היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 62
עבודה מס' 20335
הצגה תיאורטית ואמפירית של השפעת מערכות הקליטה השונות על קליטת נערים יוצאי אתיופיה בשני המבצעים.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70086
בחינת הסיבות להעלאת יהודי אתיופיה במבצע משה.
8,032 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60060
עבודה זו תבקש לנתח את מבצע אנטבה עפ"י מודל קבלת החלטות רציונלי ואיכותי התואם למדיניות של יחב"ל.
4,201 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50522
האם העיתונות נתנה לגיטימציה למבצע והאם היתה נקודת שבר ביחס זה.
10,490 מילים (כ-32.5 עמ'), 2 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 69361
ניתוח מבצע מוקד בהיבטים של "הפתעה אסטרטגית".
2,912 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61609
רקע כללי של התקופה, תאור פרטני של המבצע ומשמעויותיו.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66835
ניתוח תוכן איכותני של מאמרים וציטוטים מעיתונים בעת המבצע, בשילוב עם חומר תיאורטי.
7,446 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65252
הצגת הדקויות של מבצע בצוותא ושל מסייע לדבר עבירה, ואת הנפקויות שבהבחנה. מקורות ההבחנה הם בפסיקה ובספרות המשפטית אשר עוסקת בהגדרת המושגים המנסים, אם כי לא בהצלחה רבה, להבדיל בין השניים.
2,483 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 62161
מבצע קדש , 2002
מחקר איכותי הבודק את השפעתו של מבצע קדש, משבר סואץ 1956, על מאזן הכוחות הבין-מדינתי ברמה הגלובלית, ברמה הבינערבית, וברמה הישראלית-ערבית.
14,886 מילים (כ-46 עמ'), 26 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 62