היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 51
עבודה מס' 61801
בחינת הביקורת הסוציאליסטית על החוקה האמריקאית.
5,492 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61799
הטיעונים בעד ונגד תוך התייחסות למאמרו של בלונדל.
2,082 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61805
העימות בין בית המשפט העליון והנשיא רוזוולט.
6,505 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66217
סקירת התופעה והשוואה של המצב החוקתי בארץ ובחו"ל.
10,415 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62162
כיצד חסרונה של חוקה פורמלית גורמת להתגברות מעשי אי ציות בחברה הישראלית.
2,863 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 65881
סקירת נושא הפרט וחירותו בחוקה האמריקאית, במישורים השונים, ככל שזה קשור לניסיונות להגבלת חופש הביטוי.
4,151 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65767
דיון קצר בחוקה לישראל ובחינת השסעים המרכזיים הקיימים בה.
1,745 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65659
התמקדות בשנים 1948-1950.
2,709 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41603
מהות התנועה ומטרותיה, מנהיגות של תנועות חברתיות, קטגורציה של תנועות חברתיות והשתקפות התנועה בתקשורת
4,773 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 51