היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41211
תהליכי הסתגלות-עבודה, דיור, פעילות פנאי וקליטת ילדים ושביעות רצון העולים
10,235 מילים (כ-31.5 עמ'), 24 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 61992
תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעות למושגים "סטריאוטיפים", "עמדות" ו"דעות קדומות".
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 48 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65133
האם במשך הזמן מעמדם התעסוקתי ושכרם של העולים השתפר, והאם הפרש השכר בין הותיקים לעולים הצטמצם.
7,394 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64588
כיצד מתמודדים הסטודנטים העולים עם לימודים אקדמים בארבעת מישורים: שפה, העולים הבודדים, שרות צבאי וקשיים פיננסים.
3,604 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64212
תרבות הפנאי של העולים מחבר העמים כסמן לחוסר השתלבותם בחברה הישראלית
7,631 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64204
ניתוח נתונים אישיים על אוכלוסיית העולים שהגיעו מחבר העמים במהלך השנים 1989-1992.
4,145 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67962
סקירה תיאורטית של תהליכי הגירה והשפעות של בני נוער עולים מברית המועצות לשעבר.
4,383 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 66896
בדיקת העמודות באמצעות שאלונים שחולקו ל-115 נבדקים ממין זכר, אשר נדגמו מקרב אוכלוסיית ילידי הארץ ואוכלוסיית העולים החדשים.
21,402 מילים (כ-66 עמ'), 45 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65525
תיאור בעיות סוציולוגיות שנוצרות אצל עולים חדשים מברית המועצות בישראל.
4,585 מילים (כ-14 עמ'), 37 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100