היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגירה פנימית בישראל-ההגירה היהודית ליהודה, שומרון וחבל עזה בשנים 1967-1999

עבודה מס' 050529

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקשר בין שינויי השלטון וההתיישבות היהודית באזור זה.

6,988 מילים ,15 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בחרתי לכתוב על התיישבות ביהודה, שומרון וחבל עזה, ההגירה אליה וממנה והאנשים אשר הקימו, בונים ומיישבים יישובים אלו משום שבשלוש שנות שלטונו של בנימין נתניהו, שנסתיימו עם הבחירות במאי 1999, חלו שינויים בדעת הקהל לגבי אוכלוסיה זו ובדרך הצגתם בתקשורת. הנושא אותו ביקשתי לברר הוא האם יש לשינויים בשלטון השפעה על גידול האוכלוסין והבניה בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה תוך כדי בחינת מבנה קהל זה והתהוותו.
שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה נצטרפו לשטחי מדינת ישראל בשנת 1967, כלומר, לפני קצת יותר משלושים שנים. עם זאת, המחקר הדמוגרפי, הסוציולוגי והאנתרופולוגי שנעשה על יישובים אלו ואוכלוסיה זו מועט, והספרות בתחום זה מתמקדת בעיקר בגיאוגרפיה, ארכיאולוגיה ומדעי המדינה.
בעבודה זו אסקור בחתך אורך את התפתחות ההתיישבות היהודית ביהודה, שומרון וחבל עזה בין השנים 1967-1999 על-פי חלוקת משנה לתקופות שלטון המפלגות השונות, אבדוק את השפעת השלטון ומדיניותו על ההתיישבות, אצייר פרופיל יישובי על-פי מדדים שונים ואבדוק את מאזן ההגירה לשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.
בנוסף, אנסה לאפיין את ההתיישבות ביהודה, שומרון וחבל עזה בחתך רוחב, על-ידי פילוח נתוני ההצבעה בבחירות האחרונות לממשלה ולכנסת. אחלק את היישובים לארבעה אבות-טיפוס, אחר כך אבדוק את מיקומם של היישובים על המפה, אסיק לגבי הרכב האוכלוסין, מניעים להגירה ולהקמת היישובים ומאפיינים נוספים.
הנתונים בעבודה זו לקוחים מתוך השנתונים הסטטיסטיים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, נתונים המתפרסמים באינטרנט וספרות נוספת בנושא. יש לסייג נתונים אלו לשנים ספציפיות, עת חבל סיני השתייך לישראל, נכלל אף הוא כחטיבה אחת עם יהודה, שומרון וחבל עזה והגולן. כלומר, לא תמיד הנתונים מפולחים על פי החבלים השונים ובנוסף, קרוונים ומגורונים כמו גם "בניה שחורה"- ללא היתרים שאינם כלולים בסטטיסטיקה הרשמית.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
חלק א': חתך אורך של ההתיישבות ביהודה, שומרון וחבל עזה.
1.1 ההתיישבות בין השנים 1967-1977
1.2 ההתיישבות בין השנים 1977-1984
1.3 ההתיישבות בין השנים 1984-1992
1.4 ההתיישבות בין השנים 1992-1996
1.5 ההתיישבות בין השנים 1996-1999
סיכום חלק א'
חלק ב': בחירות 1999 -פרופיל התיישבותי
2.1 ערים חרדיות
2.2 "יישובי שינה"
2.3 יישובים אידיאולוגיים
2.4 "התנחלויות"
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אדמוני יחיאל, עשור של שיקול דעת - ההתיישבות מעבר לקו הירוק 1967-1976, הקיבוץ המאוחד, יד טבנקין 1992.
אפרת אלישע, גיאוגרפיה ופוליטיקה בישראל, הוצאת אחיאסף, תל-אביב תשמ"ה.
הגירה פנימית בישראל 1995, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים 1997.
הגירה פנימית של יהודים בישראל 1990, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים 1995.
הגירה פנימית בישראל 1993, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים 1997.
זאבי, ר., גרוסמן, ד., שמואלי, א., (עורכים), יהודה ושומרון-פרקים בגיאוגרפיה יישובית, הוצאת כנען, ירושלים תשל"ז.
חושן, מ., הגירה לשוליים לאומיים (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור), ירושלים 1989.
פיאלקוב אריה (עורך), ההתיישבות וגבולות מדינת ישראל, הוצאת יד טבנקין והקיבוץ המאוחד 1975.
שפט גרשון, "גוש אמונים"-הסיפור מאחורי הקלעים, הוצאת בית-אל 1995.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגירה פנימית בישראל-ההגירה היהודית ליהודה, שומרון וחבל עזה בשנים 1967-1999", סמינריון אודות "הגירה פנימית בישראל-ההגירה היהודית ליהודה, שומרון וחבל עזה בשנים 1967-1999" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.