היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 1141
עבודה מס' 70735
באיזו מידה קיימת אחידות בפסיקה בעבירות אינוס ?
11,323 מילים (כ-35 עמ'), 60 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70734
הדין הישראלי בתחום אחריותם של נושאי משרה ודירקטורים.
9,917 מילים (כ-30.5 עמ'), 15 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70729
כיצד באה לידי ביטוי העסקה פוגענית כלפי עובדי קבלן בישראל של שנות ה-2000?
10,283 מילים (כ-31.5 עמ'), 44 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70726
סקירת ההיבטים השונים בתקנה.
8,424 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 70722
בדיקת מעמדו של ציטוט בעולם המשפט: ציטוטים מסרטים, מנאומים, בפרסומות אל מול זכויות היוצרים.
13,711 מילים (כ-42 עמ'), 52 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70721
ניתוח של השפעת הבינה המלאכותית על עולם המשפט בכלל ועל עבודתם של עורכי דין ושופטים בפרט. העבודה מנסה לנתח את הדילמות המשפטיות השונות שבינה מלאכותית יכולה לעורר בתחום המשפט וסוקרת את הפתרונות המוצעים במדינות שונות בעולם, כולל בישראל.
4,219 מילים (כ-13 עמ'), 70 מקורות, 139.95 ₪
עבודה מס' 70713
סקירת ההיבטים המשפטיים והמוסריים ודיון בשאלת התועלת והמחיר החברתי.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70710
באיזו מידה משפיעים סטריאוטיפים ביחס לאונס, כהגדרתו המילונית, על הדין המצוי ביחס לעבירות מין חמורות של נשים כלפי גברים, ובפרט עבירת אינוס?
8,002 מילים (כ-24.5 עמ'), 40 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70709
בחינת הפסלות לרשת, ביחס לפסיקה העדכנית, הקיימת, והצעת הקודקס הישראלי, וכן לאור הדין המשווה.
15,621 מילים (כ-48 עמ'), 93 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 1141