היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60139
בחינה וניתוח של דוחות כספיים של חברה בורסאית אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות.
6,766 מילים (כ-21 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68733
בחינת תגובת שוק ההון לפרסום דוחות כספיים שנתיים, בהתבסס על הנחת היסוד של המתודולוגיה - היפותזת השוק היעיל.
5,430 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67761
ניתוח דוחות כספיים של מלון "וואל האלה" למשך שלוש שנות פעילות.
10,630 מילים (כ-32.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69385
ניתוח שבוצע על השנים: 2007-2011.
10,602 מילים (כ-32.5 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62557
3,615 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69788
בחינת המדדים הפיננסיים של הרשת תוך התייחסות לתחום בו היא פועלת, בעלי הענין מולם היא פועלת ומתן ואומדן להערכת השווי של החברה.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70177
ניתוח באמצעות Event Study.
9,676 מילים (כ-30 עמ'), 26 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 41319
רקע, עקרונות של רישום חוץ מאזני, ליסינג, סקירת הספרות הצגת המודל וממצאים אמפיריים.
5,059 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60908
ניתוח החברה על רקע שבירת המונופול שלה.
7,665 מילים (כ-23.5 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100