היישום אינו מחובר לאינטרנט

תלמידים יוצאי אתיופיה

עבודה מס' 061952

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר השוואתי בין תלמידים בעלי רמה טובה לבין תלמידים בינוניים יוצאי אתיופיה

3,963 מילים ,20 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
1. מבוא תיאורטי
1.1 תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוכית הישראלית
1.2 קליטת התלמידים יוצאי אתיופיה בפנימיות
1.3 הקשיים שיש לתלמידים יוצאי אתיופיה
1.4 יכולות וכשרים של תלמידים יוצאי אתיופיה
1.5 מעורבות ההורים והקשר שלהם ללימודי ילדיהם
1.6 הקשר של ההורים עם בית הספר
1.7 גורמים להצלחת תלמידים מהגרים
1.8 השפעת מנהל בית הספר
1.9 השפעת הקבוצה החברתית על התלמידים
1.10 מיקוד שליטה פנימי ותפיסה עצמית
2. מטרת המחקר הנוכחי
3. שאלון המחקר
4. אוכלוסיית המדגם
5. ממצאי המחקר
6. דיון
7. ביבליוגרפיה

מבוא
מטרתה של עבודה זו היא להציג ממצאי מחקר שבדק אילו גורמים מבחינים בין תלמידים יוצאי
אתיופיה, שנחשבים לתלמידים טובים, לבין תלמידים בני עדה זו, שאינם מצליחים בלימודיהם.
במחקר השתתפו ארבעים תלמידים שלמדו בשתי פנימיות בצפון הארץ. התלמידים מילאו שאלון
שחובר במיוחד למחקר. בשאלון זה הופיעו היגדים שהתייחסו לגורמים שונים שעשויים להשפיע על
המוטיבציה של התלמידים. לשם הכנת השאלון נערך סיעור-מוחין, שבו העליתי על הכתב גורמים
אפשריים אלה: בני משפחה (אב, אם ואחרים), צוות חינוכי (מנהל, מורים, מדריכים ואחרים),
חברים קרובים ואמונה בעצמי (מיקוד שליטה פנימי).
החלק הראשון בעבודה הוא חלק המבוא התיאורטי. בחלק זה מופיעה התייחסות לתלמידים יוצאי
אתיופיה במערכת החינוכית הישראלית דרך קליטת התלמידים יוצאי אתיופיה בפנימיות, הקשיים
שיש לתלמידים יוצאי אתיופיה, יכולות וכשרים של התלמידים יוצאי אתיופיה, מעורבות ההורים
והקשר שלהם ללימודי ילדים, הקשר של ההורים עם בית הספר, גורמים להצלחת תלמידים
מצליחים, השפעת מנהל ביה"ס, השפעת הקבוצה החברתית על התלמידים, מיקוד שליטה פנימי
ותפיסה עמית. כל הנושאים הללו קשורים לעבודה, שכן הם מציגים תכנים שונים שקשורים
למחקר.
החלק השני בעבודה מתאר ומציג את מטרת המחקר הנוכחי, כפי שהוצגה לעיל.
בהמשך מופיע חלק שבו מתואר שאלון המחקר ואופן בנייתו.
לאחר מכן מתוארת אוכלוסיית המדגם וממצאי המחקר. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי
קבוצות התלמידים, אך למרות זאת נמצא כי בממוצע יחסי התלמידים הטובים יותר גילו עניין
בלימודיהם, לצוות החינוכי ולהשפעת החברים, כשהתלמידים הפחות טובים ציינו כי בממוצע גילו
בלימודיהם קרובי משפחתם עניין רב יותר משר התלמידים המצליחים.
בסוף העבודה מופיע חלק הדיון, שבו ניתנים הסברים.

מקורות:

אגודת ישראל למען יהודי אתיופיה. (1995). בנים חורגים למערכת החינוך. ירושלים, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.
בן-עזר, ג. (1992). כמו אור בכד. ירושלים: ראובן מס בע"מ.
בן-עזר, ג. (1988). פרופיל פסיכו-תרבותי של העולה הצעיר מאתיופיה. בתוך: נידר, ו. ופולני, ח. (עורכות), אגדה של עליה. יהודי אתיופיה וקליטתם הלשונית (עמ' 131-152). ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
גולן, ה. והס, ו. (1998). נקלטים או נפלטים?! ירושלים: אגודה ישראלית למען יוצאי אתיופיה.
גולן-קוק, פ., הורוביץ, ת., שבטיה, ל. (1987). הסתגלות התלמידים העולים מאתיופיה למסגרת בית הספר. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
דגן, ד. (1997). הקשר בין התמודדות ומיקוד שליטה להסתגלות של תלמידים מהגרים מאתיופיה לפנימייה תיכונית. עבודת מ.א. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
הראל, א., אליס, י., דותן, ת., יצחק, ר. וכהן, ר. (1990). גישור בין ישן לחדש - הבניית תפקיד ההורה. בתוך: בודובסקי, ד., דוד, י. וארן, י. (עורכים), סוגיות בטיפול במשחות מרקע תרבותי שונה (58-67). ירושלים: בתאצ'ין.
זהבי, א. (1989). בעיות בתכנון לימודים של דרכי נוער יוצאי אתיופיה. עלים: 42-50.
יונאי, ש. (1982). סגנונות ניהול שונים והשפעותיהם על הכפופים ועל האקלים החינוכי. שביל חינוך מ"א: (3): 144-150.
יונגמן, ר. (1994). תהליכי התמודדות של סטודנטים יהודים מאתיופיה בישראל. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. ירושלים: אוניברסיטה העברית.
להמן, ש. (1989). קליטה והסתגלות של נוער עולה מאתיופיה. ההבדל בין נוער שהוריו נמצאים בארץ לבין נוער שהוריו נותרו בחו"ל. עבודת מ.א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
ליפשיץ, ח., נועם, ג. ובוזגלו, מ. (1997). השתלבות תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך: דו"ח מסכם למחקר הערכה של פרוייקט "שלובים". ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל.
סגינר, ר. (1980). הקשרים בין סטטוס חברתי, הערכה עצמית והישגים בלימודים, מגמות כ"ה(3): 305-321.
קשתי, י. ואייל, ח. (1978). התכניות המדוריות של בית הספר וזיהוי התלמידים על ידי המורה. עיונים בחינוך (2): 5-20.
רוזנמן, א. (1983). על מספר בעיות בתהליך הקליטה הלימודי של הילדים יוצאי אתיופיה ודרכי ההתמודדות עמן. עלים לענייני חינוך בעליית הנוער 2: 55-50.
שבתאי, מ. (1985). ביד אחת תינוק בשניה ספר. חווית העלייה והקליטה של ילדים עולים מאתיופיה, עבודת מ.א. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
שמאק, ר.א. ושמאק, פ.א. (1978). תהליכים קבוצתיים בכיתה. חיפה: "אח" בע"מ.
Ogbu, J.U. (1992). Adaptation to minority status and impact on school success. Theory in the practice 31(4): 287-295.
Klarnet, M. (1994). Towards clarification in determining school strategy. School-Organization 14(2): 219-233.
Wiggins, J.D. and Others. (1994). The relationship of self-esteem to grades, Achievement scores, and others critical to school success. School counselor 41(4): 239-244.

תגים:

מהגרים · מערכת · חינוך · מורים · מנהל · בית · ספר · עלייה · פנימיה · תרבות · מהגרים · קבוצה · חברתית · הערכה · עצמית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תלמידים יוצאי אתיופיה", סמינריון אודות "תלמידים יוצאי אתיופיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.