היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69667
האם קיימים ומהם ההבדלים בתוך קבוצת הגברים בישראל ביחס לתפיסת פערי השכר בין גברים ונשים בעבודה?
4,775 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66177
ניתוח מאפייני התעסוקה של גברים בכוח העבודה האזרחי בישראל, תוך שימוש בנתוני אוכלוסיית הגברים לצורך מחקר סטטיסטי.
1,739 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65887
מהו המקור לבעיית האפליה בנושא תעסוקת נשים מול גברים
7,682 מילים (כ-23.5 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69156
בחינת הבדלים בין אופן הסיקור בכתבות עיתונאיות באינטרנט, בין ייצוג גברים ונשים בכדורגל.
2,714 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66914
האם חלו שינויים בדימויי הגברים בשנת 2005 לעומת 1985 בפרסומות בעיתונים "ידיעות- אחרונות" ו-"מעריב" בחודשים מאי יוני ויולי.
28,874 מילים (כ-89 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62215
הבדלי התעסוקה בין נשים וגברים בישראל.
8,688 מילים (כ-26.5 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63136
הגורמים לפער ומדוע צמצום פערי ההשכלה לא הביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
1,648 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64943
בחינת הסיבות להבדלי השכר בין נשים וגברים.
5,023 מילים (כ-15.5 עמ'), 19 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68125
מדידה של שיפוטי החומרה בקרב נשים וגברים נשואים עם וללא ילדים, באמצעות סיפור מקרה.
4,349 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100