היישום אינו מחובר לאינטרנט

רשת מלונות דן - ניתוח פיננסי והערכת שווי

עבודה מס' 068628

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח פיננסי והערכת שווי חברה של רשת מלונות דן בהשוואה לרשת מלונות ישרוטל.

14,393 מילים ,11 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

בעבודה זו ננתח את חברת מלונות דן בע"מ ונבצע הערכת שווי שלה.
ניתוח החברה והערכתה מתבססים על הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים לשנת 2009 כפי שפורסמו בתאריך 31/3/2010, תוך התחשבות בתוצאות הכספיות של החברה מספר שנים אחורנית, ובמשבר הכלכלי הגדול שפקד את כלכלת העולם בשנת 2008 ואשר השפיע רבות על ענף התיירות הנחשב מסורתית כענף "מותרות".
העבודה תכלול סקירת ענף התיירות בישראל והמלונאות בפרט, סקירת החברה וחברת ההשוואה, ניתוח S.W.O.T. ויחסים פיננסיים, חיזוי כישלון עסקי לפי מדד אלטמן ולבסוף: הערכת שווי החברה.
הערכת שווי החברה תתבצע בשיטת ה DCF - היוון תזרימי המזומנים, תוך הסתמכות על כלל הניתוח הפיננסי לאורך העבודה. מטרתה היא לקבוע את שוויה ההוגן של החברה בשוק בנטרול משתנים אקסוגניים ובשיקולים כלכליים אחרים מלבד חיזוי תזרימי המזומנים. כהערכת שווי המסתמכת על חיזוי זה, היא איננה מתיימרת להגיע לשווייה המדויק של החברה אלא לערכה ההוגן בשוק.
תוצאות הערכת השווי העלו כי שוויה ההוגן של החברה לתאריך 31.12.2009 הינו 2,678,211 אלפי ש"ח. בעוד ערכה בשוק לאותה עת עמד על 1,569,258 אלפי ש"ח.
תזרימי המזומנים הוונו לפי מחיר הון משוקלל של החברה בסך 7.3137%, שיעור גידול פרמננטי לפי מודל גורדון בסך 2.5%, וצפי צמיחה המבוסס על תוצאות החברה בעשר השנים האחרונות אשר עומד, בממוצע, על 4%.
לאור הניתוח הפיננסי המקיף שערכנו לחברת מלונות דן בע"מ ולאור הערכת השווי שלו אנו מוצאים כי השוק מתמחר בחסר את רשת המלונות.
כמה וכמה סיבות יכולות להסביר את התוצאה הנ"ל. סיבות אלו יובאו בסוף הפרק העוסק בהערכת השווי.
נכון למועד סיום העבודה (16.7.2010) שווי השוק של דן בבורסה לניירות ערך בתל אביב עומד על 1,830,319 אלפי ש"ח. (עליה של 19.8% מתחילת השנה) והוא במגמת התקרבות להערכת השווי כפי שיצאה בעבודה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
ענף המלונאות בישראל
מלונות דן בע"מ
ניתוח S.W.O.T.
ישרוטל בע"מ
ניתוח אנכי ואופקי - רווח והפסד
ניתוח אנכי ואופקי - מאזן
ניתוח תזרים המזומנים
ניתוח יחסים פיננסיים
מדד אלטמן
הערכת שווי חברה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

הניתוח נעשה על-פני 3 שנים כאשר דוחות של כל שלושת השנים הינם לאחר המעבר ל IFRS ועל כן לא יהיו הבדלים משמעותיים בשנים הנובעים ממעבר זה, אם כי ישנם אי אלו "שאריות". יש לציין, כי המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשלהי 2008 השפיע בעיקר על תוצאות 2009 (אם כי גם על תוצאות רבעון רביעי של 08). בניתוח זה נלקח הדבר בחשבון.
הניתוח האופקי נעשה בכל שנה ביחס לשנה הקודמת ולא ביחס לשנת בסיס כלשהיא. הסיבה לבחירה זו היא שלדעתנו ניתוח כזה הינו הרבה יותר מדויק ונכון, והשוואה לשנה רחוקה יותר אחורנית חוטאת לאמת. ההתייחסות לרבעון הראשון של 2010 תובא לפני הסיכום.

תגים:

הערכת שווי · ניתוח פיננסי · דוחות כספיים · ישרוטל · מלונות · מלונאות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רשת מלונות דן - ניתוח פיננסי והערכת שווי", סמינריון אודות "רשת מלונות דן - ניתוח פיננסי והערכת שווי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.