היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההגנה על זכויות האדם בישראל לנוכח חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק

עבודה מס' 060516

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?

4,641 מילים ,9 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
הצגת הבעיה המחקרית
השערת המחקר
2. מעמדם של חוקי היסוד
3. הבעייתיות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
4. הבעייתיות בחוק יסוד: חופש העיסוק
5. האם חל שינוי ממשי במעמדם של זכויות האדם בישראל בעקבות חקיקת חוקי
היסוד החדשים?
6. סיכום ומסקנות
7. רשימה ביבליוגרפית


אחד הנושאים לדיון במסגרת הנושא הגדול של הדמוקרטיה הישראלית בוחן את ישראל לנוכח תפיסה דמוקרטית-ליברלית המעמידה את זכויות האדם והאזרח במוקד כמהות וכתכלית של הסדר הציבורי. משום כך, בחינת ההסדרים החלופיים לחוקה, שאימצה לעצמה מדינת ישראל, קרי חקיקת חוקי יסוד, כאמצעים להבטחת זכויות האדם והאזרח, הם חיוניים לדיון.
ב-1992 נחקקו שני חוקי יסוד - חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו1 וחוק יסוד: חופש העיסוק 2, שתכליתם הקניית מעמד מוגן במשפט ובחברה הישראלית לכמה מזכויות האדם.

הצגת הבעיה המחקרית
הבעיה המרכזית שברצוננו לבחון היא: האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקתם של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
כלומר, האם אותם "חוקים מהפכניים" כפי שכונו בידי חלק מאנשי האקדמיה, אכן הרחיבו והעמיקו את מערכת זכויות האדם בישראל?, אולי הם לא שינו דבר?, או אולי גרמו לצמצומן?
ננסה לענות על השאלה האם הייתה "מהפיכה חוקתית" כפי שנשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק טען, או לאו. בכדי לקבוע אם חוקים אלו הינם מהפכניים ומבטיחים את חירויות האדם וזכויותיו, כיאה ונכון למדינה דמוקרטית, חשוב לבחון מה יש בהם ומה אין בהם וכן את הבעייתיות שמתעוררת בכל אחד מהם. כל זאת ננסה לעשות בעבודה זו.

השערת המחקר
השערת המחקר מניחה כי לא חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בעקבות חקיקתם של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק.
-------------------------------------------------------------------------------
1. ס"ח תשנ"ב 114.
2. ס"ח תשנ"ב 150.

מקורות:

אבנון, דן, "ההיבט הלא-דמוקרטי של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם, בתוך, בנימין נויברגר (עורך), הדמוקרטיה הישראלית-סוגיות נבחרות (מקראה, חלק א'), (האוניברסיטה הפתוחה).
אלוני, שולמית, ההסדר-ממדינת חוק למדינת הלכה, תל-אביב: הוצאת אותפז, 1970.
אלוני, שולמית, "מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו", בתוך, חוברת הקורס "משפט חוקתי", המרכז הבינתחומי הרצליה.
בג"צ 53\73 חברת "קול העם" ואח' נ' שר הפנים, פ"ד ז 871.
בג"צ 88\680 שניצר ואח' נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב (4) 617.
בנדור, אריאל, "פגמים בחקיקת חוקי היסוד", בתוך, בנימין נויברגר (עורך), הדמוקרטיה הישראלית-סוגיות נבחרות (מקראה, חלק א'), (האוניברסיטה הפתוחה).
ברק, אהרון, "המהפכה החוקתית: זכויות אדם מוגנות", בתוך, בנימין נויברגר (עורך), הדמוקרטיה הישראלית-סוגיות נבחרות (מקראה, חלק א'), (האוניברסיטה הפתוחה).
ברק, אהרון, "זכויות אדם מוגנות: ההיקף וההגבלות", משפט וממשל א, (תשנ"ב - תשנ"ג).
קליין, קלוד, "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - הערכה נורמטיבית ראשונה", בתוך, בנימין נויברגר (עורך), הדמוקרטיה הישראלית-סוגיות נבחרות (מקראה, חלק א'), (האוניברסיטה הפתוחה).

תגים:

אדם · דמוקרטית · הגנה · זכויות · חוקה · חוקי · יסוד · ישראל · כמדינה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההגנה על זכויות האדם בישראל לנוכח חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק", סמינריון אודות "ההגנה על זכויות האדם בישראל לנוכח חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.