היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70635
התנהלות מדינת ישראל בעת ולאחר מבצע "צוק איתן" בעקבות הפעלת "נוהל חניבעל" - אוג' 2014.
8,767 מילים (כ-27 עמ'), 30 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 70634
מהי הפרה יעילה של חוזים; מתי ומי נושא בפיצויים במקרים של הפרה יעילה; ותיחום הנזק באופן כללי ככל הנוגע להפרות יעילות.
7,927 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70633
סקירת הגישות הפמיניסטיות השונות ואת התייחסותן לתופעת הזנות; גישת הניתוח המשפטי-קולנועי ומטרתו, כפי שהוצגה ע"י ד"ר אורית קמיר, ואנתח את הסרט מונסטר לפיה.
8,158 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70632
כיצד באה לידי ביטוי זכות האשה על גופה לאור האיסור על הפלות בדין הישראלי ובהשוואה לדין האמריקאי.
5,186 מילים (כ-16 עמ'), 30 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 70631
בחינת יסודות העבירה ולשון החוק, ובחינת השאלה כיצד בתי המשפט בישראל פירשו יישמו והגדירו את לשון החוק ומזגו לתוכו פרשנויות לאורך השנים האחרונות.
10,020 מילים (כ-31 עמ'), 45 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 70630
בחינת נקודות ההשקה האפשריות של החקיקה והפסיקה הישראלית עם מתן תוקף לאינטרס של הסבים, והתנגשות הזכויות והאינטרסים השונים שייווצרו לכשימומש האינטרס של הסבים.
7,100 מילים (כ-22 עמ'), 35 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70629
סקירת זכויות הילדים והנוער בשוק העבודה.
8,516 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 70628
מהי רכישת שליטה באמצעות איסוף מניות והאם ראוי לאפשר, להגביל או למנוע את ביצועה.
7,764 מילים (כ-24 עמ'), 37 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 70627
ניתוח הארגון והתייחסות להתמודדתו עם אי וודאות. (מטלת קורס)
1,884 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 249.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 100