היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת תוקפנות על הסתגלות תלמידים

עבודה מס' 064716

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת התוקפנות על הסתגלות בקרב תלמידי בי"ס יסודי בשני שלבי התפתחות - מחקר באמצעות שאלונים.

16,049 מילים ,99 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מטרת העבודה הנוכחית היתה לחקור את השפעת התוקפנות על ההסתגלות בקרב תלמידי ביה"ס היסודי בשני שלבי התפתחות תוך התייחסות למיניות. למרות העובדה שכמות המחקרים בתחום התוקפנות הינו רב ב-30 השנים האחרונות, מעט מחקרים נערכו בנושא הקשר בין שני משתנים אלה.
השערות המחקר הנוכחי בדקו קשר זה וטענו שילדים בעלי רמת תוקפנות נמוכה וילדים בעלי רמת תוקפנות גבוהה יסתגלו פחות לבית הספר מאשר ילדים בעלי רמת תוקפנות בינונית. ימצאו אף הבדלים בין המינים הן בנושא תוקפנות והן בנושא הסתגלות. כמו כן שער מחקר זה שיימצאו הבדלים בין שלבי ההתפתחות: גיל החביון וגיל טרום התבגרות, באשר למידת התוקפנות.
במחקר השתתפו 143 תלמידים משתי כיתות ד' ומשתי כיתות ו', מעיר במרכז הארץ בעלי סטטוס סוציו-אקונומי משפחתי גבוה. תלמידי הכיתות הנמוכות מייצגים את גיל החביון מבחינת התפתחותם ולעומתם תלמידי הכיתות הגבוהות בביה"ס היסודי מייצגים את גיל טרום התבגרות. במחקר נמדדו הערכת רמת התוקפנות של הילדים והערכת הסתגלותם באמצעות שאלוני מחקר שהועברו לתלמידים ולמחנכות במקביל. הערכת רמת התוקפנות של התלמידים על פי דיווח עצמי נמדדה בהתבסס על שאלון Children aggression inventory)) שפותחו ע"י Feshbach & Singer (1971). הערכת מידת התוקפנות עפ"י דוח מחנכות נעשתה באמצעות שאלה בה נתבקשה המחנכת להעריך את מידת התוקפנות של התלמיד בסולם בן שש דרגות. באותה מידה לגבי הערכת ההסתגלות עפ"י דוח מחנכות בה הן נתבקשו לדרג מידת הסתגלות של כל תלמיד בסולם בן שש דרגות מרמת הסתגלות נמוכה (1) ועד רמת הסתגלות גבוהה (6). הערכת רמת הסתגלות של התלמידים נמדדה בקרב התלמידים בהתבסס על מבחן אישיות "קליפורניה" (California Test of Personality), מבחן שעובד ע"י Thorpe (1953).
ממצאי המחקר מצביעים, כפי ששוער, על קשר בין תוקפנות והסתגלות אולם בניגוד למשוער לא נמצא קשר עקומתי אלא נמצא קשר ליניארי הפוך בין המשתנים, באשר להבדלים בין-גילאיים. לא נמצא הבדל מובהק בין-גילי מלבד בתוקפנות מילולית (הגיל הטרום התבגרותי גיל בו תוקפנות מילולית גבוהה יותר) ומודעות לתוקפנות (בגיל החביון גבוהה יותר). מעניין לציין שהמחנכות דיווחו ההפך.
באשר להבדלים בין המינים, כפי ששוער, נמצאו הבדלים ברמת תוקפנות כאשר הבנים נמצאו ברמת תוקפנות גבוהה יותר על פי כל הממדים. לפיכך, לאור התוצאות קיימת הערכת תוקפנות גבוהה אצל הבנים ואף זוכה היא לסנסציה חברתית וממסדית. אפשרות אחת שהועלתה היא שייתכן כי הקשר הליניארי ההפוך הרצוף בין תוקפנות להסתגלות מוסבר ע"י קיום מנגנונים רגישים מאד לבקרה ולבלימה של תוקפנות, על כן ילד נחשב למסתגל יותר ככל שתוקפנותו נמוכה יותר. ייתכן אפילו עד כדי פחד מתוקפנות נמוכה.
המלצות המחקר נוגעות הן לקשר הליניארי ההפוך שנמצא בין תוקפנות להסתגלות ולהבדלים בין המינים וכוללת מספר הצעות לעבודה אישית ומערכתית. המחקר מציע להמשיך ולחקור את נושא הקשר בין תוקפנות והסתגלות גם באוכלוסיות אחרות עקב התוקפנות הנמוכה שנמצאה בבית ספר זה ואשר ייתכן כי ישפיע על תוצאות המחקר. הנוסף, מציע המחקר לבדוק את השפעת הפחד מפני תוקפנות.
המלצה נוספת קשורה להבדלים בין המינים ומציעה להתמקד בטיפול בתוקפנות אצל בנים בדרכים שונות מאשר מקובל עד כה: סדנאות, דיונים וכו', המכוונים לאוכלוסייה זו ולעודד כניסה של דמויות גבריות למערכת החינוך (מורים, חונכים וכד').

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא אישי
פרק א' - הסתגלות
פרק ב' - הסתגלות הילדים לביה"ס
א. הסתגלות רגשית
ב. הסתגלות חברתית - התנהגותית
ההבדלים בין המינים בהסתגלות
פרק ג' - בעיות הסתגלות אצל ילדים
פרק ד' - חשיבות המורים בהערכת ההסתגלות של התלמידים
חשיבות המורים באיתור הילד התוקפן
פרק ה' - הגדרת התוקפנות
תוקפנות בקרב ילדי ביה"ס
פרק ו' - הבדלים בין בנים ובנות בקשר לתוקפנות
פרק ז' - גישות תיאורטיות לתוקפנות
תיאוריית הדחף - הגישות ההתנהגותיות לתוקפנות
תיאוריית הלמידה החברתית
התיאוריה הקוגניטיבית - גורמים קוגניטיביים בהתנהגות תוקפנית
תיאוריית התוקפנות כהתנהגות בעלת גורמים פיזיולוגיים
פרק ח' - גיל החביון
פרק ט' - איפיוני גיל טרום התבגרות
פרק י' - השפעת התוקפנות על ההסתגלות
השערות המחקר
שיטה
הנבדקים
כלים
הליך
ממצאים:
הקשר בין רמת התוקפנות לרמת ההסתגלות
הבדלים בהערכת התוקפנות בין בנים לבנות
הבדלים בהערכת הסתגלות בין בנים לבנות
הבדלים בהערכת תוקפנות לפי גיל
הבדלים ברמת ההסתגלות בבית הספר לפי גיל
סיכום הממצאים
דיון
סיכום אישי
המלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מס' 1 - שאלון למורה בנושא תוקפנות
נספח מס' 2 - שאלון דיווח עצמי לתוקפנות ילדים
נספח מס' 3 - שאלון הסתגלות כיתתית של התלמיד עפ"י דו"ח המורה
נספח מס' 4 - "שאלון קליפורניה"

קטע מהעבודה:

הגדרות של הסתגלות בספרות ב- 40 השנים האחרונות מתייחסות לקשר שבין האדם לסביבתו.
במילון לעבודה סוציאלית (Barker, 1991) מוגדת הסתגלות כך ש:
"פעולות שהאינדיבידואל עושה על מנת לענות על צורך, או להתגבר על מכשול: כדי לחזור למצב של הרמוניה מתאימה עם הסביבה".
בשנים האחרונות מדגישים החוקרים את החשיבות בהבנת תהליכים הגורמים להסתגלות מוצלחת. הם מגדירים הסתגלות, כיכולת האדם לפתח חוסן נפשי וכשירות חברתית למרות תנאי מצוקה שבסביבה.
(Rolf, Master, Cicchetti, Nuechterlein & Weintraub, 1990)

מקורות:

מסתגל מאד בלתי מסתגל
ז/נ
40

6 5 4 3 2 1
מסתגל מאד בלתי מסתגל
ז/נ

6 5 4 3 2 1
מסתגל מאד בלתי מסתגל
ז/נ
נספח מס' 4
"שאלון קליפורניה"
הוראות: מלא נא את הפרטים הבאים:
שם משפחה: _____________________ שם פרטי: ____________
ביה"ס : _____________________ הכתה : ____________
בשאלון זה תמצא משפטים אשר בסוף כל אחד מהם נמצאת התשובה: כן או לא.
קרא נא את השאלות וסמן בכל משפט אם הוא נכון לגביך או לא.
אתה יכול להקיף בעיגול או לסמן מתחת בקו את התשובה המתאימה עבורך.
לא
כן
האם ילדים אחרים עושים לך טובות לעיתים קרובות?
לא
כן
האם רוב הבנים והבנות אוהבים אותך?
לא
כן
האם אתה מקבל עונשים?
לא
כן
האם אתה מרגיש שאנשים לא אוהבים אותך?
לא
כן
האם אתה מבלה טוב עם הילדים מבית הספר?
לא
כן
האם הילדים שמחים כשאתה בא לבית הספר?
לא
כן
האם אתה מרגיש בודד גם כשאתה עם אנשים?
לא
כן
האם אנשים רוצים שתהיה בקירבתם?
לא
כן
האם רוב המכירים שלך אוהבים אותך?
לא
כן
האם הרבה ילדים "עושים חיים" בביתם יותר ממך?
לא
כן
האם הבנות והבנים מנסים לרמות אותך לעיתים קרובות?
לא
כן
האם אתה מרגיש לא טוב כשאנשים מדברים עליך?
לא
כן
האם רוב הבנים והבנות מתנהגים איתך ברוע לב?
לא
כן
האם ילדים רבים אומרים דברים המעליבים אותך?
לא
כן
האם הרבה מבוגרים הם כה רעים שאתה שונא אותם?
לא
כן
האם לעיתים קרובות אתה מרגיש כל כך רע שאינך יודע מה לעשות?
לא
כן
האם אתה מתעורר לפעמים בגלל חלומות רעים?
לא
כן
האם קשה לך להרדם בלילה?
לא
כן
האם לעיתים גורמים לך כל מיני דברים לבכי?
לא
כן
האם אתה כועס לעיתים קרובות על אנשים ולא יודע למה?
לא
כן
האם אתה צריך לשמוע בקול הוריך אפילו אם הם לא צודקים?
לא
כן
האם אתה צריך לשמוע בקול הוריך אפילו כאשר חבריך אומרים לך לא לעשות זאת?
לא
כן
האם זה בסדר לרמות אם אף אחד לא רואה אותך?
לא
כן
האם אתה מרביץ לפעמים לילדים בזמן משחק?
לא
כן
האם קשה לך להתנהג ביושר?
לא
כן
האם אתה צריך למשוך תשומת לב כדי שאנשים יתנהגו אליך יפה?
לא
כן
האם אנשים הם כה רעים לעיתים קרובות עד כדי כך שאתה צריך להתנהג איתם ברוע לב?
לא
כן
האם מישהו בביתך כל כך רע שזה מרגיז אותך לעיתים קרובות?
לא
כן
האם הבנים והבנות מתקוטטים איתך לעיתים קרובות?
לא
כן
האם היית רוצה לחיות במשפחה אחרת?
לא
כן
האם משפחתך תמיד טובה אליך?
לא
כן
האם קשה לך להתייעץ עם הוריך מפני שהם לא מבינים?
לא
כן
האם יש מישהו בבית שלא מחבב אותך?
לא
כן
האם נראה לך כי הוריך חושבים שאתה מתנהג אליהם יפה?
לא
כן
האם אתה מרגיש שאף אחד בבית לא אוהב אותך?
לא
כן
האם נראה לך שהוריך חושבים שאתה לא כל כך חכם?
לא
כן
האם יש הרבה ילדים רעים בבית הספר שלך?
לא
כן
האם נראה לך שהילדים חושבים שאתה מתנהג אליהם יפה?
לא
כן
האם היית מעדיף להישאר בבית ממקום ללכת לבית הספר אם היית יכול?
לא
כן
האם הילדים אומרים שאתה לא ישר במשחקים?
לא
כן
האם קשה לאהוב את הילדים בבית ספרך?
לא
כן
האם הילדים מזמינים אותך לשחק עמם?
לא
כן
האם אנשים בשכונה לעיתים קרובות רעי לב?
- 57 -

תגים:

אלימות · חביון · הסתגלות · בנים · בנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת תוקפנות על הסתגלות תלמידים", סמינריון אודות "השפעת תוקפנות על הסתגלות תלמידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.