היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20067
בחינת תיאוריות, סקירת המוטיבים המדרבנים עובד להתמדה תוך התייחסות לנושאי משרה משרה בכירים וסקירת מחקר שנעשה בצה"ל על הנושא.
1,598 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 20113
סקירת גורמים שונים הקשורים לאיכות חיי העבודה ולעידוד העובדים, תוך הצגת יישום תיאוריות הלכה למעשה.
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20242
הצגת רקע תיאורתי וכלכלי, מצבים גורמי קונפליקט, תפקודו של הגבר בעבודות הבית, מודל הזמן של בקר ועוד.
5,703 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20250
התייחסות לשלב קבלת ההחלטה ולשלב המעבר,סקירת גורמים שונים המשפיעים על הקשיש ועל בני משפחתו תוך התייחסות לתפקיד העובד הסוציאלי.
6,607 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20329
הצגת תקציב ההדרכה של רשות הדואר וצורת גיוס העובדים לעתודה ניהולית, סקירת עקרונות הגיוס, ניתוח התקציב הכללי ועוד.
2,859 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20369
סקירת הסיבות הגורמים ומחקרים בנושא, כולל מחקר אמפירי לגבי ניידות עובדים במגזר ספציפי.
4,645 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20438
ניתוח שיטות הגיוס והסלקציה של העובדים בחברה על מנת לשפר את תהליכי משאבי האנוש בחברה.
2,564 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20769
סקירה ספרותית והצגת מצבים הניתנים להפרדה מבחינת יצירת הקונפליקט.
4,706 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20806
סקירת רקע תיאורטי בנושא, הצגת חסרונות ההסתדרות כאירגון עובדים, השלכות פסק דין עמית, יחס בית המשפט לאירגון העובדים ועוד.
7,725 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100