היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70548
בחינת השאלה האם גירויים מאיימים מושכים, מאטים או תוקעים את העיבוד הקשבי.
5,254 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 307.95 ₪
עבודה מס' 70547
ניתוח מאפייני האתר.
3,107 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70546
מחקר באמצעות שאלון דיווח עצמי.
4,307 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70545
שילובו של עיקרון תום הלב בחוק החברות החדש.
5,428 מילים (כ-16.5 עמ'), 27 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70544
זכות האישה לקבלת טיפולי פוריות הנגזרת מהזכות להורות - זכות אבסולוטית או מוגבלת?
6,016 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70543
סקירה היסטורית וניתוח של שני קניונים בארץ.
13,104 מילים (כ-40.5 עמ'), 19 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70542
בניית מודל אשר יתן מענה גם עבור ערך המקרקעין.
15,282 מילים (כ-47 עמ'), 89 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70541
בחינת יחסה של החברה החרדית אל לימודי הליבה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70540
האם לאחר מאורעות וואדי סאליב חל מפנה במדיניות הקליטה או שהמזרחים המשיכו לחיות בצילה של אפליה?
10,382 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 274.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 100