היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח פיננסי והערכת שווי-קסטרו מודל בע"מ

עבודה מס' 068135

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח פיננסי והערכת שווי לחברת קסטרו, תוך התייחסות והשוואה לאורך העבודה למתחרתה העיקרית, חברת פוקס.

8,587 מילים ,18 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

בעבודתנו זו ביצענו ניתוח פיננסי והערכת שווי לחברת "קסטרו מודל בע"מ" (להלן: "קסטרו"), תוך התייחסות והשוואה לאורך העבודה למתחרתה העיקרית, חברת "פוקס-ויזל בע"מ" (להלן: "פוקס"). במהלך העבודה סקרנו את ענף האופנה בישראל ואת המגמות העיקריות שקיימות בענף, תוך הדגשת מיקומה של חברת קסטרו בענף זה על ידי תמצית תיאור החברה. לאחר מכן ניתחנו את סביבתה של קסטרו בעזרת ניתוח S.W.O.T.
בהמשך ניתחנו את דוחותיה הכספיים של החברה על ידי ניתוח המאזן ודו"ח רווח והפסד, בין השאר בעזרת היחסים הפיננסיים. נוסף על כך ניתחנו את דו"ח תזרים מזומנים.
הניתוח בוצע לשנים 2005 עד 2007 וכמו כן, התייחסנו גם לדו"חות של הרבעון הראשון של שנת 2008. לאחר מכן, באמצעות כל התובנות מניתוח הדו"חות הכספיים וסקירת הסביבה בה פועלת החברה, ביצענו ניתוח הערכת שווי באמצעות שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF).
הממצאים העיקריים אליהם הגענו הם: קסטרו היא חברה יציבה, מתייעלת ומציגה רווחים על פני השנים. החברה נמצאת בשלב הצמיחה ומחפשת הזדמנויות שוק העולמי, תוך ייעול הפעילות המקומית.
מקורות העבודה הם דוחות כספיים ואתרי אינטרנט.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ניתוח הסביבה העסקית.
3.הכרת הענף-ניתוח הענף
4.סקירת קסטרו מודל בע"מ
5. ניתוח SWOT
6. דו"חות פיננסיים.
7. יחסים פיננסיים
8. ניתוח דו"ח תזרים מזומנים
9. מדדי DU PONT
10. מדד אלטמן
11. סיכום ניתוח פיננסי
12. הערכת שווי חברה, טבלת רגישות וסיכום מסקנות
13. רשימת מקורות
14. נספחים - דוחות מאוחדים של חברת פוקס ויזל בע"מ

קטע מהעבודה:

בשני תחומי הפעילות של החברה קיימת עונתיות הנובעת מהשינויים הטבועים בעונות השנה, וממכירות מוגברות בתקופות החגים. עונת החורף מתאפיינת ברכישת פריטים במחיר ממוצע לפריט הגבוה יחסית לעונת הקיץ. בשל כך, ברבעון הרביעי - החל בעונת החורף, אשר ברובו לא חלות מכירות סוף עונה - היקפן הכספי של המכירות לרוב גבוה יותר. תקופות החגים העיקריות בישראל (ראש השנה, סוכות, פסח) מאופיינות אף הן במכירות מוגברות, אולם בדרך-כלל לא ניתן להצביע על השפעה לרבעון מסוים, הואיל ומועדי החגים העבריים משתנים ביחס לרבעונים הקלנדריים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח פיננסי והערכת שווי-קסטרו מודל בע"מ", סמינריון אודות "ניתוח פיננסי והערכת שווי-קסטרו מודל בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.