היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70753
מה היתה האסטרטגיה של בן-גוריון ומה היתה האסטרטגיה של המפלגות הדתיות, על מנת להשיג את המרב משאיפות כל אחד מהצדדים לגבי הקשר שבין הדת והמדינה?
1,756 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 70752
אפליית נשים - גישה פרשנית מחמירה לגישה המגדרית בקוראן
7,970 מילים (כ-24.5 עמ'), 31 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70751
האם מדיניות הרב-תרבותיות נכשלה, אל מול הציפיות ממנה ואל מול איכות החיים של האירופאים?
8,313 מילים (כ-25.5 עמ'), 25 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70750
בחינת הטענה כי כי חששה של הכנסייה מגילויים מדעיים חדשניים, היה בכך שגילויים אלה היו עלולים לערער את הדוגמות של הכנסייה.
6,485 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70749
מהם ההבדלים בשיעור, מהירות ומהימנות המענה בין סקר המועבר בדוא"ל לבין סקר המועבר ברשת החברתית פייסבוק?
6,912 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70748
באופן תיאורטי, במידה וניתן להתאים את מתווה הגז של אוקראינה ועומאן לישראל, מהו מתווה הגז האופטימלי למדינת ישראל?
6,227 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70747
כיצד מתמודדים - המחוקק והמערכת המשפטית - עם תופעת נישואי קטינים בישראל?
12,686 מילים (כ-39 עמ'), 35 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70746
בחינת גיוס בני הישיבות, בראי הפגיעה בזכות לשוויון בנטל, מול הפגיעה בזכות המיעוט החרדי לחופש דת.
10,403 מילים (כ-32 עמ'), 31 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70745
בחינת התנהלותו של צ'אווס והטענה כי צ'אווס אינו מנסה לכפות עצמו על העם, אלא פועל על פי אמונה בצדקת דרכו.
11,260 מילים (כ-34.5 עמ'), 40 מקורות, 199.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 100