היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10110
הצגת הנושא, שינויים באירגון ביה"ס, העליה מרוסיה ומאפיניה, חינוך לא פורמאלי ויהדות.
6,361 מילים (כ-19.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10123
אידאולוגיית הארגון ופועלו, תיאוריה על המוסר, ניתוח רמת המוסר של הארגון וניסיון לעמוד על האירגון כמקיבליסט.
4,660 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10149
ניתוח העסק, אסטרטגית השיווק, האסטרטגיה הפיננסית, ייצור ורכש, משאבי האנוש והמבנה הארגוני.
5,998 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 137.95 ₪
עבודה מס' 10159
סקירת החיים הפנימיים והארגון של היהודים בבל במאו 7-12 והשוואה לארגון קהילות סוריה.
5,173 מילים (כ-16 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10283
פועלם של היודנראט, המבנה הארגוני ותפקודם.
6,847 מילים (כ-21 עמ'), 22 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20086
הצגת הדיוקן הארגוני תוך התייחסות לנושאים הבאים, מטרות הארגון, תיכנון אירגוני, אפקטיביות, תרבות ועוד.
2,325 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20151
סקירת תולדותיו והקמתו של הפת"ח ובדיקה האם היה יציר מקורי או שדגמים דומים קדמו לו מבחינה פוליטית וצבאית.
6,056 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20198
הצגת הנושא, סקירת הספרות בנושא תוכניות הלימוד, הצגת תוכנית הלימודים המוצעת, תצפיות בביה"ס ועוד.
3,073 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20274
ייעוץ לשינוי מבנה אירגוני של חברה, שיפור תקשורת הפנים, התמקדות במחלקות מתפתחות ועוד.
1,887 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100