היישום אינו מחובר לאינטרנט

קליטת עולי אתיופיה בפנימיות - מבצע משה מול מבצע שלמה

עבודה מס' 020335

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגה תיאורטית ואמפירית של השפעת מערכות הקליטה השונות על קליטת נערים יוצאי אתיופיה בשני המבצעים.

6,840 מילים ,15 מקורות

תקציר העבודה:

מטרת העבודה
מטרת עבודה זו היא לסקור את השפעת המערכות השונות על קליטתם של נערים יוצאי אתיופיה ב"מבצע משה" (1984) ו"במבצע שלמה" (1991) תוך התייחסות רבתי לנושא הקליטה בפנימיה.
העבודה הינה תיאורטית ואמפירית כאשר בחלק התיאורטי יסקרו העליה ומאפייניה, קשיים בקליטה ודרך התמודדות מוסדות עימה וכן האפשרות לקליטה ולשינוי אצל נערים אלו במוסדות חינוכיים בארץ.
העבודה תסתמך בעיקרה ע"י מחקרים שנערכו ביוזמת הג'וינט והמשרד לקליטת העליה וכן במאמרים פובלציסטיים של אנשי העליה עצמה. המחקר האמפירי יסתמך על שאלונים שחולקו בקרב מורים, מדריכים ותלמידים בפנימיה המחנכת נערים אתיופים.

הצגת הנושא
מדיניות הבקרה על המועמדים לעליה והשליטה על דרך היקלטותם בארץ התגבשו בהדרגה במהלך שנות העשרים עד שהפכו בשנות השלושים לחלק מהותי לא רק מן התכנון הכלכלי של המשק היהודי או מן המדיניות החברתית של ההנהגה הישובית, אלא גם לחלק מתורת הביטחון הכוללנית של הישוב היהודי.
העליה עלתה ממון רב לקופת המדינה, ביחוד בכל הקשור לחינוך (הן נערים והן מבוגרים) ולדיור. החינוך היה שונה משכבת גיל אחת לשניה כאשר היתה העדפה לשלוח נערים למסגרות פנימייתיות בשל הלימודים האינטנסיביים בהם ובשל הצפיפות בבית ההורים.
העולים מלאו תפקיד חשוב בכמה וכמה תחומים של הצמיחה הכלכלית. ראשית, הם מילאו תפקיד חשוב בשיקום חקלאות ובהרחבתה כאשר פעילות זו כוללת עבודות תשתית שונות. שנית, בערך באותו זמן השתלבו רבים מן העולים בעבודות הבנין שהיו אז בקנה מידה ניכר ביותר. עבודות אלו היו אמורות לספק דיור לאוכלוסיה הותיקה ולעליה החדשה.כמו כן לספק את המבנים הרבים הדרושים למפעלי החדשים,למשרדי הממשלה ולשירותי הציבור המתרחבים. קיים היה בארץ ציבור מאורגן ומבוסס של פועלי בנין אשר ביצעו בעיקר את העבודה המקצועית והניהולית והעולים החדשים נכנסו לדרגים נמוכים של פועלים בלתי מקצועיים וברובם מועסקים על בסיס זמני.
הקליטה היא נטל כבד על הוצאות הממשלה והיא כמובן באה על חשבון דבר אחר. אי לכך ניתן לראות דרך "סל הקליטה" את מצבו הכספי של העם ואת יכולתו לממן את הקליטה. אין זו העליה השניה או השלישית אשר הביאו עימן הון רב. זוהי עליה מארצות מצוקה אשר אפילו אם הם צברו לעצמם הון בארצות ממולדתם הרי היו מנועים להביאו עימם. מדינת ישראל דואגת לעולים אלו בשלבים הראשונים של קליטתם ודאגה זו עולה בממון רב. הוסף את בעיות האבטלה שיש לנו בארץ, הרי שאין זו מלאכה קלה כלל ועיקר.

ראשי פרקים:
1.מבוא והצגת הנושא

2.הקדמה- המאפיינים של יהודי אתיופיה

3.אפשרויות הקליטה וההסתגלות
א.מחקרים אודות הסתגלות
ב.הסתגלות אצל עולי אתיופיה

4.קליטה חברתית
א.בתי הספר
ב.חינוך לא פורמלי

5.קליטת הנוער האתיופי בפנימיות של עליית הנוער

6.מחקר אמפירי
א.מטרת המחקר
ב.שיטת המחקר
ג.תוצאות המחקר

7.סיכום

8.ביבליוגרפיה

מקורות:

בן עזר גד, "העליה מאתיופיה- מעבר ושינוי",סקירה חודשית, לו', 1992.
בן עזר גד,"עולי אתיופיה וקליטתם בישראל", סקירה חודשית, לו', 1992.
דרעין ע. ד"ר, מחלות נפש והפרעות בהתנהגות, תל-אביב, 1986.
הורוביץ תמר, "השתלבות ילדי העולים בחינוך היסודי: לקחי מחקר ממבצע משה", בתוך נועם גילה (עורכת), הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה, ירושלים, דצמבר 1994.
וייל שלווה,אמונות ומנהגים דתיים של יהודי אתיופיה בישראל, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית, י-ם, 1988.
ליפשיץ חן, נועם גילה, סקר עולים צעירים מאתיופיה, ירושלים, אוגוסט 1993.
ליסק משה, "עליה וקליטה בפרספקטיבה היסטורית", סקירה חודשית, 7, 1990.
מוס ר.,תאוריות על גיל ההתבגרות, תל-אביב, 1986.
סמירה מנשה, "היערכות צה"ל לקליטת חיילים עולי אתיופיה", בתוך נועם גילה (עורכת), הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה, ירושלים, דצמבר 1994.
קולה דב, "השיקולים בקליטת עולים מאתיופיה במוסדות פנימייתים", עלים, קיץ תשמ"ג.
קרייזמן ב"צ, עולי אתיופיה וקליטתם, משרד הקליטה, ירושלים, אוגוסט 1988.
רוזן חיים, פרויקט הצעירים- עולי אתיופיה מנקודת מבט תרבותית, המשרד לקליטת העליה, האגף לתכנון ומחקר, ירושלים, דצמבר 1987.
MUSSEN P.H., CHILD DEVELOPMENT AND PERSONALITY, NEW YORK, 1984.
RALPPH K.SCHWITZGEBEL, CHANGING HUMAN BEHAVIOR, HARVARD 1974.
FOX R., TRANING AND UNCERTENTY, CAMBRIDGE 1957.

תגים:

השתלבות · מהגר · אתיופים · עולים · אתיופי · הגירה · עולה · עלייה · נוער

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קליטת עולי אתיופיה בפנימיות - מבצע משה מול מבצע שלמה", סמינריון אודות "קליטת עולי אתיופיה בפנימיות - מבצע משה מול מבצע שלמה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.