היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41211
תהליכי הסתגלות-עבודה, דיור, פעילות פנאי וקליטת ילדים ושביעות רצון העולים
10,235 מילים (כ-31.5 עמ'), 24 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61992
תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעות למושגים "סטריאוטיפים", "עמדות" ו"דעות קדומות".
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 48 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64588
כיצד מתמודדים הסטודנטים העולים עם לימודים אקדמים בארבעת מישורים: שפה, העולים הבודדים, שרות צבאי וקשיים פיננסים.
3,604 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65133
האם במשך הזמן מעמדם התעסוקתי ושכרם של העולים השתפר, והאם הפרש השכר בין הותיקים לעולים הצטמצם.
7,394 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20217
סקירת הבעיות שנוצרות אצל ילדי עולים מחבר העמים, מניעים לפעילות עבריינית, בדיקה מחקרית ועוד.
7,175 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40901
עליה והגירה, יחסה של החברה הישראלית, הכיתה מבחינתו של הילד העולה, קבוצות גיל, התיידדות ובעיות מיוחדות.
5,440 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60741
בחינת רשתות התמיכה אותן מהוות המסגרת החינוכית ושירותי הייעוץ השונים בעבור המתבגר העולה מברית המועצות לשעבר.
13,347 מילים (כ-41 עמ'), 31 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 61432
בעיית ההגירה הקשה של יוצאי אתיופיה וקשיי קליטתם של עולים אלו במסגרת הצהלית המובילה לעתים להתנהגות אובדנית.
13,099 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64027
מחקר שהשתתפו בו 80 סטודנטים ישראליים רווקים הלומדים לתואר ראשון במתמטיקה, ואשר שנשאלו לגבי דעותיהם ביחס למהגרים עולים מחבר העמים, 40 גברים ו-40 נשים.
8,928 מילים (כ-27.5 עמ'), 27 מקורות, 665.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100