היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70570
סקירת ספרות ומחקר באמצעות ראיונות חצי מובנים עם מורות.
20,413 מילים (כ-63 עמ'), 50 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70569
בעבודה נבחנת הזכות לחופש הביטוי כפי שהיא משתקפת בתקשורת החרדית ובמיוחד בעיתונות החרדית.
8,801 מילים (כ-27 עמ'), 64 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70568
העבודה עוסקת במצב בו לשני גופים שלטוניים יש סמכות להתקין תקנה בנושא מסוים- אולם התקנות מורות על דרכי פעולה שונות.
7,351 מילים (כ-22.5 עמ'), 44 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70567
סקירת מקורות חז"ל העוסקים בדיני חזקות.
7,312 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70566
בחינת ההתמודדות של המורים עם אלימות בבית הספר.
10,394 מילים (כ-32 עמ'), 12 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70565
מהם האתגרים הניצבים לפתחו של המהגר הספורטאי בארץ ההגירה?
5,946 מילים (כ-18.5 עמ'), 23 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70564
מחקר בשיטה האיכותנית באמצעות ראיונות עומק.
5,133 מילים (כ-16 עמ'), 16 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70563
בחינת התמודדות מערכת בתי המשפט עם סוגיות הפשיעה כנגד הסביבה.
10,634 מילים (כ-32.5 עמ'), 38 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70562
בחינת עמדות בקרב אוכלוסיית אנשי הקבע ביחידות לוחמות ותומכות לחימה בצה"ל בנושא "שימוש בכוח" במסגרת המשפחתית.
10,492 מילים (כ-32.5 עמ'), 36 מקורות, 494.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 100