היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70552
האם האפשרות לשימוש בשיווק דיגיטלי, מעודדת פתיחת עסקים קטנים?
4,858 מילים (כ-15 עמ'), 29 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70551
מקרה בוחן - חברת שיכון ובינוי
2,864 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70550
בחינתן של אנרגיה מתחדשת והתפלת מים ככלי ביחסים בין שתי המדינות.
2,909 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 70549
בחינת תפיסתן באמצעות מחקר איכותני - ראיונות עם שש נשים.
19,653 מילים (כ-60.5 עמ'), 47 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70548
בחינת השאלה האם גירויים מאיימים מושכים, מאטים או תוקעים את העיבוד הקשבי.
5,254 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 307.95 ₪
עבודה מס' 70547
ניתוח מאפייני האתר.
3,107 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70546
מחקר באמצעות שאלון דיווח עצמי.
4,307 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70545
שילובו של עיקרון תום הלב בחוק החברות החדש.
5,428 מילים (כ-16.5 עמ'), 27 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70544
זכות האישה לקבלת טיפולי פוריות הנגזרת מהזכות להורות - זכות אבסולוטית או מוגבלת?
6,016 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 439.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 100