היישום אינו מחובר לאינטרנט

המושג "כבוד האדם"

עבודה מס' 033022

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פירוש המושג, תפישת ההלכה מול תפישת החוק, מהות ההגנה על "כבוד האדם וחרותו", זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי.

8,206 מילים ,15 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

בערוצי התקשורת השונים (רדיו, טלויזיה, עיתונים וכו'), עדים אנו לדיווחים, צילומים ראיונות וכו'... לפיהם האדם באשר הוא, הינו מוקד העניין הן בהיבט החיובי והן בהיבט השלילי.
היות האדם החולייה הבסיסית בחברה האנושית בכללותה, ניצבה בפניי הדילמה - כיצד המראות או הדיווחים על התעללות, השפלה, וכו'... בבני האדם, מתקשרים לעניין "כבוד האדם" באשר הוא אדם.
"כבוד האדם" כמושג, סימל עבורי ערך חשוב ביותר. התמונות שציירתי לעצמי היו כמובן של עזרה לזולת, כבוד הדדי, סובלנות וכו'... אולם, בחיי היום יום המציאות כמות שהיא אינה עולה בקנה אחד עם תפיסה זו.
היות ו"כבוד האדם" אינו דבר מוגדר וכל אחד מפרשו על פי אמות המידה שלו, חשבתי לעצמי שהנה יש לי הזדמנות להכיר מקרוב ובאופן מעמיק סוגייה זו של "כבוד האדם" במסגרת החוג לנוער שוחר משפט עברי.
במסגרת סוגייה זו, אתמקד בתחום ההגנה על כבוד האדם, משום שלהערכתי, להגנה זו יש חשיבות וחלק נכבד בהבנת המושג "כבוד האדם".

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק ראשון - מבוא
פרק שני - תפישת המושג "כבוד האדם" ומהות
פרק שלישי - כוחו הערכי של "כבוד האדם וחרותו" - הלכה מול חק
פרק רביעי - הגנה על "כבוד האדם וחרותו" - מהות ההגנה
פרק חמישי - זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי
פרק ו' סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

י' היינמן, אינצקלופדיה מקראית, ד, ירושלים, תשכ"ג.
מ' אלון, המשפט העברי, ג, ירושלים, תשמ"ח.
נ' רקובר, הגנה על כבוד האדם, נד, ירושלים, תשל"ח.
א' ברק, "המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות", משפט וממשל א' (תשנ"ב-נ"ג), עמ' 261-253.
א' ברק, זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (תשנ"ג), עמ' 208-163.
א' ברק, "כבוד האדם כזכות חוקית", הפרקליט מא (תשנ"ב), עמ' 289-271.
א' ברק, "בית המשפט העליון וחק יסוד: כבוד האדם וחירותו", המשפט 4 (1994), עמ' 16-15.
א' מעוז, "המשפט העברי כמקור לזכויות האדם בישראל", זכויות אדם ביהדות (תשנ"ב), עמ' 283-265.
א' שרמן, "עקרונות חק זכויות היסוד של האדם לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה", זכויות אדם ביהדות (תשנ"ב), עמ' 305-285.
ג' פרישטיק, "בשער: זכויות אדם ביהדות", זכויות אדם ביהדות (תשנ"ב), עמ' 13-11.
ח' כהן, "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיונים בחק יסוד: כבוד האדם וחירותו", הפרקליט - ספר היובל (תשנ"ב), עמ' 51-9.
ח' כהן, "זכויות האדם במקרא ובתלמוד", זכויות אדם ואזרח בישראל, א (1992), עמ' 48-46.
ר' גיבזון, "הזכות לכבוד לשם טוב ולפרטיות", זכויות אדם ואזרח בישראל, ג (1992), עמ' 266-263.
ר' גיבזון, "זכויות האדם", זכויות אדם ואזרח בישראל, א (1992), עמ' 34-25.
ר' גיבזון, "זכויות אזרח וטיפוסי מאבק להגנתן", זכויות אדם ואזרח בישראל, א (1992), עמ' 96-91.

תגים:

חוקי יסוד · חוק יסוד · זכויות אדם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המושג "כבוד האדם"", סמינריון אודות "המושג "כבוד האדם"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.