היישום אינו מחובר לאינטרנט

על הגנה עצמית וצורך ודיון בסוגיית דין רודף בעקבות רצח רבין.

עבודה מס' 062044

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

8,064 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה היסטורית - על הגנת הצורך
3. ההבדל בין הגנת הכרח לצורך
4. הגנה עצמית וצורך לאחר תיקונים 37 ו-39 לחוק העונשין
5. סימני כפירה בהלכת הורוביץ לענין הזכות להגנה עצמית
6. רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי
7. צורך והגנה עצמית במשפט העברי - דין רודף
8. הרודף מאונס
9. נספחים
10. ביבליוגרפיה

מבוא
סעיף 34י' - הגנה עצמית, וסעיף 34יא - צורך, עברו גלגולים רבים, עד שהתגבשו בצורתם הנוכחית.
מטרת עבודה זו להסביר ולהראות את הדרך בה עבר החוק מאז הגיעו ארצה עם המשפט האנגלי ועד שהתגבש לנוסח הנוכחי כפי שבא לידי ביטוי בחוק העונשין (תיקון 39) התשנ"ד-1994.
ראשיתו בחוק משולב אחד הוא סעיף 18 לפקודת הדין הפלילי 1936, ששימשה אכסניה בחוק הארץ-ישראלי המנדטורי לשתי הגנות שהן שונות ונפרדות זו מזו, כפי שכבר פרופסור פלר אמר במאמרו הידוע שפורסם במשפטים כרך ד' עמוד 5 - "הצורך כמצב השולל את פלליות המעשה:
"מן הראוי היה להקדיש סעיף נפרד לכל אחת מהן". ועד שהצעתו נתקבלה בתיקון 37 לחוק העונשין התשנ"ב-1992 ע"י סעיפים 22 ו-22א' בו הופרדו ההגנות, האחת הגנת "צורך" והאחרת "הגנה עצמית", כל אחת והתנאים המיוחדים לה.
אמת הדבר שבמידה מסוימת ניתן היה להתגבר על כך בפסיקה ע"י מתן פרשנות שונה ונפרדת לתנאים בהגנות השונות - כפי שהדבר נעשה. אך עם כל זאת, רצוי היה ליחד סעיף נפרד לכל הגנה וטוב שכך נעשה.
בעקבות רצח רבין ז"ל והעובדה המצערת שדין "רודף" נזכר רבות באמצעי התקשורת בענין הרצח וה"צידוק" אשר שימש את הרוצח למעשהו הנתעב, הורחבה היריעה של צורך והגנה במשפט העברי ע"מ להעמיד דברים על דיוקם נוכח המשמעות והפרשנות המטעה שניתנה לעיתים לענין זה.
לעבודה צורפו תרשימי זרימה להבהרות המחשה והקלה.

מקורות:

פלר, ש.ז., תשמ"ז. יסודות בדיני עונשין חלק שני, ירושלים:
אנקר, אהרון, תשל"ז. הכרח וצורך בדיני עונשין, תל-אביב: בר-אילן.
בן-פורת, מרים. על הגנת הצורך והכורח, עיוני משפט י"ד: 223-211.
גור-אריה, מרים. כניסה מרצון למצב של התגוננות, משפטים ט"ו: 166-145.
אנקר, אהרון וקנאי, רות. הגנה עצמית וצורך לאחר תיקון מס' 37 לחוק העונשין, פלילים ג': 45-5.

תגים:

בסוגיית · בעקבות · דין · הגנה · ודיון · וצורך · עצמית · רבין · רודף · רצח

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "על הגנה עצמית וצורך ודיון בסוגיית דין רודף בעקבות רצח רבין.", סמינריון אודות "על הגנה עצמית וצורך ודיון בסוגיית דין רודף בעקבות רצח רבין." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.