היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים של "קבוצת טבע" בהשוואה ל"קבוצת אגיס"

עבודה מס' 060139

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה וניתוח של דוחות כספיים של חברה בורסאית אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות.

6,766 מילים ,1999

תקציר העבודה:

במסגרת עבודה זו, נבחן וננתח דוחות כספיים של חברה בורסאית- "קבוצת טבע", אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות. הניתוח יעשה מול חברה בורסאית אחרת, הפועלת באותו ענף- "קבוצת אגיס".

בחינה זו תיעשה באמצעות השוואת היחסים הפיננסיים (נזילות, מבנה הון, רווחיות, יעילות תפעולית וכו'),בשנים 1995-98, ניתוח דוחות תזרימי מזומנים ובחינת הישרדות החברה עפ"י "מודל אלטמן".

יש לציין כי המדיניות החשבונאית של שתי הקבוצות הינה זהה, למעט מספר סעיפים ולהלן העיקריים מביניהם: רישום הוצאות מו"פ, הפחתת הוצאות פטנטים ורכוש לא מוחשי.
השוני המהותי בין שתי הקבוצות הוא במטבע המדידה: הדוח של "קבוצת טבע", ערוך בדולרים ואילו הדוח של "קבוצת אגיס" ערוך בש"ח מתואמים. יש לכך השפעה מהותית על ההשוואה בין הקבוצות. למרות שמחד בתקופה 1/95-1/99 שיעור עליית המדד היה כמעט זהה לשיעור עליית הדולר (%38.9 לעומת %37.8), מאידך היתה שונות בין השנים . בין השנים 1995-7 המדד עלה בשיעור גבוה לעומת הדולר ואילו בשנת 1998 המגמה התהפכה והדולר עלה משמעותית לעומת המדד (%17.6 לעומת %8.6). כתוצאה מכך השוואת חלק מהיחסים הפיננסיים בין שתי הקבוצות עלולה להטעות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 כללי
1.2 תיאור החברות
1.3 הסביבה העסקית - שוק התרופות בישראל.
2. ניתוח היחסים הפיננסים של "קבוצת טבע" לעומת "קבוצת אגיס."
2.1 יחסי נזילות
2.2 יחסי מבנה הון
2.3 יחסי רווחיות
2.4 יחסים משולבים
2.5 יחסי יעילות תפעולית
3. ניתוח דוחות מאוחדים על תזרים מזומנים של "קבוצת טבע."
4. ניתוח דוחות מאוחדים של תזרים מזומנים של "קבוצת אגיס."
5. "מדד הישרדות של אלטמן" - "קבוצת טבע"
6. "מדד הישרדות של אלטמן" - "קבוצת אגיס"
7. ניתוח עיסקי
7.1 השפעת פיחות השקל
7.2 "קבוצת טבע"
7.3 קבוצת אגיס"
8. סיכום

תגים:

אגיס · אלטמן · מדד · מרקחת · תרופות · פרמצבטיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים של "קבוצת טבע" בהשוואה ל"קבוצת אגיס"", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים של "קבוצת טבע" בהשוואה ל"קבוצת אגיס"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.