היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 60582
האם בעידן הטלוויזיה הרב-ערוצית מועדפת הטלוויזיה הרוסית על הערוצים המקומיים בקרב העולים מחבר העמים וזו בהשוואה להעדפות ילדי העולים.
6,880 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70037
בחינה וניתוח של המדיניות הציבורית הננקטת כיום בישראל כלפי מהגרי העבודה, וזאת לפי שלושה אספקטים עיקריים- מדיניות ממשלתית, עירונית וחברתית.
8,998 מילים (כ-27.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67232
בחינת קבוצת המהגרים בספר "רק לחם"/ מוחמד שוכרי ובמחקר האקדמי.
2,869 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65337
בחינת מעמדם של מהגרי העבודה בישראל.
10,886 מילים (כ-33.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69043
בחינת האופן שבו מוצגת תופעת מהגרי העבודה באתרי אינטרנט של ארגונים לא ממשלתיים.
7,642 מילים (כ-23.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64027
מחקר שהשתתפו בו 80 סטודנטים ישראליים רווקים הלומדים לתואר ראשון במתמטיקה, ואשר שנשאלו לגבי דעותיהם ביחס למהגרים עולים מחבר העמים, 40 גברים ו-40 נשים.
8,928 מילים (כ-27.5 עמ'), 27 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 65417
האם מהגרים יהודים דוברי השפה הערבית השפיעו על העיתונות והספרות הערבים במדינת ישראל?
5,714 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 63365
האם אופן הצגת דמות המהגר מחזק פערים חברתיים ותרבותים בארצות הברית.
6,360 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39