היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 65200
האם יש קשר בין בעיות העלייה ומאפייניה ובין צריכת הסמים אצל הנערות.
9,653 מילים (כ-29.5 עמ'), 44 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65304
ניתוח מודל קליטתה של ההגירה מברה"מ-לשעבר בהתאם לשלושת המודלים המקובלים: הטמעה, כור היתוך ופלורליזם.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70565
מהם האתגרים הניצבים לפתחו של המהגר הספורטאי בארץ ההגירה?
5,946 מילים (כ-18.5 עמ'), 23 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 65078
ניתוח 3 מאמרים על ההגירה מברית המועצות.
3,171 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65176
תיאור מדיניות הגירת המקלט הישראלית ובחינת קליטת המהגרים בישראל והיחס אליהם.
9,348 מילים (כ-29 עמ'), 99 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 50937
בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.
14,291 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65243
מצוקות וקשיים הנגרמים מתהליך ההגירה וגורמים לניתוק בקרב בני נוער עולים.
3,613 מילים (כ-11 עמ'), 35 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 50211
ההגירה הגרמנית במאה ה-19 ומאפייניה הדמוגרפים, עידן ההגירה הגדולה ב-1880-1914 והתפתחות הקהילה בניו יורק ומאפייניה.
10,593 מילים (כ-32.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50529
בחינת הקשר בין שינויי השלטון וההתיישבות היהודית באזור זה.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44