היישום אינו מחובר לאינטרנט

תמריצים לא כספיים, ביצועים ושביעות רצון עובדים

עבודה מס' 071098

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד תגמולים לא כספיים משפיעים על ביצועי העובדים ושביעות רצונם בארגון?

7,760 מילים ,29 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

תמריצים הם אחת הדרכים הנפוצות לשימור עובדים מוכשרים והשגת יעדי החברה. מנהלים וחברות רבות מקשרים אוטומטית את המילה "תמריצים" לכסף, בונוסים, אופציות וכולי - אך לא כך הדבר. גם כלים לא-פיננסיים יכולים להוכיח את עצמם כתמריצים מצוינים לתגמול עובדים מוכשרים. המשבר הכלכלי האחרון הוביל לקיצוץ בתרבות הבונוסים של חברות רבות; לתוך הוואקום הזה, נכנסו דרכים חדשות להגביר את המוטיבציה של העובדים.
תמריצים כלכליים ללא ספק מייצרים מניע לעבוד בטווח הקצר, אך הדעות חלוקות בשאלה האם הם מייצרים מחויבות אמתית של העובד לארגון, או שמא מחויבות נקודתית לחשבון הבנק שלו. המשבר הכלכלי של 2009-2010 צמצם את השימוש בתמריצים הכלכליים לעובדים, שכן עסקים היו צריכים לחשוב על כל דרך לחתוך בהוצאות. המשבר גרם גם לירידה במוטיבציה של העובדים, דווקא בתקופה שבה החברות היו זקוקות נואשות לעובדים מחויבים, שמוכנים להשקיע מעל ומעבר לציפיות.
במטרה להשוות בין תמריצים פיננסיים לתמריצים לא כלכליים, ערכה חברת ייעוץ סקר בהשתתפות למעלה מאלף מנהלים ועובדים מסקטורים שונים. המשתתפים בסקר התבקשו לציין מה דעתם בנוגע לשלושה תמריצים שאינם כספיים - שבחים ממנהלים ישירים, תשומת לב מצד ההנהלה הבכירה (בשיחות בארבע עיניים, לדוגמא), ומינוי להובלת פרויקטים או כוחות משימה. מהסקר עלה כי מבחינתם של רוב המשתתפים, מדובר בתמריצים לא פחות אפקטיביים מהתמריצים הכלכליים הפופולריים ביותר: בונוסים כספיים, תוספת למשכורת ואופציות. מתברר כי התמריצים הללו נותנים לעובדים תחושה שהחברה מעריכה אותם, ופועלת ליצור עבורם אופק להמשך הקריירה.
השלכות המשבר הכלכלי של 2008 הביא גם לתוצאות נוספות: לא רק הבונוסים הכלכליים הצטמצמו, אלא גם תמריצים אחרים: 13% מהמשתתפים בסקר ציינו כי המנהלים נוטים פחות לשבח את הכפיפים מבעבר, 20% ציינו כי ההזדמנויות להוביל פרויקטים נדירות יותר, ו-26% אמרו כי ניכרת פחות תשומת לב מצד ההנהלה. אחד ההסברים לכך עשוי להיות כי מנהלים רבים מהססים לאתגר את הגישה לפיה כסף הוא מה שבאמת חשוב, ומאמינים כי בונוסים הם התמריץ הדומיננטי והאפקטיבי ביותר בקרב רוב האנשים. הסבר נוסף עשוי להיות כי מתן תמריצים לא פיננסיים תובע זמן ומחויבות רבה יותר מצד ההנהלה הבכירה.
בשנים האחרונות, בין היתר בשל המשבר הפיננסי בכלכלה העולמית, פנו מעסיקים רבים לחיפוש דרכים חדשות ויצירתיות להנעת עובדים, שאינן כרוכות בהוצאה כספית ניכרת. אחת הסיבות למגמה זו היא שמחקרים רבים הנוגעים להנעת עובדים בעסקים הראו כי במאה ה-21 לא די בתמריצים חיצוניים על מנת ליצור מוטיבציה והנעה בקרב עובדי הארגון, ויש ליצור גם תמריצים פנימיים. תמריץ פנימי הינו הרבה יותר מעצים שכן הוא מפתח את העובד ומאפשר לו לגדול בתוך התפקיד שלו כך שמנקודת מבטו של הארגון יש כאן יצירה חדשה - לא רק יצרנות.
לאור הדברים הנ"ל, המחקר בנוי באופן הבא: בחלק הראשון מוצגת סקירת הספרות המציגה את הנושאים של ביצועי עובדים ושביעות רצונם בעבודה, תמריצים ותגמולים לא כספיים והקשר בינם ובין שביעות רצון העובדים וביצועם בעבודה. בחלק השני של המחקר מוצג מודל הבוחן את הקשר שבין משתנים אלה, השערות המחקר, שיטת המחקר, מדגם המחקר וכן כלי המחקר בו נעשה שימוש לבחינת ההשערות.
בחלקו השלישי של המחקר מוצג פרק הממצאים אשר מציג את הממצאים שעלו מותך המבחנים הסטטיסטיים השונים שנערכו תוך הצגת סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המדגם ובחינת השערות המחקר השונות. בחלק האחרון מוצג דיון הדן בממצאים התיאורטיים ושילובם בממצאים האמפיריים שנמצאו בפרק הממצאים. בנוסף בחלק זה מוצגת מגבלת המחקר והצעות למחקרי המשך נוספים אשר יכולים לשפוך אור נוסף על נושא זה.
לפיכך, שאלת המחקר המובילה את מחקר זה הינה: כיצד תגמולים לא כספיים משפיעים על ביצועי העובדים ושביעות רצונם בארגון?
בחרתי לעסוק בנושא זה ולבחון אותו לעומק במקום עבודתי- חברת ישקר, וזאת מתוך מספר סיבות: ראשית על מנת לפתח את יכולותיי המחקריות הנדרשות ממני כבוגר תואר ראשון, שנית מתוקף היותי עובד בחברה זו, ושלישית מתוך רצוני הכנה להבין מהם הגורמים המשפיעים על ביצועיו של עובד ושביעות רצונו מעבודתו והאם באמת כסף אינו המרכיב העיקרי לכך.
הכלי המרכזי המשמש במערך מחקר תיאורי לתיאור התפלגות של משתנים מסוים וגילוי קשרים בין תופעות-משתנים הינו הסקר. שאלון הוא אחד מדרכי ביצוע הסקר והוא הכלי בו יעשה שימוש במחקר זה (ראה נספח 1). שאלון זה הינו מובנה ומכיל שאלות סגורות שסדרן קבוע מראש.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 ביצועי עובדים בארגון
2.2 שביעות רצון העובד בארגון
2.3 תמריצים שונים והקשרם לשביעות רצון העובד וביצועיו בארגון
2.4 הארגון הנבחן
3. שיטת המחקר
3.1 שאלת המחקר
3.2 השערות המחקר
3.3 מערך המחקר
3.4 מדגם המחקר
3.5 שיטת המחקר
3.6 משתני המחקר
3.6.1 משתנים תלויים
3.6.2 משתנה בלתי תלוי
3.7 כלי המחקר
3.8 הליך המחקר
3.9 שיטות סטטיסטיות
4. פרק ממצאים
4.1 הענות להשתתפות במחקר
4.2 סטטיסטיקה תיאורית משתתפי המדגם
4.3 תיאור משתני המחקר החדשים
4.4 בחינת השערות המחקר
4.5 רגרסיית המחקר
5. דיון ומסקנות
5.1 דיון
5.2 מגבלות המחקר
5.3 הצעות למחקרי המשך
6. ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

קטע מהעבודה:

מלכתחילה, חוקרים רבים היו אופטימיים לגבי היכולת להגדיר ולמדוד ביצוע בעבודה. עם זאת, עד מהרה הם החלו להבין, שקביעת הממדים של עבודה ודרישות הביצוע שלה איננו תהליך ברור. טווח ההגדרות של ביצוע משתנה מן הכלל אל הפרט ומן הממד הכמותי לאיכותי (Luong, 2012).
ברמה הכללית ניתן להגדיר את הביצוע בעבודה כ"כלל ההתנהגויות של העובד במהלך עבודתו" (Jex, 2002). עם זאת, מדובר בתיאור מעורפל למדי. חלק משמעותי מן ההתנהגויות של העובד במהלך עבודתו אינן קשורות בהכרח לאספקטים של העבודה. (1999) Bobko et al הגדירו את המונח 'ביצועים' כפעילויות או התנהגויות שניתן לצפות בהן, הרלוונטיות למטרות הארגון, ושניתן למדוד אותן במונחי המומחיות של כל יחיד, כלומר, רמת תרומתו של כל יחיד. הגדרה ספציפית יותר מתייחסת לביצוע בעבודה כאל האופן היעיל שבו האינדיבידואל מבצע את עבודתו (Luong, 2012).

תגים:

ישראל · מוטיבציה · ביצועים · תמריצים · שביעות רצון · ארגון · עובדים · יעד · בונוס · קידום · חופשה · טיולים · נסיעות.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תמריצים לא כספיים, ביצועים ושביעות רצון עובדים", סמינריון אודות "תמריצים לא כספיים, ביצועים ושביעות רצון עובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.