרום לבעיות רבות. לאחר מכן אנסה לעמוד על שאלה מרכזית בחיבור זה: האם ביטוי גזעני נופל בגדר הזכות לחופש הביטוי.
פרק חשוב נוסף בחיבור זה יעסוק בעבירה המרכזית של פרסום הסתה לגזענות. אעמוד על יסודות העבירה ובפרט על היסוד הנפשי המיוחד שנקבע לה. אסקור את הדין המצוי בישראל בכל הנוגע לעבירה זו ולעבירות דומות לה כגון: הסתה לאלימות והמרדה. אנסה להבין מהם הערכים המוגנים מאחורי עבירת פרסום ההסתה לגזענות.
לסיכום, אביא את עמדת הספרות המשפטית בישראל, הלא היא הדין הרצוי ואנסה לעמת אותה על מול עמדותיהם של השופטים בפסיקה המרכזית אותה אזכיר בחיבור זה. כמו כן, אחווה דעתי ואנסה לנקוט בעמדה אישית המבוססת על הספרות הקיימת.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א1. חופש הביטוי
פרק א2. פרסום הסתה לגזענות
פרק א3. הדין המצוי - המצב המשפטי בישראל
פרק א.1.3 הערכים המוגנים בעבירת ההסתה לגזענות
פרק א.2.3 היסוד הנפשי הנדרש
פרק ב. הדין הרצוי ועמדת הספרות המשפטית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
א1. חופש הביטוי
עקרון מרכזי המנחה את פעולותינו הוא הקפדה על שמירתו וביצורו של עקרון חופש הביטוי. במשפט הישראלי מוכר חופש הביטוי כזכות בעלת חשיבות מיוחדת, הן בפני עצמו והן כתנאי למימושן של זכויות אחרות. מעמד מיוחד זה הוכר בפסיקה ויש הגורסים כי הוא עולה מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חופש הביטוי הוגדר כ"זכות עילאית" על ידי השופט אגרנט בפרשת קול העם ובפרשת עיתון הארץ בע"מ סבר השופט שמגר כי "אופיו המתואר של חופש הביטוי כזכות בין זכויות היסוד החוקתיות מעניק לו מעמד על-משפטי"(3).
 
עבודה מס' 70435 SHOPPING CART DISABLED
תרופות מצילות חיים בסל הבריאות, 2012.
האם האיסור על הכללת תרופות מצילות חיים בסל הבריאות הבסיסי והמשלים פוגע בשוויון החולים?
7,105 מילים (כ-22 עמודים), 60 מקורות, 269.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת לימודי משפטים ומשפט ציבורי בפרט נלמד נושא "חוקי היסוד" הישראליים בהרחבה רבה. למדינת ישראל אין חוקה מגובשת כמו שישנה בארה"ב אך החל מהמהפכה החוקתית1 של השופט אהרון ברק בשנת 92' שנראתה בפס"ד מזרחי2 נראה כי ישנן זכויות מעוגנות שעומדות בבסיסה של שיטת המשפט הישראלי. אחד החוקים החשובים ביותר שממנו נגזרות זכויות חשובות נוספות הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו3 שמפרט בסעיפי החוק זכויות חשובות מאין כמוהן שנוצרו על מנת להבטיח חיי אדם במידנת ישראל ויונקות משיטות משפט קודמות שנוקטות במשפט המנהגי של צרכים בסיסיים לאדם4. סעיף 4 לחוק היסוד קובע כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו וכבודו"5. אותה זכאות ניתן לפרשה בצורות רבות. האם זכאות זו תכליתה הגנה צבאית, הגנה משטרתית, שלטי אזהרה במתקנים שונים, חקיקה פטריאכלית כגון החובה לחבוש קסדה בעת נסיעה על אופניים6? סביר להניח שכן, אך האם נכללת בזכאות להגנה עם החיים, הגוף והכבוד גם הזכות לקבל תרופות בסל הבריאות, תרופות מצילות חיים שניתן לרכוש במסגרת הצטרפות אדם לאחת מקופות החולים ולא לשאת בנטל רכישת התרופות במחירן המלא ובאופן עצמאי? במצב כיום לאור הפסיקה והחקיקה הנוכחית הוא שכתוצאה מהצורך במימון כל תחומי ההגנה על חיי התושב ישנו צורך בתיעדוף המשאבים7 ולא ניתן לספק את כל התרופות מצילות החיים ולכן הן הוצאו מסל התרופות. נראה כי הוצאתן של תרופות מצילות החיים מסל התרופות יוצרת אפליה ברורה בין צדדים כגון שכבות שמרוויחות יותר לשכבות שמרוויחות פחות, נשים וגברים, אנשים עם מוגבלויות ואותה אפליה מונצחת עקב מדיניות תיעדוף המימון של הממשלה אך נקבע כי הזכות הסוציאלית לתרופות מצילות חיים אינה זכות יסוד8 ולכן ניתן לקחת אותה בחשבון במסגרת סדר העדיפות הממשלתית. אך נוצרת שאלה מעניינת- הזכות לשוויון היא זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זכות שעומדת בבסיסה של שיטת המשפט הישראלית ומאפשרת חיים במדינה מתוקנת9 ועל מנת שעקרון השוויון הכה חשוב יתורגם לתוך החיים הציבוריים הלכה למעשה יש לראות היכן השוויון נפגע ולהחילו תוך מינימום פגיעה, כפי שניתן לראות בפסקת ההגבלה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו10 ממנו עיקרון השוויון נגזר. אם כך מדוע בתחום הבריאות הסוציאלית לא נוקטים בדרך זו ועקב בעיות תקציב ומימון מתאפשרת פגיעה בזכות לחיים וכבוד, פגיעה שמתורגמת ע"י בג"צ11 לתיעדוף משאבים? במקרה דנן, מדוע ישנן תרופות שנכללות בסל הבריאות ומדוע תרופות שעבור אוכלוסיות מסוימות הן מצילות חיים לא נכללות. בכך ישנה פגיעה בשני עקרונות וערכים מעוגנים ע"י חוק היסוד- פגיעה בערך החיים משום שעבור אותן אוכלוסיות אי היכולת לרכוש תרופות מסוימות במסגרת סל התרופות משמע מוות, ופגיעה בעקרון השוויון שכן לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי12 לשר הבריאות ישנה אפשרות לעשות שינויים בהקצאת תרופות ובסל הבריאות עצמו בצו לפי שיקולים שונים וכפי שנראה בעתירות לאורך השנים13 בג"צ לא מתערב בתיעדוף או בשיקולים הללו ומשאיר את הנושא לועדת סל הבריאות.
בעבודתי זו אנסה להראות תשתית שמצדיקה התייחסות לנושא הקצאת תרופות בסל הבריאות כאל נושא שמצריך חשיבה שוויונית, קריטריונים לחקיקה חוקתית בנושא ובמידה וועדה מנהלית של שר הבריאות מנהלת את הנושא יש צורך בשוויון מנהלי שלא שרוי בערפל של חוסר ודאות על מנת שהציבור יוכל לדעת מתי הוא זכאי לתרופות ומדוע לא זכאי לתרופות מסוימות בדומה לחקיקה בנושא חוק איסור הפלייה במוצרים ושירותים14. ראשית, אבחן את מעמדה של הזכות לבריאות, מה המעמד הראוי של הזכות הסוציאלית הזו, אנסה לענות על השאלה האם הסיבה שבוטלה היכולת להכניס תרופות מצילות חיים לסל הבריאות הבסיסי והמשלים היא עניין של תקציב או סיבה אחרת ואנסה לראות האם ישנה הפליה ואם ישנה כיצד ניתן למנוע אותה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- מהו שוויון?
פרק 2- שוויון חוקתי במערכת הבריאות
2.1 מעמדו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשפט הישראלי
2.2 התנגשות ההיבט התקציבי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי עם היבט מעמדו החוקתי של החוק
פרק 3- האם ישנה הפליה בהקצאת תרופות בסל הבריאות?
3.1 האם האיסור על הכנסת תרופות מצילות חיים לסל השירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות הינו הפרה של הערך המוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו- ערך החיים?
3.2 האם האיסור לספק תרופות מצילות חיים במסגרת סל הבריאות, גם סל הבריאות המורחב בביטוחי הבריאות המשלימים מונע הפליה או יוצר אותה?
3.3 האם נבחן השוויון הממנהלי בהחלטות ועדת סל הבריאות לגבי הקצאת תרופות מצילות חיים בסל הבריאות?
פרק 4- משפט משווה- כבוד האדם בחוקת ארצות הברית והחלתו על הזכות לבריאות
פרק 5- הצעת פתרונות לעיגון זכות יסוד סוציאלית- הצעת חוק התחלתית
סיכום
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
העקרון הבסיסי עליו מבוססת השאלה שלי לגבי הפליה בהקצאת תרופות מצילות חיים הוא עקרון השוויון. שוויון אינו חוק שמופיע בחוקי היסוד כמונח של עצמאי ואם זאת במסגרת סקירתו של עיקרון השוויון נפסק ע"י בית המשפט כי הוא ללא ספק עיקרון שנגזר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכי מדובר בערך עליון שנמצא בבסיסה של שיטת המשפט ושל החברה הישראלית וכי עלינו להגן עליו כערך מוגן לכל דבר שכן הוא "מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו" כדברי השופט לנדוי15 ולכן היום הפך להיות עקרון חוקתי מרכזי כשם שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא עקרון חוקתי מרכזי16 וללא שוויון לאדם אין כבוד ומדובר בערך יסוד בשיטה הדמוקרטית17.
 
עבודה מס' 70425 SHOPPING CART DISABLED
זכות האישה להפלה מלאכותית, 2007.
האם ראוי להכיר בזכות האישה להפלה מלאכותית ומהן ההשלכות המשפטיות והחברתיות הנובעות מהכרה בזכות זו.
20,285 מילים (כ-62.5 עמודים), 60 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השאלה המשפטית אותה בחרתי לבחון בעבודתי זו הינה, האם ראוי להכיר בזכות האישה להפלה מלאכותית ומהן ההשלכות המשפטיות והחברתיות הנובעות מהכרה בזכות זו.

הדיון בסוגיות בענייני לידה והפלה מעורר מעצם טבעו רגישות יתר. המדובר בתחום מורכב ורב פנים, שהיבטו המשפטי אינו יכול למצותו. בדיקת התופעה של ההפלה המלאכותית דורשת התייחסות למספר רב של תחומי התנהגות אנושית. מעורבים בה יסודות מתחום הרפואה, הפילוסופיה, פסיכולוגיה, שאלות מוסריות, חברתיות וכלכליות, שאינם משתבצים למדורים המשפטיים המקובלים ואינם מתמצים ע"י נקיטת אמות מידה חוקיות בלבד. הגישה עלולה להיות מושפעת יותר מאשר בנושאים אחרים הנדונים, מפילוסופיית החיים, מההתנסות האישית, ממידת הפתיחות והחשיפה להוויה האנושית, מהגישה הדתית האינדיווידואלית ומאמות מידה מוסריות לסוגיהן. גם מדיניות המחוקק לא מהווה רק תשובה לבעיה קיימת, אלא יש בה כדי להשפיע על הלכי הרוח שבחברה. איסור או היתר הקבועים בחוק, מעצבים את התייחסות החברה לתופעה מסוימת, כך שתופעה נחשבת לשלילית או לחיובית לא רק כתוצאה מבחינת מהותה, אלא גם מהתייחסות החוק אליה. הפסקת הריון היא בגדר טיפול רפואי באשה הרה, אך המדובר בטיפול ממין מיוחד, שהפועל היוצא שלו הוא עצירה מכוונת של התפתחות ביולוגית של אורגניזם חי, העובר. בסוגיה זו בולטת המגמה של פיקוח חברתי בדרגות חומרה שונות של איסור או הגבלה על חופש הבחירה של הפרט, הגבלת חירותו, כשבעצם הרצון של היחיד הוא להיות אדון לעצמו, שהחלטותיו יהיו תלויות בו עצמו ולא בכוחות חיצוניים כלשהם.

הבעייתיות בנושא מתעוררת לאור העובדה שהנושא מעלה שאלות הקשורות בזכויותיהם של שלושה "שחקנים" במערכת: האם וזכותה לפרטיות על גופה (זכות הקבועה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו), העובר וזכותו לחיים (זכות טבעית עפ"י לוק) והאב, שבנוגע לזכויותיו החוק נשאר שותק.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירה היסטורית - ההפלה בתקופת ימי הביניים והעולם העתיק
א. הזמן הקדום
ב. גישת הנצרות
ג. המהפכה הצרפתית והגישה הפמיניסטית
3. זכויות האדם ושאלת ההפלות
א. היבטים משפטים של הזכות
ב. היבטים חברתיים ופסיכולוגיים של הזכות
ג. סוגיית ההפלות בשנותיה הראשונות של המדינה
ד. התיקון בחוק ההפלות
ה. התעלמות מעבירה על חוק ההפלות
4. סוגיה המשפטית בראי החקיקה והמשפט המשווה
א. המשפט העברי
1.1 הטיעונים המוסריים בעניין הפלות מלאכותיות
1.2 חומרת האיסור
1.3 דין הריגת עובר במקרא
1.4 מן המקרא אל המשפט העברי
1.5 השינוי בתרגומים היוונים לתורה
1.6 המדע מול דוקטרינה משפטית במשפט העברי
1.7 עיצוב דין הפלה במשפט המקובל ע"י התורה
1.8 מן המקרא אל החוק במדינת ישראל
1.9 סיכום
ב. ארצות הברית
5. זכויות האם על רקע המנגנונים וההסדרים החברתיים
א. חוק ההפלות - הקולקטיב והאישה המבקשת להפסיק את הריונה
ב. הוועדות לאישור הפלה כמנגנון מכונן ומחנך
ג. כינון מאפייני האישה "השכיחה" המבקשת הפסקת היריון
6. זכויות האב
7. זכויות העובר ומעמדו המשפטי
א. עקרונות אתיים
ב. האם עובר הוא "אדם"
ג. חוק הכשרות המשפטית
ד. מינוי אפוטרופוס לעובר לשם שמירת זכויותיו העתידיות
ה. מעמד העובר בחוק הפלילי
ו. סיכום
8. התנגשות האינטרסים תוך סקירת היבטים משפטיים, מוסריים וחברתיים
9. פסה"ד בעניין בני הזוג נחמני
א. זכותן לחיים של ביציות מופרות שהוקפאו
ב. היחסים המוסריים בין דני נחמני לבין הביציות המופרות
ג. עמדתם של מתנגדי הזכות להפלה מלאכותית
ד. עמדתם של תומכי הזכות וטיעון האוטונומיה
10. הפלה מלאכותית - סיפור אישי
11. סיכום
12. נספחים
א. עובר אדם
ב. דו"ח הצוות לבדיקת ביצוע חוק העונשין (דו"ח ועדת ריפטין)

מתוך העבודה:
בתרבויות רבות ההפלה היזומה מזוהה כהפסקת חיים ולכן התופעה נוגעת בתחומים רבים של ההתנהגות האנושית. מתעוררות כאן שאלות מתחום הבריאות (רפואה ופסיכולוגיה), מתחום החוק והמשפט ושאלות חברתיות ומוסריות.

בכל חברה, מדיניות החקיקה בכיוון של איסור או היתר הפסקת היריון, מבטאת לא רק עמדה ערכית של המחוקק לבעיה קיימת, אלא יש בה גם כדי להשפיע על הלכי רוח ועמדות חברתיות. לאור שאלות של דת, מוסר ואתיקה, מתמשך תהליך החקיקה להתרת הפלה בארצות רבות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ביטוח
בינלאומי
חברות
חוזים
חוקתי
כללי
מיסים
מנהלי
משפחה
נזיקין
סדר דין פלילי
עבודה
עברי
עונשין
קניין
ראיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 1098 :: [עמוד 1 מתוך 122]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>