היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65104
"ההגנה התרבותית" כהגנה במשפט הפלילי
12,655 מילים (כ-39 עמ'), 53 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65472
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67454
סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי, תוך סקירה של המבחנים השונים שנקבעו להחלת הסייג וכן השפעת תיקון 98, על סייג ההגנה העצמית וסקירת המצב כיום.
3,145 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66982
הגנת הקטינות מימי התורכים ועד ימינו, תוך בחינת היבטים פסיכולוגים של ההגנה, בהשוואה לדין בארצות השונות.
19,586 מילים (כ-60.5 עמ'), 75 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68939
סקירה באשר להיבטים השונים להגנת זוטי דברים בדין הפלילי, הן מבחינת החוק והן מבחינת הפסיקה, לרבות משפט משווה.
10,813 מילים (כ-33.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62748
הגנת הפרטיות בעידן המידע תוך התמקדות בסוגיות הcookies - ודואר הזבל (SPAM).
10,694 מילים (כ-33 עמ'), 54 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67989
יעילות חוק הגנת הצרכן בשמירה על האינטרס הצרכני במדינת ישראל, בדגש על ההטעיה הצרכנית.
11,596 מילים (כ-35.5 עמ'), 60 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70424
דיון בקודקס, בדילמות העולות ממנו וההקשר של דיני הגנת הצרכן.
11,776 מילים (כ-36 עמ'), 90 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 60900
הויכוח של מרבית ההוגים הצבאיים במאה ה19 - וה20 - עם אמירתו של קלאוזוביץ לפיה ההגנה היא צורת המלחמה החזקה יותר.
3,419 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100