היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 94
עבודה מס' 61155
הצעה למחקר בחברת ייעוץ עסקי.
4,373 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70842
האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום?
5,518 מילים (כ-17 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70957
האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום?
8,093 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70960
האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום?
5,521 מילים (כ-17 עמ'), 25 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 23134
עבודה זו בוחנת כיצד אי השוויון המיני בתעסוקה יוצר מעגל של אפליה המוביל להטרדה מינית.
8,397 מילים (כ-26 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50162
סקירת הנושא ובדיקת השפעת המשפחה על בחירת מקצוע והשפעת המתח בין הורות לתעסוקה.
2,109 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61641
בחינת תנאי תעסוקת האזרחים הערבים בישראל, תוך התמקדות על עשרים השנים האחרונות.
3,637 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62412
מסגרת התעסוקה המוגנת.
12,212 מילים (כ-37.5 עמ'), 63 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 63729
הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד, בקרב עובדי המגזר הבדואי של "שירותי בריאות כללית"
13,217 מילים (כ-40.5 עמ'), 57 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 94