היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70838
האם כיום במדינת ישראל החינוך נגיש ושווה בפני כלל אזרחיה, ללא הבדלי זהות ולאום?
6,118 מילים (כ-19 עמ'), 18 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70837
סקירת ספרות בנושא.
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70836
בחינה אמפירית של מידת השפעתם של מאפיינים שונים של הדירות על מחיר הדירה המבוקש בבית שאן.
5,091 מילים (כ-15.5 עמ'), 3 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 70835
הצגה תיאורטית ואמפירית של תופעת אלימות במשפחה.
9,176 מילים (כ-28 עמ'), 31 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 70834
ניתוח החברה ועריכת סקר שוק.
6,160 מילים (כ-19 עמ'), 5 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70833
בחינת תרומת החינוך בפנימייה לחניך בהיבטים שונים ביניהם השכלה גבוהה, כישורים והשתלבות חברתית, מצב תעסוקתי וסוציאלי.
5,254 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 70832
מחקר איכותני המתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים.
5,875 מילים (כ-18 עמ'), 23 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 70831
בדיקת עמדות האוכלוסייה הערבית-מוסלמית כלפי נשים גרושות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70830
השפעת למידה בקבוצות פרטניות על הישגי הלומדים (מחקר עיוני).
3,506 מילים (כ-11 עמ'), 20 מקורות, 199.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100