היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70616
האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70615
בדיקת תפיסתם של סוכני הסוציאליזציה בקהילה החרדית את השפעת הסמכות וסגנון ההורות על בחירתם של בני נוער בפנאי בלתי ראוי.
13,816 מילים (כ-42.5 עמ'), 22 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70614
סקירת ספרות וראיונות עם חמישה עולים.
12,176 מילים (כ-37.5 עמ'), 19 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70613
תרומתה של הדוקטרינה הקאנטיאנית אודות הזמן והמרחב כחושים להסבר המכניקה הקוואנטית.
1,354 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70612
בחינה אמפירית של השאלה אמפירי, האם אכן תהליך האיחוד מיטיב עם הרשויות, בהשוואה לרשויות שלא עברו תהליך איחוד.
8,839 מילים (כ-27 עמ'), 15 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 70611
מחקר כמותני ואיכותני הבוחן את הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות להצטרף לקהילות סגורות.
9,425 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 70610
הביקורת על המדיניות הניאו-ליברלית וניתוח ביקורתי של הפתרונות שהוצעו בעקבותיה.
4,324 מילים (כ-13.5 עמ'), 19 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70609
כיצד חווים בישראל את גיל ההתבגרות לעומת האתיופיה.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70608
בחינת הפער בין הכוונות לתוצאות והתייחסות ותיאור התהליך ביפן וגרמניה.
3,298 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 449.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 100