היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 50
עבודה מס' 60514
בחינת השפעתה של התערבות חינוכית המבוססת על תוכנית מוטיבציה כיתתית שנערכה בבית ספר יסודי עירוני רגיל בכיתה ד'.
7,960 מילים (כ-24.5 עמ'), 51 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 63851
הקשר בין גורמים להעדר מוטיבציה וכוונות עזיבה בקרב המנהלים הזוטרים והאם מחויבותם הארגונית משפיע על כך.
12,198 מילים (כ-37.5 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65348
בחינת הקשרים בין בונוסים (שכר) למוטיבציה ובין מוטיבציה לנטיות עזיבה- הצעת מחקר.
4,136 מילים (כ-12.5 עמ'), 35 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68536
הקשר בין רמת ההשכלה של הורים, מעמדם התעסוקתי ומוצאם לבין מוטיבציה להשכלת ילדיהם.
6,102 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70918
האם הכיף וההנאה של עובדים במקום עבודתם משפיע על מוטיבציה, אוטונומיה ושחיקה בקרב העובדים בארגון?
7,877 מילים (כ-24 עמ'), 31 מקורות, 339.95 ₪
עבודה מס' 71058
בחינת השפעת התרבות הניהולית על מוטיבציה של עובדים בארגון 'רפאל', והאם רמת הביצוע של משימות בעבודה היא פועל יוצא של שני גורמים- יכולת ומוטיבציה.
12,007 מילים (כ-37 עמ'), 24 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 32699
2,758 מילים (כ-8.5 עמ'), 23 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60131
סקירה תיאורטית של הנושא ועריכת מחקר (באמצעות שאלון) במחלקת שירות של סלקום.
9,242 מילים (כ-28.5 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 60363
12,170 מילים (כ-37.5 עמ'), 51 מקורות, 344.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 50