היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65064
בחינת הקשר בקרב עובדים בכירים בבנק לאומי.
10,882 מילים (כ-33.5 עמ'), 46 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66645
בניית מחקר הכולל שאלון לבדיקת עמדות עובדים כלפי שינוי ארגוני
4,331 מילים (כ-13.5 עמ'), 3 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66651
האם יכול מאבק ציבורי וחרם צרכנים להוות תחליף להתאגדות עובדים ולהשיג תנאים משופרים לעובדים בחברת וול מארט.
6,431 מילים (כ-20 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62409
השפעת מיעוט החופשות על מגזר הסיור במשטרה.
8,636 מילים (כ-26.5 עמ'), 17 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62403
דיון בשלושה מחקרים שבדקו השפעת אופציות ומניות בחברות בארה"ב בהיבטים שונים.
8,796 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62357
הצעה למחקר.
13,726 מילים (כ-42 עמ'), 47 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66585
הפרת זכויות עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי - יחסה של המדינה לעומת יחסה של החברה האזרחית להפרות המתמשכות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 51 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64414
סקירת ההשלכות של העובדים הזרים על המשק הישראלי בכלל וענף הבנייה בפרט, ובעיקר על השכר והאבטלה.
4,738 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62450
עבודה העוסקת במוטיבציה של עובדים במחלקה לני"ע בבנק.
7,026 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100