היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70690
כיצד הטכנולוגיה באה לידי ביטוי באספקטים שונים הנוגעים להגירה ולמדיניות ההגירה בארה"ב בעשור האחרון.
5,327 מילים (כ-16.5 עמ'), 58 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 70689
הסוגיות השונות שהחוק מעורר, כיצד הוא מסייע לחייבים וכיצד הוא מקשה עליהם, והשוואה בין החוק החדש לבין הדין הקודם לעניין הליכי פש"ר, הוצאות לפועל והפטרים.
2,070 מילים (כ-6.5 עמ'), 30 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 70688
תיקופם של חוזים מקוונים ושימוש בהם כאמצעי משפטי אמין ובטוח ליצירת עסקאות.
5,510 מילים (כ-17 עמ'), 73 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70687
באילו דרכים משפיעה מנהיגות מעצבת של מורים על ההישגים הלימודיים של התלמידים?
6,214 מילים (כ-19 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70686
סקירה תמציתית של היתרונות והחסרונות.
1,233 מילים (כ-4 עמ'), 12 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 70685
סקירת שני מחקרים.
1,332 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70684
מהי ההכנה הנדרשת מצד ישראל לקבלת התורה וכיצד בכל דור ודור באים לידי ביטוי קבלת התורה ומתן תורה?
8,008 מילים (כ-24.5 עמ'), 33 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 70683
מה בין מגמות כלכליות עולמיות לבין עיצובן של פרקטיקות מדיניות?
1,880 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 70682
סקירת מחקרים הבודקים את הקשר בין חמשת מאפייני האישיות לשלושת מימדי ההורות.
4,066 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 249.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 100