היישום אינו מחובר לאינטרנט

החינוך העל-יסודי כגורם למוביליות חברתית בקרב יוצאי עירק

עבודה מס' 033394

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע תיאורטי, תהליכי מיון-"ניעות מטעם" והשכלתם של יוצאי עירק.

4,292 מילים ,3 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

העליה שהגיעה מעירק במבצע "עזרא ונחמיה" היתה בעלת משאבים כדי להסתגל לקשיים ששררו בחברה הישראלית בשנות ה-50 ולהשתלב בהצלחה בחברה זו.
איזנשטדט (1986) מינה מספר מאפיינים כתורמים ליכולתה של קהילה כולשהי להסתגל לתנאים קשים ששרו בחברה הישראלית בשנות ה-50. עליתה של קהילה שלמה בדרגיה החברתיים השונים כולל שכבה רחבה של המעמד הבינוני ושכבה צרה של המעמד הגבוה; קהילה מגובשת בעלת ארגונים מקומיים שיש בהם יכולת ליצירת סולידריות.
ואומנם המאפיינים הללו מתקיימים לגבי יוצאי עירק שהגיעו לישראל. ערב עליתה ארצה היתה קהילה זו קהילה עירונית בלבד. חבריה עסקו בעיקר במסחר אך רבים עבדו גם בעבודה אדמיניסטרטיבית במשרות רמות בשרות הציבור ובמקצועות חופשיים (כהן, 1973).
במרבית הקהילות העירוניות היתה מערכת חינוך מערבת עזרה הדדית ומערכת שירותי בריאות (Luks 1977,) המערכת המשפחתית הינה יציבה ושיעור הגירושין היה נמוך ביותר (כהן, 1973).
זוהי אם כן קהילה אשר עברה כבר בעירק תהליכי מודרניזציה. תהליכים אלה החלו עוד באמצע המאה שעברה; ארגון אליאנס הקים בבגדד את בית הספר היהודי המודרני הראשון כבר ב-1864.
תהליכי המודרניזציה יונקים הן מהתפתחותה של מערכת חינוך מערבית מודרנית ושל שלטון בריטי אשר קידם בברכה את היהודים לשרות האדמיניסטרציה של המנדט הבריטי. כך שולבו היהודים בעמדות בכירות והם הופכים לחלוצי המודרניזציה בעירק (Luks, 1977).
כבר בתחילת המאה יוצאים היהודי מהגטו היהודית ועוברים להתגורר בשכונות מעורבות.
בערים הגדולות התרחשו תהליכי חילון מואצים (Sawadayee, 1977). רק בערים הקטנות ובכפרים בכורדיסטאן לא חלו שינויים ושיפורים במצבם הכלכלי ובהשכלתם של היהודים ( 1966, Cohen).
מערכת החינוך המודרנית של אליאנס הנחילו לבני השכבה הבינונית והגבוהה של יוצאי עירק נקודת פתיחה חשובה כדי להשתלב במערכת הכלכלית הישראלית. הם רכשו שם כלים שאמורים היו לסייע להם כדי להתמודד עם המציאות החברתית הישראלית של שנות החמישים.
בעבודה זו נרצה לבחון כיצד מערכת החינוך הישראלית ובעיקר החינוך העל-יסודי השפיע על המוביליות החברתית של יוצאי עירק וזאת בניתוח דורי.
לשם כך נבנה בחלק התאורטי את מערכת המושגים הרלבנטיים וניישם אותם בפרק שידון בהשכלתם של בני העדה הזו.

ראשי פרקים:
מבוא
פרק ראשון: רקע תאורטי
פרק שני: תהליכי מיון: "ניעות מטעם"
פרק שלישי: השכלתם של יוצאי עירק
ביבליוגרפיה

מקורות:

בלום, ג., "מבדקי I.Q. בישראל, מתוך הטעות של מושג המשכל, תל-אביב: מפרס, 1992.
יוגב, א; ואיילון, ח., "השפעת הרקע העדת והסטטוס החברתי על מסלול הלימודים העל יסודי, "מגמות י"ד, 1988.
יוגב, א., וכפיר, ד., "גורמים הקובעים את מסלול הלימודים העל-יסודי: הקבצה ותהליכי ניעות מטעם מערכת החינוך", מגמות כ"ו, 1981.
כהן, ח"י, היהודים בארצות המזרח התיכון בימינו, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1973.
כפיר, ד., המיון החינוך העל-יסודי: "הצבה נכונה או חסימת הזדמנויות", פסיכלוגיה ויעוץ בחינוך, 1986.
טובה, ב., דין י., לקר-דרויש, ת., קראוס, א., יהודי עירק בישראל בחברה ובכלכלה, רמת-גן: בר-אילן, 1990.
הרטמן, מ., איילון, ח., "מוצא ומעמד בישראל", מגמות כ"א, 1975.
יוגב, א., רודיטי, ח., "היועץ רשימה הסף: הכיוון התלמידים טעוני טיפוח ומבוססים בידי יועצים חינוכיים", מגמות כ", 1984.
Cohen, H.J. (1966), "A Note on Social Change Among Iraqi Jews', Jewish Journal of Sociology, 8(2), pp. 204-208.
Luks, H.P. (1977), "Iraqi Jews During World War II', Wiener Library Bulletin, 30, 43/44, pp. 30-39.
Matras, J., Noam, Y. (1976), Intergenerational Educational Mobility in Israel - An Overview, Jerusalem: Brookdale Institute, Discussion Paper.
(1986), The Development of the Ethnic Problem in Israeli Society. Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies.
Kraus, V., Hodge, R.W. (1990), Promises in the Promised Land. Conn.: Greenwood Press.
Sawdayee, M.M. (1977), The Impact of Western European Education on the Jewish Millet of Baghdad: 1860-1940. Unpublished Ph.D. Thesis (Microfilm), New York University.
Shavit, Y. (1984), "Tracking and Ethnicity in Israeli Secondary Education", American Sociological Review, 49, pp. 210-220.
Treiman, D.J., Kraus, V., Hodge, R.W. (1986), Status Attainment in Israel: Religious and Ethnic Diversity. Paper presented at the World Congress of Sociology, New Delhi, India, August 1986.

תגים:

שיצור · מהגרים · עולים · חברתי · הגירה · עליה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החינוך העל-יסודי כגורם למוביליות חברתית בקרב יוצאי עירק", סמינריון אודות "החינוך העל-יסודי כגורם למוביליות חברתית בקרב יוצאי עירק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.