היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 70037
בחינה וניתוח של המדיניות הציבורית הננקטת כיום בישראל כלפי מהגרי העבודה, וזאת לפי שלושה אספקטים עיקריים- מדיניות ממשלתית, עירונית וחברתית.
8,998 מילים (כ-27.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69043
בחינת האופן שבו מוצגת תופעת מהגרי העבודה באתרי אינטרנט של ארגונים לא ממשלתיים.
7,642 מילים (כ-23.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65337
בחינת מעמדם של מהגרי העבודה בישראל.
10,886 מילים (כ-33.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69803
כיצד מהווה אוכלוסיית מהגרי העבודה מקור לפיתוח כלכלי בעיר הגלובאלית?
7,433 מילים (כ-23 עמ'), 16 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67016
בחינת הסוגייה ומשמעות המדיניות הישראלית בהקשר של חיזוק הלאומיות.
1,797 מילים (כ-5.5 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63541
זהות מקום אצל מהגרי עבודה מאמריקה הלטינית לישראל.
12,298 מילים (כ-38 עמ'), 17 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 70130
דיון בזכויות, בפעילותם של ארגוני סיוע ובמדיניות הישראלית כלפיהם.
8,337 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70565
מהם האתגרים הניצבים לפתחו של המהגר הספורטאי בארץ ההגירה?
5,946 מילים (כ-18.5 עמ'), 23 מקורות, 439.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39