היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 70
עבודה מס' 61233
בחינת קליטתם והטמעת של מערכות נשק בארגון צבאי.
2,064 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67574
איפיון חברה טכנולוגית תוך התייחסות לגיוס, מיון וקליטת עובדים, שירותי רווחה והערכת עובדים.
2,015 מילים (כ-6 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61432
בעיית ההגירה הקשה של יוצאי אתיופיה וקשיי קליטתם של עולים אלו במסגרת הצהלית המובילה לעתים להתנהגות אובדנית.
13,099 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61619
עבודת מחקר הבוחנת את אופי האינטרקציות ושיפור השירות בין עובדי משרד הקליטה לבין עולי אתיופיה.
9,053 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66275
בדיקת קליטתם של העולים מחבר העמים שעלו לישראל מראשית 1989 ועד 1995, מבחינת השתלבותם בשוק העבודה הישראלי, הגורמים המשפיעים על ההשתלבות המקצועית והקשר בין אזור המגורים לאיכות ההשתלבות המקצועית.
6,290 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61754
עבודה שמטרתה בדיקת הסתירה בין המוטיבציה של העולים האתיופים ללמוד לבין הישגיהם הדלים בלימודים.
5,465 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65304
ניתוח מודל קליטתה של ההגירה מברה"מ-לשעבר בהתאם לשלושת המודלים המקובלים: הטמעה, כור היתוך ופלורליזם.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60604
האידיאולוגיה של מדיניות הקליטה החברתית, תוך בחינת העלייה הסלקטיבית, ההחלטה על הסלקציה והשלכותיה.
8,339 מילים (כ-25.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 70