היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70575
סקירת המקרה וניתוחו.
7,748 מילים (כ-24 עמ'), 17 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70574
ניתוח על פי מודלים של מוסר בעסקים.
8,498 מילים (כ-26 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70573
מחקר כמותי, הכולל העברת שאלונים וניתוח הנתונים ב SPSS.
2,577 מילים (כ-8 עמ'), 14 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70572
מחקר באמצעות שאלונים.
7,487 מילים (כ-23 עמ'), 25 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70571
מה השפעת ביצוע אסטרטגיות שיתופיות על היתרון התחרותי של חברות?
8,049 מילים (כ-25 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70570
סקירת ספרות ומחקר באמצעות ראיונות חצי מובנים עם מורות.
20,413 מילים (כ-63 עמ'), 50 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70569
בעבודה נבחנת הזכות לחופש הביטוי כפי שהיא משתקפת בתקשורת החרדית ובמיוחד בעיתונות החרדית.
8,801 מילים (כ-27 עמ'), 64 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70568
העבודה עוסקת במצב בו לשני גופים שלטוניים יש סמכות להתקין תקנה בנושא מסוים- אולם התקנות מורות על דרכי פעולה שונות.
7,351 מילים (כ-22.5 עמ'), 44 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70567
סקירת מקורות חז"ל העוסקים בדיני חזקות.
7,312 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 549.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 100