היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוטיבציה להשכלה

עבודה מס' 068536

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין רמת ההשכלה של הורים, מעמדם התעסוקתי ומוצאם לבין מוטיבציה להשכלת ילדיהם.

6,102 מילים ,22 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

העבודה בוחנת היבטים שונים הקשורים להשפעה על מוטיבציה ללימודים בקרב אוכלוסיית עולים וילדי הארץ. בעיית המחקר המרכזית היא בדיקת הקשר בין רמת ההשכלה של הורים, מעמדם התעסוקתי ומוצאם לבין מוטיבציה להשכלת הילדים.
ראשית נבחנה השאלה האם קיים קשר בין רמת המוטיבציה לבין מוצא. ממצאיהם של מחקרי הריבוד קודמים וכן טיעונים תיאורטיים מתחום ההגירה הובילו להשערת המחקר שרמת המוטיבציה להשכלה של עולים יותר גבוהה מרמת מוטיבציה של ילדי הארץ. שנית, מחקר זה בדק את השפעת רמת ההשכלה של הורה על מוטיבציה ללימודים של ילד. שלישית, בדקנו קשר בין מעמד תעסוקתי של הורים לבין מוטיבציה של ילדיהם להשכלה.
לצורך המחקר נבחן מדגם של 68 תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ. בינהם הועבר שאלון הבודק מוטיבציה ללימודים וכולל בתוכו שאלות דמוגרפיות המסייעות לאבחון של הגורמים המשפיעים על מוטיבציה.
הממצא המרכזי הוא שלא ניתן להצביע על קשר סיבתי בין השכלת ההורים ומעמדם תעסוקתי לבין מוטיבציה ללימודים של ילדיהם. לעומת זאת, בהתאם למשוער, נמצא הבדל מובהק בין ילדי הארץ לבין עולים במוטיבציה (T(29)=-2.34, p=0.013 ), כך שבממוצע לעולים (M=3.84, SD=0.56) מוטיבציה להשכלה יותר גבוהה מאשר לילדי הארץ (M=3.35, SD=0.89).

החלק הראשון של העבודה מוקדש לסקירת הספרות הרלוונטית לנושא המחקר והתייחסות פרטנית לקריטריונים הבאים: מוצא, מעמד תעסוקתי ורמת השכלה של ההורים. החלק השני של העבודה מציג את ממצאי המחקר שבצענו ומסתכם בדיון שמטרתו לבחון ולפרש את ממצאים אילו ולהשיב על השערות המחקר.

תוכן עניינים:
רשימת טבלאות
תקציר
מבוא
סקירת הספרות התיאורטית
מסגרת תיאורטית
שיטה
ממצאים
דיון וסיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

קטע מהעבודה:

Beenstock (2002) מצא שבישראל קיים מתאם בין השכלת הורים לבין השכלת ילדיהם. אטקין (2004) נעזר באותו בסיס נתונים ומצא כי הסתברות של ילדים להיות משכילים גדלה ככל שהוריהם משכילים יותר.
ברוב המחקרים נמצא שהשפעת השכלת האמהות על השכלת ילדיהם גדולה מזו של האבות, וההסברים המקובלים לכך מגוונים: חשיבות השכלת הילדים גבוהה יותר בעיני האמהות מאשר האבות, והן גם מקדישות יותר זמן לחינוכם. מספר הילדים במשק הבית נקבע בעיקר ע"י נשים וככל שהן משכילות יותר מספר ילדים במשפחה פוחת ומכאן נובע שהשכלת הילדים עולה. נשים נוטות להתחתן עם גברים משכילים מהן ומכך השפעה חיובית ישירה על רכישת השכלה ע"י צאצאיהם.

תגים:

מוצא · מוטיבציה · ילדים · הורים · סביבה · אתניות · מעמד · השכלה · עולים · צברים · הורה · ילד · חינוך · עדתיות · הבדלים עדתיים · תעסוקה · הישגים לימודיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוטיבציה להשכלה", סמינריון אודות "מוטיבציה להשכלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.