היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנה עצמית ותיקון 98 ("חוק שי דרומי")

עבודה מס' 067454

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי, תוך סקירה של המבחנים השונים שנקבעו להחלת הסייג וכן השפעת תיקון 98, על סייג ההגנה העצמית וסקירת המצב כיום.

3,145 מילים ,5 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

סייג ההגנה העצמית הקבוע כיום בחוק העונשין, תשל"ז 1977, בסעיף 34י ידע בשנים האחרונות מספר שינויים ותיקונים, עליהם אעמוד בהמשך, כאשר אחד התיקונים שמרחיבים את סייג ההגנה העצמית התקבל לא מכבר, בתיקון מספר 98 לחוק העונשין ועניינו הגנת בית מגורים, בית עסק, ומשק חקלאי מגודר- התשס"ח 2008 (או בשמו העממי חוק "שי דרומי").

עניינו של סייג "הגנה עצמית" בשלילת פליליותו של מעשה שנעשה כלפי תוקף במטרה להדוף תקיפה שלא כדין מצד התוקף, כאשר ההגנה צריכה לעמוד בתנאים שנקבעו לכך בסעיף ההגנה עצמית ובכפוף לסעיף נוסף, הוא סעיף 34טז לחוק העונשין דרישת הסבירות.
על כל התנאים להחלת סייג ההגנה העצמית אעמוד בהרחבה בגוף העבודה.

המונח המקובל באופן מסורתי הוא "הגנה עצמית", (self defence"") וזהו המונח השכיח גם בקודקסים פליליים אחרים בני זמננו(1).

עם זאת, ד"ר בועז סנג'רו בספרו הגנה עצמית במשפט הפלילי(2), גורס שהמונח "הגנה עצמית" הוא מונח צר מדי, שכן הוא אינו מקיף את "ההגנה על האחר", "ההגנה על רכושו של אחר", "ההגנה על הרכוש", ואת "ההגנה על בית המגורים". ד"ר סנג'רו ומלומדים אחרים(3) מעדיפים את השימוש במונח "הגנה פרטית" (""private defence), שכולל בתוכו את כל המונחים המוזכרים לעיל, זאת במיוחד לנוכח ההכרה המקובלת היום גם ביתר גזירותיה של ההגנה הפרטית שמעבר להגנה העצמית של האדם על גופו שלו, הכרה שהתקבלה כאמור לאחרונה גם בישראל בתיקון 98 לחוק העונשין.

למושגים הכלולים בתוך ההגנה הפרטית מכנה אחד משותף והוא הגנה על ידי הפרט בהבדל מן ההגנה הממוסדת שמספקת הרשות.

תוכן עניינים:
מבוא כללי
פרק א' סייג ההגנה העצמית סקירה חקיקתית
פרק ב' התנאים ליישום ההגנה העצמית
פרק ג' תיקון 98- הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר ("חוק שי דרומי")
סיכום
נספחים

קטע מהעבודה:

סייג ההגנה העצמית הקבוע כיום בסעיף 34י לחוק העונשין, היה קבוע בשעתו בהוראה משותפת לו ולסייג של "צורך", (סעיף 34יא כיום). סעיף 22 (נספח א') האמור לחוק העונשין תשל"ז המקורי, שילב בין שני הסעיפים בסעיף אחד ויצר בעיות רבות, מפני שמן הראוי היה שלכל הגנה יקבעו התנאים המיוחדים שלה. סעיף 22 הוחלף לבסוף ופוצל בשנת תשנ"ב בתיקון מס' 37 לחוק העונשין, לסעיפים 22 ו 22א לחוק העונשין כנוסחם אז, כשלצידם הוראות משלימות בסעיפים 22ב (סייג הסבירות) 22ג (עונש חובה) וס' 22ד (כניסה למצב). (ראה נספח ב').

תגים:

הגנה · עצמית · תיקון · חוק · דרומי · סייג · אחריות · פלילית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנה עצמית ותיקון 98 ("חוק שי דרומי")", סמינריון אודות "הגנה עצמית ותיקון 98 ("חוק שי דרומי")" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.