היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 40491
הבכורה במקרא,מאפיינים, מקומו בחיי המשפחה, השבט והאומה, מעבר זכויות הבכורה ומעבר המלוכה כהשלכה של הבכורה.
6,644 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68712
האם התניה הנוגעת בהגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי גוברת על זכות יסוד חופש העיסוק?
5,531 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68738
פיטורים כמייצגים את ההתנגשות בין זכות היתר הניהולית לבין זכויות העובד.
2,931 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69119
היבטים השונים של הזכות לחופש העיסוק מבחינת העובד והמעביד.
12,986 מילים (כ-40 עמ'), 17 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69673
בחינת מעמד ארגון העובדים והשפעתו על מימוש זכויות העובדים.
10,641 מילים (כ-32.5 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 40536
הגדרות, קיזוז במשפט העברי, השיטות השונות, התפתחות דיני הקיזוז בישראל, קיזוז לענין פשיטת רגל וזכות שטרית.
4,183 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68274
סקירת ההיבטים השונים של זכויות נאשמים והתייחסות ל"הגנה מן הצדק".
9,902 מילים (כ-30.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40804
הגדרה ורקע היסטורי,המאה ה17--וירג'יניה,מרילנד ועוד,המאה ה18--הכרזת העצמאות,החוקה והעבדות ומלחמת האזרחים.
8,254 מילים (כ-25.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67543
בחינת תהליך ההפרטה, המניעים לו, יעדיו והתועלות העולות מתהליך זה.
5,408 מילים (כ-16.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100