היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 70130
דיון בזכויות, בפעילותם של ארגוני סיוע ובמדיניות הישראלית כלפיהם.
8,337 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66364
דוח סיור עם שבט צופים.
1,613 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65337
בחינת מעמדם של מהגרי העבודה בישראל.
10,886 מילים (כ-33.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66479
הפשע היהודי בקרב המהגרים היהודים במחצית הראשונה של המאה העשרים בארה"ב ודפוסי פעילותם מול ארגוני פשע לא יהודים אחרים.
12,430 מילים (כ-38 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68828
השוואת זכויותיהם הסוציאליות של העובדים הזרים מול אלה של העובדים ישראליים.
21,548 מילים (כ-66.5 עמ'), 110 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65176
תיאור מדיניות הגירת המקלט הישראלית ובחינת קליטת המהגרים בישראל והיחס אליהם.
9,348 מילים (כ-29 עמ'), 99 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60582
האם בעידן הטלוויזיה הרב-ערוצית מועדפת הטלוויזיה הרוסית על הערוצים המקומיים בקרב העולים מחבר העמים וזו בהשוואה להעדפות ילדי העולים.
6,880 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70565
מהם האתגרים הניצבים לפתחו של המהגר הספורטאי בארץ ההגירה?
5,946 מילים (כ-18.5 עמ'), 23 מקורות, 439.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43