היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 50529
בחינת הקשר בין שינויי השלטון וההתיישבות היהודית באזור זה.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67811
סקירת תופעת ההגירה, תיאוריות מתחום הקרימינולוגיה ובחינת הקשר בין הגירה ופשיעה בקרב בני נוער עולים.
26,948 מילים (כ-83 עמ'), 11 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 21183
סקירת תופעת הגירת היהודים לאחר מלחמת העולם השניה אל מחוץ אירופה, אפשרויות ההגירה, המאבקים ההשתלבות וההצלחות
5,646 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63571
בחינת השפעות ההגירה על המתבגר, דרכים להתמודדות, הצגת גורמי סיכון והגנה במהלך ההגירה.
4,608 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64854
סקירת תהליכי הגירה במרוקו וממרוקו תוך השוואה בין הגירה פנימית וחיצונית לספריהם של מוחמד שוכרי - "רק לחם" וטאהר בן ג'אלון - " הסגר"
3,358 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69352
השפעות על התוצר הלאומי - סקירת ספרות, אמפירית ותיאורטית, בתחום כלכלת ההגירה ובניית מודל אשר מאפשר בחינה תיאורטית של נושא זה.
5,358 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65304
ניתוח מודל קליטתה של ההגירה מברה"מ-לשעבר בהתאם לשלושת המודלים המקובלים: הטמעה, כור היתוך ופלורליזם.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 69490
העבודה עוסקת בסיבות להגירה היהודית מרוסיה אחרי מאורעות סופות בנגב, וכמו כן בהשוואה בין תנועת עם עולם שהיגרו מרוסיה לארה"ב ובין תנועת בילו שהגירו מרוסיה לארץ ישראל.
12,289 מילים (כ-38 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50536
בדיקת ההתאמה בין 4 הגורמים המובילים להתאבדות לבין גורמי ההגירה.
2,514 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 153.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44