היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10331
סקירת מחקרים ומאמרים אודות הנושא ובדיקת הסיבות להבדלים בין נשים וגברים בלחץ בעבודה במהלך הקרירה.
7,435 מילים (כ-23 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20135
ניתוח דפוסי הדיבור של שני המינים וההבדלים ביניהם, פירושים שונים הניתנים לאותה שיחה ע"י שני המינים בשילוב מחקר בנושא.
4,517 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20168
סקירת כח העבודה הנשי בישראל, הצגת נתונים על מאפייני כח העבודה הנשי וניתוח כלכלי של נתונים אלה.
5,737 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20257
סקירת פרסומות, ספרות וטלוויזיה במטרה לעמוד על הצגת מיניות הנשים והגברים והשפעתם על תפקידי האדם.
5,885 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20887
סקירת מעמד הנשים בשוק העבודה ובדיקת הסיבות לפערים בין שכר הנשים לשכר הגברים.
2,753 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21020
בדיקת היבטים סוציולוגים וכלכליים, כולל בדיקה אמפירית מדוע יש שוני והאם הוא הצטמצם.
4,962 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21320
סקירת הגורמים לפער, ההון האנושי ופעולות נורמטיביות להקטנת הפער.
3,190 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31139
נשים מול גברים בחינת התפקידים והמשרות בו והחלוקה לפי ג'נדר, ניתוח משרות תפקידים לוגיסטיקה ושכר.
4,224 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 40165
יעקובי ולידנטל, חפץ ונישואי ורדה'לה- מאפיינים גופניים, דמות האישה, הגברים והאישה כדמות אלוהית.
3,139 מילים (כ-9.5 עמ'), 1 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100