היישום אינו מחובר לאינטרנט

קסטרו מודל בע"מ-ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי

עבודה מס' 067661

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הענף והסביבה העסקית, ניתוח דוחותיה הכספיים של החברה והיחסים הפיננסיים הפנימיים בחברה והערכת שוויה באמצעות 3 שיטות שונות.

13,988 מילים ,8 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

עבודה זו הינה עבודה מקיפה הסוקרת את הענף והסביבה העסקית בה פועלת חברת קסטרו ואת איתנותה הפיננסית. העבודה מנתחת את דוחותיה הכספיים של החברה ואת היחסים הפיננסיים הפנימיים בחברה ובכלל זה: יחסי רווחיות, יחסי נזילות ויחסי תזרימי מזומנים, יחסים תפעוליים, יחס מבנה הון ויחסים נוספים. העבודה מעריכה את שוויה של חברת קסטרו באמצעות 3 שיטות שונות: שיטת הערך הנכסי הנקי, שיטת המכפילים ושיטת היוון תזרים מזומנים (DCF). לבסוף, נותנת העבודה המלצת קניה.

עבודה זו מתבססת על הדוחות השנתיים של חברת קסטרו ועל דוחות אנליסטים.
הנתונים מתייחסים לשנים 2003-2006

תוכן עניינים:
א. סקירה כללית
ב. סקירת הענף אליו משתייכת החברה
ג. סביבה עסקית
ד. ניתוח פעילות עסקית
ה. ניתוח SWOT של החברה
ו. ניתוח מאזן
ז. ניתוח דו"ח רווח והפסד
ח. ניתוח דו"ח תזרימי מזומנים
ט. יחסים פיננסיים
1) יחסי רווחיות:
i. שיעור רווח גולמי
ii. שיעור רווח תפעולי
iii. שיעור רווח נקי
iv. רווח למניה
v. מכפיל רווח
vi. מכפיל מכירות
vii. מכפיל הון
viii. שיעור ה- EBITDA
ix. מכפיל ה- EBITDA
x. ROE
xi. ROA
xii. שיעור הדיבידנדים מהרווחים
xiii. שיעור הדיבידנד ממחיר המניה
2) יחסי נזילות ויחסי תזרימי מזומנים:
i. יחס שוטף
ii. יחס מהיר
iii. הון חוזר נטו
iv. יחס כיסוי הוצאות מימון
v. תזמ"ז מפ.שוטפת/סך מכירות
vi. תזמ"ז מפ.שוטפת/סך מאזן
vii. תזמ"ז מפ.שוטפת/תשלומי ריבית והצמדה
3) יחסים תפעוליים:
i. ימי אשראי לקוחות
ii. ימי אשראי ספקים
iii. ימי מלאי
iv. מחזור מלאי
v. יחס כיסוי הריבית
vi. חוב פיננסי נטו ל-FFO
vii. FFO להוצאות מימון
viii. יחס כיסוי החוב
ix. מחזור נכסים
4) יחס מבנה הון:
i. הון זר/סך נכסים
ii. הון עצמי/סך נכסים
iii. מנוף פיננסי
iv. שיעור המינוף
י. יחסים אחרים:
1) תפוקה לעובד
2) נתח שוק
יא. מדד EVA
יב. הערכת שווי
יג. בחינת ההתפתחות בחברה עד ליום 31.03.2007
יד. סיכום והמלצות
טו. בביליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ניתן לראות, כי בין השנים 2003-2005 חל גידול של כ-9% הנובע בעיקר מגידול חד בהשקעות לזמן קצר, בלקוחות ובמלאי. אחוז גבוה זה עולה בקנה אחד עם העובדה, כי רוב הייצור של החברה נעשה באמצעות קבלני משנה ללא צורך בהשקעת משאבים במערך ייצור עצמאי ושימוש חלקי שנעשה במפעילי חנויות לצורך מכירת המוצרים. זהו אינדיקטור חיובי לגבי נזילותה של החברה, מצב שמקל על יכולתה לקבל אשראי ממלווים המעוניינים בחברה בעלת כושר פירעון גבוה, אולם מהווה אינדיקציה אף למצב בו החברה אינה מצליחה למצוא לנכסיה השוטפים אפיקי השקעה מוצלחים לזמן ארוך ומעדיפה לשמור על גמישות בניצול הזדמנויות עסקיות לזמן קצר.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קסטרו מודל בע"מ-ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי", סמינריון אודות "קסטרו מודל בע"מ-ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.