היישום אינו מחובר לאינטרנט

תהליכי קליטה והסתגלות של חניכי פנימייה

עבודה מס' 064513

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני הבודק את תהליך הקליטה וההסתגלות, מהיבטים שונים, של חניכי פנימייה.

11,397 מילים ,18 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

נושא המחקר הוא תהליך הקליטה וההסתגלות של חניכי שכבת ז' בפנימייה, שאלת המחקר היא "כיצד מתבצעת קליטת חניכים לשכבת ז' בפנימיית שטיינברג מנקודת ראותם של החניכים והצוות החינוכי".
בחרתי בנושא זה למחקר מפני שהוא בתחום המקצועי שלי, חינוך ילדים בפנימייה, ומפני שאני מעוניין להעמיק את הבנתי בתהליכים חינוכיים. אני, באופן אישי, רואה בתהליך הקליטה וההסתגלות שלב שהוא ביסודו משברי ואשר כוחות אישיותו של האדם עומדים במבחן המציאות של הסתגלות למצבו החדש. הסתגלות לפנימייה הינה משימה מורכבת ומאתגרת מאוד, בעיני, משום היותה מסגרת חברתית טוטאלית, אשר מוציאה את החניך ממסגרת החיים הטבעית שלו, מתאו המשפחתי הטבעי, ומכניסה אותו לתוכה למסגרת חיים שיתופית טוטאלית המחייבת את הנקלט להתמודד עם תהליכים חברתיים ללא הפסקה.
החניך מתנתק מהוריו ועובר תהליך מחודש של גיבוש זהות ברמות שונות, הווה אומר, הוא לעולם לא יהיה יותר כפי שהיה או אמור היה להיות לפני הגעתו לפנימייה. התהליכים בפנימייה מטפחים בילדים זהות חדשה של "פנימיסטים", וזוהי בעצם משפחתם החדשה, בה הם אינם עוד ילדים ל..., אלא חלק מקולקטיב חדש.

מחקר זה נעשה בשיטה האיכותנית ויכלול את הפרקים הבאים: פרק ב'- סקירת ספרות, אשר יציג את התיאוריות העדכניות בנושא פנימיות ובנושא קליטת חניכים והסתגלות, פרק ג'- המתודולוגיה, יסקור את שיטת המחקר ואת תהליך החקירה, פרק ד'- ממצאים, פרק ה'- עיבוד ממצאים, פרק ו'- מסקנות ופרק ז'- סיכום העבודה.

שאלת המחקר הינה:"כיצד מתבצע תהליך קליטתם של חניכים חדשים לשכבת ז'-ח' בפנימייה מנקודת מבטם של החניכים ושל הצוות החינוכי".
אוכלוסיית מחקר זה הינה קבוצה של שלושה חניכים, המדריכה המלווה בפנימייה ומנהל הפנימייה.
כלי המחקר הוא ראיון. (התימלול המלא של הראיונות אינו נכלל בקובץ העבודה)

תוכן עניינים:
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
פרק ג' - מתודולוגיה
פרק ד' - ממצאים
פרק ה' - ריכוז ממצאים לתפיסה
פרק ו' - מסקנות
פרק ז' - סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בחרתי בנושא זה למחקר מפני שהוא בתחום המקצועי שלי, חינוך ילדים בפנימייה, ומפני שאני מעוניין להעמיק את הבנתי בתהליכים חינוכיים. אני, באופן אישי, רואה בתהליך הקליטה וההסתגלות שלב שהוא ביסודו משברי ואשר כוחות אישיותו של האדם עומדים במבחן המציאות של הסתגלות למצבו החדש. הסתגלות לפנימייה הינה משימה מורכבת ומאתגרת מאוד, בעיני, משום היותה מסגרת חברתית טוטאלית, אשר מוציאה את החניך ממסגרת החיים הטבעית שלו, מתאו המשפחתי הטבעי, ומכניסה אותו לתוכה למסגרת חיים שיתופית טוטאלית המחייבת את הנקלט להתמודד עם תהליכים חברתיים ללא הפסקה.
החניך מתנתק מהוריו ועובר תהליך מחודש של גיבוש זהות ברמות שונות, הווה אומר, הוא לעולם לא יהיה יותר כפי שהיה או אמור היה להיות לפני הגעתו לפנימייה. התהליכים בפנימייה מטפחים בילדים זהות חדשה של "פנימיסטים", וזוהי בעצם משפחתם החדשה, בה הם אינם עוד ילדים ל..., אלא חלק מקולקטיב חדש.
אני מקווה שעבודה זאת תאפשר מבט אמיתי לתוך עולם הילדים ברגע משברי זה ותאפשר למידה אמיתית כיצד להפכו לתהליך קל יותר.

מקורות:

אריאלי מ., מוסדות פנימייתיים חינוכיים בישראל כארגוני חברות , בתוך: קהילות של נוער, קשתי י., שלסקי ש., אריאלי מ., הוצאת רמות, אונ' ת"א, 2000.
גרופר ע., שינוי בגישת הפנימיות בישראל כלפי משפחת החניך, כ.עת- "אפשר" גליון מס' 4 עמ' 8
גרופר ע., תנועת עליית הנוער, בתוך: 70 שנות קליטה וחינוך, משרד החינוך-המרכזייה החינוכית, ת"א, 2000.
דוח וועדת המומחים לקביעת סטנדרטים לפנימיות, מאי 1995, ירושלים.
האוניברסיטה הפתוחה,שיטות מחקר למדעי החברה, יחידות 1-5 1994.
הכהן, ר. זמרן, א.מחקר פעולה- מורים חוקרים את עבודתם, מכון מופ"ת כליל הוצאת ספרים בנושאי חינוך 1999.
זורמן ר.(ואחרים), בוגרי פנימיות האגודה לקידום החינוך, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים, 1989. ( מחקר מעקב)
כהנא ר., חכימי ע., פנימיות חינוכיות בישראל-ישראל חברה מתהווה ה', האונ' העב' בירושלים ( ועוד), ירושלים, ינואר 1990. עמ' 3-45
מייזלמן ד., פנימייה בעיר, בתוך: " עלים " - לענייני החינוך בעליית הנוער, הוצ' עליית הנוער, קיץ תשמ"ג ירושלים 1983.
מרבך ש. , זהבי פ. , בוגרי פנימיות של האגודה לקידום החינוך שסיימו לימודיהם בשנים 1964-1973- מחקר מעקב, ירושלים תש"ם.
סמילנסקי מ., נבו ד., חניכי מפעל הפנימיות לתלמידים מחוננים משכבות טעונות טיפוח, מכון הנרייטה סאלד, דצמ' 1970.
צבר בן יהושע, נ. המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, מודן, מהדורה חמישית, 1997.
קשתי י., כפר הנוער הישראלי-ניסיון להכשרת עילית ואינטגרציה חברתית, בתוך: קהילות של נוער, קשתי י., שלסקי ש., אריאלי מ., הוצאת רמות, אונ' ת"א, 2000. עמ' 11-29
קשתי י., פנימיות בישראל- הערות מבוא, בתוך: קשתי ואחרים, חיי יום יום בפנימיות נוער-מחקרים אתנוגרפים, הוצאת רמות. אונ' ת"א, 1991. עמ' 7-19
קשתי י., מנור א., פנימיות בישראל: המשכיות ושינוי, בתוך: תכנון מדיניות החינוך-ניירות עמדה והחלטות ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך והתרבות, ירושלים, תשמ"ח 1988.
שגיא י., קשתי י., מרדנות וקולוניזציה בהסתגלות חניכים לפנימייה, בתוך: קשתי ואחרים, חיי יום יום בפנימיות נוער-מחקרים אתנוגרפים, הוצאת רמות. אונ' ת"א, 1991. עמ' 125-140
שמאי ש. , הכניסה לפנימייה-מפגש של תרבויות, בתוך: ערפל של התחלות, משרד החינוך-המרכזייה החינוכית, ת"א - 2000
שפירא ר., מוסדות פנימייתיים וקהילותיהן-יחסי חליפין, , בתוך: קהילות של נוער, קשתי י., שלסקי ש., אריאלי מ., הוצאת רמות, אונ' ת"א, 2000.

תגים:

הגירה · הדרכה · הסתגלות · חניכים · משבר · נוער · סוציאלית · עבודה · פנימייה · פסיכולוגיה · קליטה · פנימיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תהליכי קליטה והסתגלות של חניכי פנימייה", סמינריון אודות "תהליכי קליטה והסתגלות של חניכי פנימייה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.