היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 49
עבודה מס' 65500
השוואה בין שתי טכניקות פסיכוטרפבטיות אקטיביות: AT והיפנוזה עצמית, וזאת על מנת להבין את הטכניקות, השפעתן והשימוש בהן.
9,182 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67086
המודעות מנקודת מבט קוגניטיבית ונוירו-פסיכולוגית: סקירה של חמישה מאמרים בנושא מודעות עצמית, דרך הפריזמה הקוגניטיבית-נוירופסיכולוגית.
6,665 מילים (כ-20.5 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65303
השתלשלות האיסורים וההיתרים שניתנו להתאבדות ולהקרבה עצמית.
5,690 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69468
העבודה עוסקת בקשר שבין אופטימיות לבין הנטייה להכשלה עצמית בהיבט מגדרי.
5,347 מילים (כ-16.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70579
עבודה זו תבחן את הסיבה לכך שמתבגרים מאומצים עשויים לפתח זהות שלילית ותחושת מסוגלות עצמית נמוכה יותר ממתבגרים הגדלים בביתם. מטרת העבודה לספק הסבר שיסייע ליועצים לחזק תפיסות עצמיות חיוביות בקרב תלמידים מרקע זה.
8,069 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67623
ניתוח תופעת החשיפה עצמית בין חברי הקבוצה.
4,016 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66975
היבטים שונים של "חלוקה", כולל הפעולות המקטינות את הונה העצמי של החברה, תוך התמקדות ברכישה עצמית של מניות.
12,984 מילים (כ-40 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70356
המחקר הינו מחקר כמותני אשר בדק את השפעת הלימודים האקדמים על תחושת הערך העצמי והחוללות עצמית של הסטודנט.
4,762 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 67383
השוואה בין עמדות בני עיר, בני קיבוץ העובר תהליכי הפרטה, ובני קיבוץ קלאסי.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 48 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 49