היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10224
האם לאחר עלית העבודה לשלטון השתנתה מגמת הבניה, בדיקת הסטיות, בדיקת קבוצות אינטרס ולחץ שונות.
4,180 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20054
סקירת מעמדם ותפקידם במאה ה-14 יחסית למאות שקדמו לה, תוך התייחסות לגיבושם כקבוצה חברתית.
2,928 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20130
סקירת פעילותה של קבוצת מטרה למען איכות הסביבה תוך ניסיון לבחון את מידת פעילותה הציבורית והפוליטית, והצלחתה לרתום את הציבור.
3,513 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20352
סקירת פועלן ותרומתן של קבוצות האינטרס בישראל שפעלו למען שינוי צורת הממשל, הצגת תהליך היווצרות הקבוצות,עמדת הפוליטיקאים ועוד.
7,677 מילים (כ-23.5 עמ'), 25 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20507
סקירת הלכידות כמשתנה מכריע בעבודת הקבוצה והצוות תוך התייחסות למקרה ספציפי בו היו בעיות באירגון.
3,526 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20539
בדיקת השפעת לכידות ואינטימיות הקבוצה על אופי העבודה וגיבוש הקבוצה.
2,685 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20544
ניתוח תולדות הסיקריים ופועלם, האם הקבוצה מאופיינת כקבוצת טרור, כולל תיאוריות הסבר על פעולותיהם.
6,940 מילים (כ-21.5 עמ'), 27 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 20622
סקירת אופיין, הצגת משמעות השמות- הסיקריים, כת היחד, פרושים, איסיים, מינים, צדוקים ובייתוסים.
3,262 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 20791
סקירת תיאוריות חברתיות של וילדבסקי ושל הצמד אלמונד וורבה, והשלכתן על המציאות בישראל, ככל שזה נוגע לחרדים.
4,725 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100