היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על כללי האתיקה של המורים

עבודה מס' 031769

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: גיבוש הצעה לכללי האתיקה (בסוגיית כבוד האדם) תוך סקירת מחקרי שדה גדולים אודות מתן כבוד לתלמיד.

6,765 מילים ,13 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

בעבודה זו ניסינו לבחון מעשית ופילוסופית את המושג כבוד האדם כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) ואת המשמעות הנגזרת מן המושג על כללי האתיקה של המורים.

המושג כבוד האדם מופיע בטיוטות השונות של כללי האתיקה (ראה דו"ח עציוני), באופן מעורפל ולא ברור מבחינת תאורטית ולא מוגדר מבחינה מעשית.
בעבודה זו שערנו כי הבנת המושג כבוד האדם תשמש כבסיס לבניית כללי אתיקה למורים כמקובל בארגונים פרופסיונאליים ובחברה תרבותית ומתקדמת.
יצאנו מתוך הנחה יסודית שכתלי בית הספר אינם מפרידים בין התלמיד ובין כבודו כאדם. לשם כך - בררנו את רוח חוק כבוד האדם וחירותו (1992) ומשמעותו האתית והעקרונית, את משמעות המילה אתיקה ובמיוחד בתחום החינוך.
סקרנו שני מחקרי שדה גדולים המבחינים בין דפוסי מתן כבוד לתלמידים ע"י מורים ולבסוף גיבשנו הצעה מפורטת של כללי אתיקה (בסוגיות כבוד האדם) ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והממצאים מן השדה.

תוכן עניינים:
- מבוא
- רוח חוק כבוד האדם וחרותו (1992) ומשמעותה האתית והעקרונית
- מאפייני המושג כבוד האדם ויישומם במערכת החנוך ובפסיקה המשפטית
- דפוסי מתן כבוד על פי המחקר החנוכי (סקירת שני מחקרי שדה(
- אתיקה מקצועית למורים
- ועדת ציוני
- הצעה מפורטת של כללי האתיקה (בסוגית כבוד האדם) ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחרותו
- ביבליוגרפיה

מקורות:

אבינרי שלמה, רשות הרבים, ספריית הפועלים.
אלוני נמרוד, קוד אתי לעובדי החינוך וההוראה, משמעויות ערכיות וחברתיות.
אלרועי רות, זכויות הילד - התפיסות השונות. הפרקליט ל"ז 275-272 1986.
אנציקלופדיה חינוכית -ערך אתיקה.
ברק אהרון, בתי המשפט העליון וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המשפט, בטאון בית הספר למשפטים 1994.
ברק אהרון - כבוד האדם כזכות חוקתית, הפרקליט מ"א 290-271 1994.
גולדברג יצחק, יחסי מורה - תלמיד במקורות היהדות. בשדה חמ"ד כ"ח 223-221 1985.
דו"ח ועדת עציוני - טיוטת האתיקה.
וולפנזון אברהם (עורך) הגות מדינית , עם עובד.
לוין שלום, סוגיית האתיקה הפרופנסיונאליות, החינוך נ"ג 166-161 , 1981.
נחמיאס שלמה, מהותה ומשמעותה של הזכות לחינוך. עיונים במנהל והארגון החינוך 1988.
נחמיאס שלמה, ענישה גופנית במוסדות החינוך במבחן המשפטי, הפרקליט ל"ז 245-234 1986.
מרכס קרל, מבחר כקבים, ספריית הפועלים.
שוורץ שלום, מתן כבוד לתלמידים ע"י מורים, החוג לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית, תשמ"ב.
שמואלי אליעזר, אתיקה מקצועית, דו"ח עציוני, הד הגן נ"ח 232-230 1993.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על כללי האתיקה של המורים", סמינריון אודות "השפעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על כללי האתיקה של המורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.