היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההגנה על כבוד האדם

עבודה מס' 031870

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תפיסת המושג כבוד האדם ומהותו, כוחו הערכי - הלכה מול חוק, זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי.

8,023 מילים ,15 מקורות ,1993

תקציר העבודה:

נושא זכויות האדם והפרט, זוכה בדורות האחרונים לטיפול נרחב ומקיף בשדות האקדמיים, המשפטיים והמדיניים בתור נושא שהוא "ספינת הדגל" של החשיבה הליברלית המערבית המודרנית. היום אין ספק שנושא זה, לאחר קריסת המשטרים הטוטליטריים במזרח אירופה, יעסיק עוד ביתר שאת את עולמנו העתידי. גם בארץ העיסוק בסוגיות אלו נרחב ביותר.
"כבוד האדם" כמושג, ניתן לפרשנות מנקודת מבט שונות - פילוסופית, מוסרית, סוציולוגית ומשפטית.
לאחרונה זכה "כבוד האדם" להימנות עם הערכים המוגנים בחוק, הן במסגרת הקונסטיטוציות של המדינות והן במערכת המשפט הבין-לאומי.
"ההגנה על כבוד האדם" כנושא העבודה, אינה מן המלאכות הקלות במסגרת טיפולה של המערכת המשפטית וניתן להבחין בהסתייגות של המשפט מהגנה על הכבוד מהשיקולים הבאים:
א. הקושי במדידת עלבון ופגיעה בכבוד.
ב. הקושי בכימות המושג כבוד.
ג. הפגיעה בכבוד בדרך כלל אינה מוחשית, עמומה ואינה מספיק קונקרטית.
ד. החשש משימוש לרעה של אנשים בהגנה שלנו על הכבוד.

עבודה זו, תתמקד בסוגיית "ההגנה על כבוד האדם" בהיבט המשפטי בלבד, מנקודת מבטן של שתי גישות משפט מרכזיות: המשפט העברי והמשפט הישראלי.

ההגנה בנושא העבודה, נגזרת ממטרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. "חוק יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו...", כאשר הגנה זו "מעוגנת" בהוראות ספיציפיות, מהן האוסרות פגיעה בחייו, בגופו, וכבודו וכן זכויות נוספות שניתן לסווגן בין המרכיבים של כבוד האדם. בזכות המוענקת לאדם להיות מוגן. נשאלות השאלות: "כבוד האדם שאנו באים להגן עליו-מהו"?, "מי זכאי להגנה על כבודו"? "מה משמעותה של הגנה זו"?

אין ספק, כי מקצת השאלות כמפורט לעיל, מצביעות על הקושי בסוגיה זו של כבוד האדם ועל אחת כמה וכמה בהגנה על כבוד זה.
בחינת המושגים "כבוד האדם" מחד גיסא ו"הגנה" על כבוד האדם מאידך גיסא, יהוו את מטרת העבודה, שעיקרה השוואה בין גישת המשפט העברי למשפט הישראלי.

השוואה זו, תבוא לידי ביטוי בפרקי העבודה, כדלקמן:
א. תפישת המושג "כבוד האדם" ומהותו.
ב. כוחו הערכי של "כבוד האדם וחירותו" - הלכה מול חוק.
ג. הגנה על "כבוד האדם וחירותו" - מהות ההגנה.
ד. זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי.

תוכן העניינים:
פרק ראשון - מבוא
פרק שני - תפישת המושג "כבוד האדם" ומהות
פרק שלישי - כוחו הערכי של "כבוד האדם וחירותו" - הלכה מול חוק
פרק רביעי - הגנה על "כבוד האדם וחירותו" - מהות ההגנה
פרק חמישי - זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי
פרק ו' סיכום
ביבליוגרפיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההגנה על כבוד האדם", סמינריון אודות "ההגנה על כבוד האדם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.