היישום אינו מחובר לאינטרנט

סקירת מושג האחריות הרפואית על כל הביטיה, ברפואה הכללית וביהודית תוך התמקדות על תורתו של הרמב"ן כולל ספרו "תורת האדם".

עבודה מס' 010242

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

9,368 מילים

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. תולדות חייו של הרמב"ן
3. אחריות ברפואה- מושגים כלליים
4. המושג אחריות ברפואה לפני תקופת הרמב"ן
5. אחריות ברפואה על פי שקפת היהדות
6. מבנה כללי של ספר "תורת האדם"
7. השקפת הרמב"ן תוך השוואה לפוסקים אחרים
8. סקירה מסכמת
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

מבוא
מדע הרפואה החל להתפתח עוד בעולם הקדום, אולם לא תמיד הושם הדגש על נושא האתיקה ברפואה, ככל שהוא קשור עם רמת המוסר באותה תקופה.
הדת היהודית מתייחסת בעיקר לרפואת הגוף אולם גם לרפואת הנפש. חייבת על פי הדת להיות רמה מוסרית גבוהה למטפל, מכח אחריותו כרופא ומכח אחריותו כאדם. בכל מקרה של ספק, קיים הכלל הגורף מהמשנה: "ואהבת לרעך כמוך", הפותר בעיות אתיות.
כללי הרפואה כיום מושתתים על ספרות ענפה בנושא, ובעיקר על השולחן ערוך, ה"אורים ותומים" של ההלכה היהודית. כך סימן של"ו ביורה דעה מדבר על 3 עניינים חשובים:
1. ניתן לרופא רשות לרפא.
2. אם ריפא ללא רשות וטעה חייב.
3. מותר לקחת שכר עבור ביטול זמן ועבור טרחה אולם אסור לקחת שכר החכמה והלימוד.
העבודה תתייחס פעמים רבות לחלק זה של השולחן ערוך, אשר את ההשראה לכתיבתו קיבל רבי יוסף קארו מכתבי 'תורת האדם' לרמב"ן.
מטרת עבודה זו היא לסקור את מושג האחריות הרפואית על כל היבטיה, הן ברפואה הכללית והן בהלכה היהודית תוך התמקדות על תורתו של הרמב"ן, שבין שאר כתביו כתב גם על אחריות הרופא, דברים יחסית חדשניים לדורו, בהתייחסות למוסר בתקופתו. ההסתמכות תהיה בעיקר על תורתו כפי שנכתבה בספר "תורת האדם".

מקורות:

בער י., תולדות היהודים בספרד הנוצרית
אונא, הרב יצחק, רבי משה בן נחמן
טובנהויז אפרים, גאוני ישראל ראשונים ואחרונים
שעוועל הרב חיים דב, רבי משה בן נחמן
טובנהויז אפרים, גאוני ישראל ראשונים ואחרונים
וכסמן מאיר, מורי הדורות
BLEICH DAVID, JUDAISM AND HEALING,
AMUNDSEN D.W., "THE LIABILITY OF THE PHYSICIAN IN CLASSICAL GREEK LEGAL THEORY AND PRACTICE",1977.
AMUNDSEN D.W., "THE PHYSICIAN AS AN EXPERT WITNESS IN ATHENIAN LAW",1977,.
AMUNDSEN D.W.,"VISIGOTHIC MEDICAL LEGISLATION", 1971.
אבינרי שלמה ,רשות הרבים
איגרת 8 לאפלטון, מתוך אפלטון כתבים,
AMUNDSEN D.W., "THE LIABILITY OF THE PHYSICIAN IN ROMAN LAW",1973,.
AMUNDSEN D.W.,"MEDICAL DEONTOLOGY AND PESTILENTIAL DISEASE IN LATE MIDDLE AGES", 1977.
יעקובוביץ עימנואל, הרפואה והיהדות
קוטק שמואל,"טוב שברופאים לגהינם", אסיא, (1976
מרגלית דוד, דרך ישראל ברפואה,
יעקובוביץ עימנואל, הרפואה והיהדות.
ROSNER FRED, THE MEDICAL APHORISMS OF MOSES MAIMONIDES, 1971,.
תורת האדם, המבוא, עמוד ט'.
וכסמן מאיר, מורי הדורות
אבן חן יעקב, הרמב"ן
אברהם סופר אברהם,לב אברהם-הלכות רפואה לחולה ולשמשיו
הוכהויזר רבקה, חיים בכל מחיר
שטיינברג אברהם, הלכות רופאים ורפואה, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשל"ח.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סקירת מושג האחריות הרפואית על כל הביטיה, ברפואה הכללית וביהודית תוך התמקדות על תורתו של הרמב"ן כולל ספרו "תורת האדם".", סמינריון אודות "סקירת מושג האחריות הרפואית על כל הביטיה, ברפואה הכללית וביהודית תוך התמקדות על תורתו של הרמב"ן כולל ספרו "תורת האדם"." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.