היישום אינו מחובר לאינטרנט

העדפות צפייה בערוצים ובתוכניות טלוויזיה אצל מהגרים ילדים ומהגרים מבוגרים

עבודה מס' 060582

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם בעידן הטלוויזיה הרב-ערוצית מועדפת הטלוויזיה הרוסית על הערוצים המקומיים בקרב העולים מחבר העמים וזו בהשוואה להעדפות ילדי העולים.

6,880 מילים ,16 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

העדפות צפייה בערוצים ובתוכניות טלוויזיה
אצל מהגרים ילדים ומהגרים מבוגרים

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: תהליכי הגירה - סקירת ספרות
1.1. ההגירה כתהליך טראומתי
1.2. עיבוד אבל על אובדן מה שנעזב
1.3. הלם התרבות
1.4. גיל ההגירה
1.5. הבדלים בין דוריים בשינוי התרבותי
1.6. ההסתגלות לסביבה החדשה
1.7. הגירה ותקשורת
פרק ב: מתודולוגיה
2.1. שאלת המחקר
2.2. משתני המחקר
2.3. השערת המחקר
2.4. האוכלוסיה הנחקרת
2.5. שיטת המחקר
2.6. הליך המחקר
2.7. דרך ניתוח הממצאים
פרק ג: דיון
3. תרבות מועדפת
3.2. לשון
3.3. פנאי
3.4. שימוש בתקשורת
3.5. חברים
סיכום
ביבליוגרפיה
הערת מערכת: נספחי הראיונות חסרים.

מבוא
כאשר זר מגיע לסביבה חדשה, נבחנת מידת הסתגלותו לסביבה והתמודדותו
היעילה עם המצבים החדשים על ידי תהליך התקשורת. ברצוני לפרט שני מושגים: זר
ותקשורת. הזר אינו בהכרח מהגר, אלא כל מי שמגיע לסביבה חדשה. הדבר יכול
להתבטא בהיותו של הזר סטודנט הלומד בארץ אחרת, עובד זר וכן אדם הנע מסגנון
תרבותי אחד לאחר באותה מדינה, לאחר שהוא עוזב את סביבתו. התקשורת הינה
המגע המילולי והבלתי מילולי, המגע הבין אישי וכמובן מגע עם אמצעי התקשורת.

הסוציולוג בוכנר (Bochner, 1986: 349-353) מציין כי כי המהגר רוכש רק את
הכישורים החברתיים של התרבות החדשה, אך אינו זונח את תרבות המקור. לטענתו
אין לצפות שהמהגר יאמץ את התרבות החדשה ויזנח את תרבותו המקורית, ועל כן
על החברה הקולטת מוטל לסייע לו בלימוד אספקטים נבחרים ממנה, לצורך הסיוע
בקליטתו. עוד טוען בוכנר (שם) כי המעבר לתרבות חדשה מלווה בדחק וקושי הנובע
מרצונם של אנשים לחבור לאנשים הדומים להם, כאשר הדבר מוביל לתגובות שונות
הנעות מדחיית תרבות המקור ואימוצה של התרבות החדשה ועד תחיית התרבות
החדשה ושימורה של תרבות המקור.

קים (Kim, 1978: 218-219) מציין כי דפוסי התקשורת הם גם התהליך וגם
התוצאה של המגע המתקיים בין המהגר לחברה החדשה. עוד מציין קים (שם) כי
במסגרת תהליך ההתמזגות בחברה החדשה ישתנה המבנה התפישתי של המהגר לגבי
החברה החדשה, וכן לגבי ההזדמנויות והאיומים שהיא מעמידה בפניו. שינוי נוסף
יהיה בעמדתו כלפי החברה הקולטת, שכן מלכתחילה ההערכה כלפי אותה חברה
היתה מבחינתו הערכה שמרחוק וכעת, משנוצרה האינטראקציה בינו ובין החברה
הקולטת, הוא יכול להגיב באופן חיובי או שלילי להתנהגות כלפיו. השינוי השלישי
עליו עומד קים הינו ההתנהגות התקשורתית. מצד אחד קיימת האינטראקציה הבין-
אישית ומצד שני הרגלי צריכת התקשורת שלו. מדובר בכלי התקשורת המעצבים את
השקפתו על החברה הקולטת, כאשר כלים אלה יתרמו לעיצוב השקפתו ככל שירבה
לצרוך את אמצעי התקשורת.

לפיכך תהיינה שאלות המחקר בעבודתי:
1. האם בעידן של טלוויזיה רב ערוצית מהגרים מארצות חבר העמים יעדיפו לצפות
יותר בטלוויזיה רוסית מאשר בערוצים המקומיים?
2. האם יש הבדל בין העדפותיהם של מהגרים ילדם ונוער לבין מהגרים מבוגרים
אום כן מהו ומה סיבתו ?

לטענתי, ככל שהכלי התקשורתי אותו צורך המהגר ייתן לו תחושת שייכות, כך גם
הוא יהיה נאמן לאותו כלי תקשורתי שיוכל לעצב את תפישותיו במקום החדש. הכלי
התקשורתי המשפיע ביותר כיום הינו הטלוויזיה, כאשר צופים צעירים מפנימים
במהירות את ערכי התרבות המקומית ואילו המבוגרים מזדהים יותר עם ערכים של
תרבויות מהן הגיעו מהגרים לארץ. על שאלות המחקר אנסה לענות תוך התיחסות
לסקירת הספרות מחד ולראיונות שקיימתי מאידך.

מקורות:

ארון, ר., "המון ואליטה", בתוך: אייזנשטדט, ש.נ., (עורך), (1962), סוציולוגיה פוליטית, עם עובד, תל אביב, עמ' 190-195.
לשם, א., "האוכלוסייה הישראלית ויחסה לעולי שנות ה90-", ביטחון סוציאלי 40, 1993, עמ' 54-69.
ניסן, מ., "התפתחות תפיסה מובחנת של הערך אצל ילדים", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 229-239.
Arredondo, D. Patricia, M., "Immigration as a Process of Loss and Grief", Personnel and Guidance Journal 59, 1981, pp. 375-378.
Bochner, S., "Coping With Unfamiliar Cultures: Adjustment or Culture Learning?", Australian Journal of Psychology 38, 1986. pp. 347-358.
Borudon, J., "Television and Political Memory", Media, Culture and Society 14, 1992, pp. 541-560.
Eisenstadt, S.N., (1959), The Absorption of Immigrants, Free Press, Glencoe, Illionois.
Evans, M., "Languages of Racism Within Contemporary Europe", in: Jenkins, B. Sofos, A.S., (eds.), (1996), Nation Identity in Contemporary Europe, Routledge, London New York, pp. 33-53.
Grinberg, L. Grinberg, R., "A Psychoanalytic Study of Migration: Its Normal and Pathological Aspects", Journal of the American Psychoanalytic Association 32, 1984, pp. 13-38.
Gunter, B., (1995), Television and Gender Representation, John Libbey, London.
Hastings, W.D., Clelland, A.D. Danielson, L.R., "Gordon's Assimilation Paradigm Revisited: The Issues of Ethnic Communality, Insularity, and Return Migration", Research in Race and Ethnic Relations 3, 1982, pp. 189-206.
Inbar, M. Adler, C., "The Vulnerable Age: a Serendipitous Finding", Sociology of Education 49, 1976, pp. 193-200.
Kim, Y.Y., "A Communication Approach to the Acculturation Process: A Study of Korean Immigrants in Chicago", International Journal of International Relations, 1978, pp. 197-223.
Rosenthal, D.A., Bell, R., Demetriou, A. Efklides, A., "From Collectivism to Individualism? The Acculturation of Greek Immigrans in Australia", International Journal of Psychology 24, 1989, pp. 57-71.
Scott, W.A. Scott, R., (1989), Adaptation of Immigrants: Individual Differences and Determinats, Pergamon Press, Oxford.
Zaharna, R.S., "Self-Shock: The Double-Blinding Challenge of Identity", International Journal of Intercultural Relations 13, 1989, pp. 501-525.

תגים:

טלביזיה · חיברות · הגירה · עלייה · עולים · חדש · תרבות · הסתגלות · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העדפות צפייה בערוצים ובתוכניות טלוויזיה אצל מהגרים ילדים ומהגרים מבוגרים", סמינריון אודות "העדפות צפייה בערוצים ובתוכניות טלוויזיה אצל מהגרים ילדים ומהגרים מבוגרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.