היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 64513
מחקר איכותני הבודק את תהליך הקליטה וההסתגלות, מהיבטים שונים, של חניכי פנימייה.
11,397 מילים (כ-35 עמ'), 18 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68141
השפעת הסתגלותם התרבותית לארץ המארחת על איכות ביצוע תפקידם של המוצבים.
7,911 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69911
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים בנושא סגנון התקשרות ויכולת הסתגלות נפשית בקרב תלמידי פנימייה.
5,660 מילים (כ-17.5 עמ'), 28 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 10324
הסתגלות הקשישות לחיים לרוח ולמודרניזציה בארץ ע"פ ספרות מקצועית והשערות אישיות.
6,373 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64716
השפעת התוקפנות על הסתגלות בקרב תלמידי בי"ס יסודי בשני שלבי התפתחות - מחקר באמצעות שאלונים.
16,049 מילים (כ-49.5 עמ'), 99 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 62757
מחקר איכותי וכמותי.
10,328 מילים (כ-32 עמ'), 43 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62444
7,482 מילים (כ-23 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70045
הקשר בין סגנון ההורות להערכה העצמית עם הדגש על הבדלי גיל.
5,214 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61669
תיאור הקשיים ודרכי ההתמודדות בהתייחס לתיאוריות השונות (אריקסון, פיאז'ה, מירסקי וקאושינסקי) .
6,482 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31