היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליה מגדרית בתעסוקה ואי שוויון בהכנסות

עבודה מס' 070842

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום?

5,518 מילים ,30 מקורות ,2016

תקציר העבודה:

"נשים הן מחצית מאוכלוסיית העולם, אך תורמות שני שלישים משעות העבודה. הן מגדלות את מחצית מכמות המזון, אך מקבלות עשירית מן השכר ובבעלותן רק אחוז אחד מכל הרכוש המצוי בעולם. נשים סמויות מן העין, בחשבונות הלאומיים, דבר הממעיט מתרומתן לכלכלה ולחברה, פוגע טפח אחרי טפח בהערכה העצמית שלהן, מוביל מעצבי מדיניות להתעלם מן ההשלכות שיש להחלטותיהם על חיי הנשים ומקשה על נשים לזכות בשוויון בחברה שלנו (קולינס, 1993 אצל ימיני, 2009).
נשים מהוות את אחת הקבוצות הפגיעות ביותר לעוני. אוכלוסיית הנשים מוזכרת בספרות כאחת מצב הנשים בשוק התעסוקה הקבוצות שסובלת מהדרה חברתית. הדרה בקרב נשים באה לידי ביטוי ברמות שונות של קיפוח מתמשך ורב מימדי, שוליות, ניתוק ובידוד חברתי. בשנים האחרונות חלה עליה עקבית בהשתתפותן של הנשים בכוח העבודה האזרחי: משיעור השתתפות של 29.7% בשנת 1970 עד לשיעור השתתפות של למעלה מ-50% בשנת 2008.
על אף העלייה המרשימה בשיעורי ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בעשורים האחרונים, אופן ההשתלבות שלהן הוא בלתי שוויוני: הן מהוות 60% מבין משתכרים עד שכר מינימום, כשמרביתן מועסקות כשכירות ומרוכזות במקצועות "נשיים" המאופיינים בשכר נמוך יחסית. בהמשך לכך, שכרן של הנשים נמוך לרוב משכרם של הגברים - בשנת 2010 השכר החודשי של הנשים היווה בממוצע רק 63% משכר גברים.
המחקר בנוי באופן הבא: בחלק הראשון מוצגת סקירת הספרות המציגה את המונח 'אפליה מגדרית' את מהותה והשפעתה על כוח העבודה בחברות שונות. בנוסף, חלק זה סוקר את שוק העבודה העולמי ואת מאפייני האפליה המגדרית כלפי נשים הקיימת בעולם בענפי תעסוקה שונים בהתחשב בגורמים שונים של מסורת, דת ומשפחה. בחלק הבא של פרק הסקירה מוצגת האפליה בשכר נשים אל מול שכר גברים בתעסוקה. חלק זה מציג נתונים אמפיריים של אפליה זו, סיבות לאפליה וכן חוקים שונים העסקים בצמצום פערי השכר בין גברים ונשים בתעסוקה. בחלק האחרון של פרק זה מוצגת האפליה המגדרית כלפי נשים בישראל, החוק בנושא וכן מגמות עכשויות שקיימות בכוח העבודה בישראל כלפי שילובן של נשים בתעסוקה ובתפקידי ניהול שונים במשק הישראלי.
בחלק השני של המחקר זה מוצג דיון בנושא תוך בחינת מגבלות המחקר הנוכחי והצעות למספר מחקרים נוספים שיכולים לתרום לתחום הניתוח התיאורטי והישומי של שילובן של נשים בכוח העבודה בארץ ובעולם.
לאור הדברים הנ"ל, שאלת המחקר הינה: האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום? בחרתי את הנושא של אפליה מגדרית והבדלי שכר בין נשים לגברים מהסיבה שנושא זה חשוב בעיניי כיום, במיוחד בהיותי אישה משכילה, שלמרות כל השקעתי בלימודים וברצון להיות אישה בעל קריירה, הנתונים מעידים כי עדיין קיים הבדלי שכר בין המינים, לכן נושא זה קרוב לליבי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 מהי אפליה מגדרית
2.2 אפליה מגדרית בשוק התעסוקה בעולם
2.3 אפליה בשכר
2.4 אפליה מגדרית בשוק העבודה בישראל
3. דיון ומסקנות
3.1 דיון
3.2 מגבלות המחקר
3.3 הצעות למחקרי המשך
4. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אפליה מינית או אפליה מגדרית היא אפליה על-בסיס מין או מגדר. הצורה המוכרת והמדוברת ביותר של אפליה מינית היא אפליית נשים אולם קימת במקביל גם אפליית גברים. כמו כן קיימת גם אפליה של קבוצות מגדריות שאינן מקובלות על התפיסה ההטרונורמטיבית כמו טרנסג'נדרים וג'נדרקווירים (לוטן, 2005). השתתפותה של קבוצה מסויימת באוכלוסייה או מגזרים שונים בכלכלת המדינה מהווה מעין מדד או נייר לקמוס למצבם החברתי. שילובן של נשים בחברה ובעבודה כשוות ערך לגברים הוא לא רק יעד חיובי בפני עצמו, אלא גם ההגנה הטובה ביותר שלהן נגד תקיפה, השפלה או אלימות. קידום מעמדן החברתי-אישי-כלכלי של נשים הוא אינטרס חברתי מן המעלה הראשונה של החברה כולה ולא רק של הנשים (ורצברגר, 2001).

תגים:

אפליה · נשים · גברים · מגדר · הבדלים מגדריים · אפליה מגדרית · שכר · מנהלות · פערי שכר · כלכלה · השתתפות נשים · כח העבודה · ניהול · תקרת הזכוכית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליה מגדרית בתעסוקה ואי שוויון בהכנסות", סמינריון אודות "אפליה מגדרית בתעסוקה ואי שוויון בהכנסות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.