היישום אינו מחובר לאינטרנט

עולי אתיופיה במערכת החינוך - האם הצליחה מערכת החינוך כסוכנת חברות, להתמודד עם ההבדלים התרבותיים

עבודה מס' 050374

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת מחקרים שבחנו את הישגיהם הלימודיים של עולי אתיופיה והשוואה בין תוצאות המחקרים בשנות ה-80 ובשנות ה-90.

3,426 מילים ,11 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

לאחר מסע ההגירה הממושך אותו עוברים העולים ולאחר הליכי הקבלה הראשוניים בארץ, מתחיל תהליך קליטה ארוך וממושך. משמעותו של תהליך זה היא אינטגרציה של יחידים וקבוצות בחברה הקולטת - רה-סוציאליזציה.
המהגרים מביאים עימם מטען תרבותי מסויים: ערכים, ידע, מיומנות, דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות ועוד. בחברה הקולטת הם פוגשים עולם חברתי-תרבותי שונה.
עם הכניסה לארץ החדשה העולה מתנתק ממעמדו, סביבתו החברתית, מקצועו, קשריו החברתיים וכן מתרבותו ושפתו.
עתיד הצלחת המפגש בין שני הצדדים והצלחת האינטגרציה החברתית של העולים, אינו מותנה רק במטען שמביא כל אחד מהצדדים, אלא בעיקר במידת ההתאמה ביניהם.
גורם מרכזי היוצר קשיים בשילוב ילדי עולים במערכת החינוך בישראל ולאחריה במערכת החברתית-כלכלית, הינו השוני הרב בין תרבות ארץ המוצא ובין התרבות הישראלית הקולטת.
מכיון שלא ניתן להתייחס לכל ההבדלים התרבותיים המשפיעים על קליטת העולים במערכת החינוך, בחרתי להתמקד בשניים מהם שנראו לי משמעותיים: השפה והמשפחה.

תהליך הקליטה, לגבי העולים, הוא תהליך של חינוך ולמידה מחדש. הצלחתו מותנית בהצלחתן של הסוכנויות החברתיות התורמות לתהליך החינוך והלמידה ובראשן - מערכת החינוך.
במהלך העבודה אציג מחקרים שבחנו את הישגיהם הלימודיים של עולי אתיופיה במערכת החינוך (תוך התמקדות בשני הגורמים - שפה ומשפחה).
אשווה בין תוצאות מחקרים שנעשו באמצע שנות ה-80 סמוך ל"מבצע משה"(1) ובין תוצאות מחקרים שנערכו בשנות ה-90 לאחר "מבצע שלמה".(2)
בעזרת הצגת והשוואת תוצאות המחקרים אנסה לבחון :
האם הצליחה מערכת החינוך כסוכנת חברות, להתמודד עם ההבדלים התרבותיים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה היסטורית
הקשר בין הילדים העולים למשפחותיהם
קליטת התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הישראלית
הקשר בין המשפחה למערכת החינוך
מחקרים שנעשו בנושא
שנות השמונים
שנות התשעים
ניתוח הממצאים בהתבסס על תיאוריות סוציולוגיות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

זאב פרץ, זיוה מקונן-דגו. האפיק הקהילתי תוכנית לקרוב בין הורים עולים למוסד החינוכי, מודל להרצה. ג'וינט ישראל, אגף חינוך ונוער תחום חינוך ועולים, תוכנית "קשרים".
חן ליפשיץ, גילה נועם. היערכות בתי ספר יסודיים לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה סיכום מחקר. ג'וינט - מכון ברוקדייל, ירושלים, 1994.
פנינה גולן-קוק, ד"ר תמר הורביץ, לאה שפטייה. הסתגלות התלמידים העולים מאתיופיה למסגרת בית הספר. מכון הנרייטה סאלד, ירושלים, 1987.
ד"ר תמר הורביץ, לאה שפטייה. מערכות מסגרתיות לקליטתם של הילדים העולים מאתיופיה בבתי הספר - סיכום ראיונות. מכון הנרייטה סאלד, ירושלים, 1985.
זאב פרץ, זיוה מקונן-דגו. האפיק הקהילתי - תכנית לקרוב בין הורים עולים למוסד החינוכי, מודל להרצה. ג'וינט ישראל אגף חינוך ונוער תחום חינוך ועולים, ירושלים, 1998.
חן ליפשיץ, גילה נועם, ערן סגל. קליטתם של בני נוער יוצאי אתיופיה: מבט רב ממדי דוח מחקר. ג'וינט מכון ברוקדייל, ירושלים, 1997.
דפוסי חברה בישראל מגמות ליכוד ופירוד. יחידה 3. אוניברסיטה פתוחה, תל אביב, 1983.
Talcott Parsons . The School Class As A Soocial System: Some Of Its Functions In American Society.
האוניברסיטה הפתוחה. סוציאליזציה, קובץ מאמרים כרך 2 ע"מ 52 . תל אביב, 1990.
Pierre Bourdieu. Cultural Reproduction And Social Reproduction.
Basil Bernstein. Social Class, Language And Socialization. .

תגים:

מבצע · עולים · משה · שלמה · עליה · קליטה · הגירה · מהגרים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עולי אתיופיה במערכת החינוך - האם הצליחה מערכת החינוך כסוכנת חברות, להתמודד עם ההבדלים התרבותיים", סמינריון אודות "עולי אתיופיה במערכת החינוך - האם הצליחה מערכת החינוך כסוכנת חברות, להתמודד עם ההבדלים התרבותיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.