היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכויות עובדים זרים בישראל

עבודה מס' 071192

מחיר: 239.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם מעסיקי עובדים זרים בישראל שומרים על זכויותיהם של עובדים אלה בענפי התעסוקה השונים?

7,840 מילים ,21 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

כניסתם המסיבית של מהגרי עבודה לישראל ממדינות רחוקות, או כפי שהם מכונים בדרך כלל "עובדים זרים", החלה בשנת 1993, לאחר שמדיניות הסגר של מדינת ישראל הביאה לידי הפחתה ניכרת בהיתרי העבודה לעובדי גבול מהשטחים. מאז עלה שיעורם בשוק העבודה בישראל לכ-10% מכוח העבודה. בדיון הציבורי בנושא הועלו שתי שאלות עיקריות, והן: מהו המספר הרצוי של מהגרי עבודה במשק הישראלי ומהו מעמדם והיקף זכויותיהם של מהגרי העבודה בישראל.
השלכותיה של תופעת העובדים הזרים, שהמדינות המפותחות מתמודדות עמה זמן רב, החלו להתברר במלואן לפני כעשר שנים בלבד. בעשור הזה למדה ישראל שלצד יתרונות כלכליים, התופעה מביאה עמה גם דילמות וקשיים רבים, ובראש ובראשונה היווצרות מעמד חברתי חדש של לא-אזרחים. ישראל ניסתה להתמודד עם קשיים אלה בדרכים מגוונות ואף סותרות: צמצום מספר העובדים הזרים לצד שיפור מסוים בתנאי העסקתם (צעדים שזכו להצלחה חלקית בלבד), וכן אימוץ מדיניות אזרחות נוקשה לצד החלטות המשפרות את מעמדם החוקי של קבוצות ספציפיות מקרב העובדים הזרים. צעדים אלה הקלו על הקשיים באופן זמני בלבד, והבעיות שהן ביקשו לפתור שבו ועלו במלוא חומרתן. צעדים חלקיים וסותרים האלה מעידים שהמאפיין הבולט ביותר במדיניות ההגירה של מדינת ישראל הוא היעדרה של מדיניות הגירה כוללת כאשר במקום מדיניות שכזאת ישראל מאמצת פתרונות זמניים בלבד. לנוכח מורכבותן של הדילמות הכרוכות בהתמודדות עם התופעה, נראה שגיבוש מדיניות הגירה כוללת לישראל הוא צעד הכרחי.
לאור השלכות אלה לש להגירת עובדים זרים לישראל, נראה כי לאזרחים בארץ עמדות שליליות ביותר כלפי מהגרים אלה אשר נובעים מסיבות מגוונות ורבות. חלק מהסיבות עוסקות בתפיסות חברתיות כי העובדים הזרים נטמעים בחברה ופוגעים בה כאשר הם מתרכזים בשכונות מסוימות שנפגעות מכך, יוצרים לעצמם קבוצות אתניות בעלות מאפיינים לעיתים לא נורמטיביים ו'גונבים' חלק ניכר מהמרחב הציבורי בערים גדולות במרכז הארץ. סיבות אחרות הינן כלכליות כאשר קיימת התפיסה הציבורית כי עובדים אלה, בשל עלותם הזולה, 'גונבים' מקומות עבודה לעובדי כפיים ישראלים, עולים למדינה כסף רב בבחינות רפואיות וסוציאליות שונות ופוגעים לפיכך בכלכלה ובמשק.
העמדות השונות כלפי העסקת עובדים זרים מביאים לא אחת לפגיעה בזכותיהם כעובדים במדינת ישראל. לעיתים העובדים הזרים עובדים מעבר לחוקים התעסוקתיים ומתקיימים בתנאים שנוגדים את החוקים של כבוד האדם וחירותו על ידי מעסיקים שונים שרואים ברווחיהם בלבד ולא בעובד הזר כ'אדם' אל מול עינהם.
לפיכך, שאלת המחקר אשר מובילה את עבודה זו הינה: האם מעסיקי עובדים זרים בישראל שומרים על זכויותיהם של עובדים אלה בענפי התעסוקה השונים? לשם מענה על שאלת מחקר זו והשערותיה השונות המחקר בנוי באופן הבא: הפרק הראשון הינו פרק הסקירה הספרותית אשר סוקר מהי הגירה ומיהם העובדים הזרים בישראל. החלק השני של פרק זה עוסק בזכויות עובדים זרים בישראל ובעמדתו הציבור כלפי עובדים זרים אלה שהפכו לחלק אינטגרלי בתעסוקה במשק הישראלי.
הפרק השני של מחקר זה הינו פרק השיטה אשר מציג את משתני המחקר, את כלי המחקר בו נעשה שימוש, את מדגם המחקר וכן את הליך ביצוע המחקר. בנוסף מפרט חלק זה מהם השיטות הסטטיסטיות השונות בהן נעשה שימוש במחקר זה לבחינת השערות המחקר ושאלת המחקר. הפרק השלישי הינו פרק הממצאים אשר מציג תחילה מאפיינים דמוגרפיים שונים של משתתפי המחקר מציג סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר הבלתי תלויים והתלוי ומציג ניתוח אמפירי של השערות המחקר תוך הסבר מפורט של כלל התוצאות שיתקבלו.
פרק רביעי ואחרון הינו פרק הדיון אשר משלב את הממצאים התיאורטיים שעלו מתוך הסקירה עם הממצאים האמפיריים שעלו מתוך ניתוח השאלון ומעלה סוגיות וקווי מחשבה נוספים בדבר ממצאי המחקר השונים. כמו כן חלק זה מתאר את מגבלותיו של מחקר זה והצעות למחקרי המשך נוספים אשר יכולים לשפוך אור נוסף על ממצאי המחקר.
בחרתי לעסוק בנושא זה בשל העובדה כי כיום חיים בישראל, אם באישור ואם ללא אישור, עשרות אלפי מהגרי עבודה אשר מועסקים בענפים שונים במשק. גם לעובדים אלה מגיעים זכויות בסיסיות של בני אדם ועלינו כחברה לאפשר זאת תוך שמירה על ריבונותה של המדינה וחוקיה. על כן, הדלימה העומדת בפני מעסיקים רבים בנוגע למתן זכויות ושמירת החוקים של העסקת עובדים זרים יצרה אצלי עניין רב וצורך להעמיק ולחקור סוגיה זו.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 העובד הזר בישראל
2.2 זכויות עובדים זרים בישראל
2.2.1 תנאי מחיה
2.2.2 זכויות בריאותיות
2.2.3 זכויות תעסוקתיות
2.2.4 זכויות עובדים בתהליך הרחקה
2.2.5 זכויות ילדים זרים
2.3 תפיסות ועמדות מעסיקים כלפי עובדים זרים
3. מתודולוגיית המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 מדגם המחקר
3.3 תיאור שיטת הדגימה
3.4 הליך המחקר ושיטת איסוף הנתונים
3.5 כלי המחקר
3.6 תוכנית העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים
4. ממצאים
4.1 מאפייני העובדים הזרים
4.2 הצגת משתני המחקר
4.3 בחינת השערות המחקר
4.3.1 קשר בין משתנים
4.3.2 הבדלים בין קבוצות במדגם
5. דיון וסיכום
5.1 דיון
5.2 מגבלות המחקר
5.3 הצעות למחקרי המשך
6. ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון ופלטים

קטע מהעבודה:

תופעת ההגירה לצורך עבודה התפתחה בעולם במהלך המאה ה-20 ומשמעותה היא זרימת כוח אדם ממדינות המוצא אל מדינות בעלות כלכלה יציבה ומפותחת יותר, המכונות בספרות בשם "מדינות קולטות", או "מדינות מארחות" (אזולאי-זלטקין, 2005). הגירת עבודה מתרחשת עקב מערכת סבוכה של גורמים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים ואחרים המתרחשדים בארצות המוצא(Semyonov, Raijman & Yom-Tov, 2002). אלה לעיתים מובילים במקרי קיצון לאלימות מזוינת ואף מגפות ומביאים בני אדם לעזוב את ארצם ולעבור למדינות אחרות (Raijman and Semyonov, 2004).

תגים:

ישראל · מהגרים · עובדים זרים · כלכלה · תעסוקה · רישיון עבודה · שוויון · מהגרי עבודה · טיפול · תאונת עבודה · ביטחון סוציאלי · רפואה · בריאות · הגירה · מעמד · אפליה · ניצול · מסתננים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכויות עובדים זרים בישראל", סמינריון אודות "זכויות עובדים זרים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.